Piarista Tanulmányi Ház, CsíkszeredaHíreink könnyű- és nehézsúlyban
2017. szeptember

22: Szovátán, az iskolanővérek Mariánum házában ünnepi est zajlott: költészet, festőművészet és zene, a tékozló fiú jegyében. A 20. századi költők mellett Rembrandt művei, majd csúcspontként Liszt: Obermann völgye (Zarándokévek, Svájc)c. zongoradarabja csendült fel, Szalai Gergő zongoraművész előadásában. Megtelt a gyönyörű előadóterem a szovátai és környékbeli hallgatósággal, s terveink szerint nem utoljára... Képeket itt találsz!
21: Az Ars Sacra hét keretében, az Áradat Egyesület és Hegedűs Enikő művészettörténész szervezésében előadás hangzott el "A Himnusz nyomában, Kölcseytől Kodályig" címmel a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban. Kis számú, de lelkes közönség volt a befogadó. Az Áradat Egyesület honlapja itt!
16: Szabó Gábor és Vass Bálint rendtársaink örökfogadalmat tettek a budapesti Piarista Kápolnában, rendtársaik, családtagjaik, barátaik körében. Híradást itt olvashatsz!
11: Az új tanévet a Márton Áron Főgimnázium sportpályáján kezdtük, majd a csíksomlyói kegytemplomban, szentmisével folytattuk. A gimnázium honlapja itt.

2017. augusztus

30: Elkészült a Krisztus világa havilap szeptemberi száma! A tartalomból: beszámoló a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozóról, Pálos búcsú, Intelmek Szent Istvántól, a koronaküldő pápa, a Székely Nemzeti Múzeum értékei, interjú Márk József atyával, iskolakezdésre készülve... Itt olvasható!
25: Az idén 400 éves Piarista Rend alapítójára, a Rómában e napon, 1648. augusztus 25-én elhunyt Kalazanci Szent Józsefre emlékeztünk a kolozsvári Piarista templomban is. Az ünnepélyes hálaadó szentmise után a templom kriptájában, ezt követően pedig a Házsongárdi temető piarista sírkertjében helyeztünk el koszorúkat a kegyes tanítórendi atyák sírjainál. Beszámolót és képeket itt találsz!
21: Szent István-búcsút tartottak a pálos atyák Hargitafürdőn, melyre sokunkat meghívtak. Egyúttal ekkor szentelték fel a templom mellett felállított Szent Özséb-szobrot, valamint az Özséb-kertecskét is. Csúcs Mária fotóiból itt!
20: Nyugdíjas ugyan, de még mindig ő vezeti a csíksomlyói Ferences Rendház Domus Historiáját, gyóntat, sőt a közösségi oldalaknak is aktív tagja Márk József OFM. A ferences atya 60 éves papi szolgálatáért augusztus 20-án, Szent István király ünnepén este mutatta be gyémántmiséjét a csíksomlyói kegytemplomban. Együtt mondtunk hálát vele... Egy interjút olvashatsz József atyával.
19: A Magyar Kurír beszámolója a CSIT-ről. Itt olvasható!
18: Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vigadóban. A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át többek közt Dr. Kállay Emil atya, volt tartományfőnök és nyugalmazott főiskolai tanár, több évtizedes példaadó papi szolgálatáért, a közösségépítés és az ifjúsági pasztoráció terén végzett áldozatos munkája elismeréseként! Itt olvashatsz róla!
17: Elkezdődött augusztus 16-án a piarista tartományi tanévkezdő találkozó Budapesten. A találkozó 2. napján a megosztott küldetés és karizma, illetve az ifjúságpasztoráció különböző területeit és törekvéseinket tekintették át. A szentmisében a jubiláló rendtársainkat köszöntötték: Kerényi Lajos és Szabó István, valamint Urbán József, Dósai Attila és Balogh Tamás atyákat. A nap végi imádságban közösen adtak hálát rendünk 400 évéért. Néhány képet itt láthatsz!
16: Ha augusztus, akkor CSIT! ÉBREDJ és LÉPJ! mottó jegyében zajlott az idei Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó aug. 16-18. közt. Egy lendületes, meglepetésekkel, újításokkal tele találkozó, ahol Isten Szentlelke felébreszt az unalmas hétköznapokból. Az előadók Margulescu Cotiso, András Teréz és Kovács Imola. A csütörtöki szentségimádáson Csiszér Lászlóék zenéltek. Mi meg sokat gyóntattunk ezekben a napokban... Néhány képet itt láthatsz!
12: Miért hiszek? - Nemeskürty István. A Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg 2003-ban egy interjúkötet a neves irodalom- és filmtörténésszel, Hazateremtő kereszténység címmel. A Mária Rádió: Miért hiszek? c. műsorában - mely szerda reggel 8 órától hallható - ebből idézzük fel Ferencz Kornéliával a 2015-ben elhunyt egyetemi tanár életét, gondolatait! Nemeskürty Tanár úrtól elbúcsúztunk c. műsor itt!
5: Üstök körül szorgoskodók, a színpadon muzsika fogadta a kilátogatókat a csíkszeredai központi parkban szombat délelőtt. 53 csapat főzte a tokányt. A Márton Áron Főgimnázium csapata Marci tokányt készített Micsurin salátával. Finom volt! Híradás és képek!
1: Ígéretet újítottak az SSS-kültagok... Híradás itt!

2017. július

29: Lelkigyakorlat zajlott július 27-30. közt a Szociális Testvérek Társaságának kültagjai részére, Edit szociális testvér szervezésében. A helyszín: Marosfő, Pax villa. Témánk: Máriák vonzásában. A magdalai Mária, a betániai Mária és a názáreti Szűzanya életmorzsáiról és a mi életünkről elmélkedtünk, majd csendes személyes imában és közös megosztásban mélyítettük el ezeket. A lelkigyakorlat vasárnap zárult a marosfői templomban, a kültagok ígéret-tételével. Néhány képet itt találsz!
23: A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) a Kárpát-medence nagyszabású szellemi műhelye, magyar-magyar és román–magyar eszmecsere helyszíne. 1989 óta minden július második felében rendezik, eleinte Bálványosfürdőn, majd Tusnádfürdőn, ezekből kapta közismertebb Tusványos elnevezést. Orbán Viktor miniszterelnök beszéde a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényén. Itt meghallgatható!
22: A Kalazancius Jubileumi Évben a magyar rendtartomány csaknem fele elzarándokolt Rómába július 17-22. közt, hogy végiglátogassa a szent rendalapító iskolaalapításainak és rendalapításának helyeit. Imádkozva, izzadva, megerősödve... Köszönet a szervezőknek! Néhány képet itt találsz!
12: Gyermektábor zajlott Marosfőn, a Szociális Testvérek Társasága nyaralójában, Ibolya testvér szervezésében. A tábor témája: Szent László cselekedetei. Közben pedig ilyesfélék történtek, amiket láthatsz: Szent László leplének elkészítése, lovaggá és úrhölggyé avatás, Szent László füve megjelenítés, kézművességek, számháború, foci, zumba-tánc, tábortűz és minden nap szentmise, sok-sok áldozóval... Képeket itt találsz!
11: Miért hiszek? - Császár Angéla. A Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg 2005-ben egy interjúkötet a neves színművésznővel. A Mária Rádió: Miért hiszek? c. műsorában - mely szerda reggel 8 órától hallható - július-augusztusban ebből idézzük fel Ferencz Kornéliával a színésznő életét, gondolatait! Dsida Jenő: Tavaszi ujjongás c. versét mondja.
6: Megjelent a Krisztus világa július-augusztusi száma. A tartalomból: Bírod-e János, Szent László-év, István király Intelmeiből, Papszentelések, Mi a hivatásod, Kézdivásárhely történelmi városközpontja, A legerősebb állat, Egyszerű vers a kegyelemről... Itt olvasható!

2017. június

29: A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban a csütörtökön délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében Jakubinyi György érsek pappá szentelte a kézdivásárhelyi Albert István Csaba, a csíkszeredai Bojtor Attila György, a csíkszentdomokosi Biró Károly és a csíkszentsimoni Jánossi Imre diakónusokat. Együtt imádkoztunk értük, velük... A szertartás itt megtekinthető.
15: Év végi hálaadó szentmisét ünnepeltünk a házban az iskola ifi-csoportjával...
14: "Megtartottuk évzáró misénket és tanévértékelő beszélgetésünket. Erre az alkalomra is a Piarista Tanulmányi Ház kertjében gyűltünk össze. A szabadtéri misét követően minden diák és nevelő beszámolt a tanévről, számba vettük sikereinket, kudarcainkat... Vacsorára szalonnát, kolbászt sütöttünk és - hogy jó kedvvel, vidáman búcsúzzunk az évtől és ugyanúgy készüljünk a következőre - sötétedésig táncoltunk, énekeltünk a tűz körül." (Gabi nevelőnő) Képeket itt találsz!
9: A CSTK végzősei számára az alábbi Emlékkönyv készült... Itt megtekinthető.
8: Búcsúvacsorát tartottunk a CSTK végzősei számára. Emlékekkel, ölelésekkel... Néhány képet itt találsz!
6: Halálának 1. évfordulóján szentmisében imádkoztunk és temetőlátogatással tisztelegtünk Izsák Zoltán tanár úr előtt. 1979 óta haláláig a mai Márton Áron Főgimnázium biológiatanára volt. Tudós kutatási területe a lepkevilág fajtagazdagsága. A romániai lepkésztársulat alapító tagja. Csaknem húszezer darabból álló lepkegyűjteménye elsőnek jelzett Romániában néhány új fajt és a tudomány számára több új alfajt. 66 évet élt... Egy interjú vele 2014-ből.
5: Megjelent a Krisztus világa havilap júniusi száma. A tartalomból: Szent László-ereklyék, a Marosvásárhelyi Kultúrpalota, elmélkedések, mesemorzsa, ifi-oldal, derű... Itt olvasható!
3: A csíksomlyói búcsúra országszerte érkeztek diákok, tanáraikkal, magyarországi iskoláinkból. Tőzsér Pál egy kisbusznyi szegedi diákkal töltött egy éjszakát a Tanulmányi Házban (tábortűzzel, pityókás tokánnyal erősítve), majd másnap a búcsúra mentünk. Ők a nyeregbe,a szentmisére, rendtársuk a kegytemplom előtti térre, gyóntatni. Néhány búcsúi életképet itt találsz.

2017. május

27: "Elsőként Varga László, a Márton Áron Főgimnázium igazgatója köszöntötte a ballagókat, majd Csíkszereda Megyei Jogú Város polgármestere, Ráduly Róbert Kálmán mondott ünnepi beszédet. Hagyományainkhoz híven a diákok is búcsúztak végzős társaiktól..." A beszámoló itt olvasható-látható!
26: Pietas et Litterae – díj, vagyis a Hit és Kultúra párbeszédében való jeles részvétel. A Piarista Tanulmányi Ház megbecsülése jeléül adományozta a 2016/17-es tanév végén az alábbi végzős tanulók számára: 12.A – Kovács Sándor-Antal, 12.B – Török Richárd, 12.C – Orbán Sándor, 12.D – Erős Nándor, 12.E – Kovács Róbert, 12.F – Berei Szidónia. A gimnázium honlapja itt!
25: Végzősök búcsúztatása a Márton Áron Főgimnáziumban. Énekek és tánc vette körül a végzős diákoktól búcsúzó gondolatokat. Márai Sándor, Szent-Györgyi Albert és Gyökössy Endre gondolatai, Örkény István és Lázár Ervin egy-egy története szólt az aktuális osztályokhoz. És egy névtelen szerző imája... Néhány képet itt találsz.
17: Hogyan teljesítenek a magyarul tanuló diákok az országos átlaghoz képest? Először kutatták, hogy a magyarul tanulók teljesítménye hogyan viszonyul az országos átlaghoz. Nincs okunk az örömködésre, és ennek több oka is van. A cikk itt olvasható.
15: Ferencz Gabriella vezetőnő beszámolója a CSTK Nevelők - Szülők - Oszik találkozójáról! Beszámoló és képek itt!
13: A budapesti Piarista Gimnázium 10.a osztálya Molnár Lehel osztályfőnök vezetésével erdélyi körutat tett. Péntek este Csíksomlyón töltöttünk közösen egy kis időt, majd az éjszakába nyúlóan a Tanulmányi Házban beszélgettünk, énekeltünk. Másnap még az időjárás (eső) is tartóztatta volna őket... A gimnázium honlapja itt!
12: A csíkszeredai Csángó Továbbtanulók Közösségének nevelői találkozót szerveztek, melyre a Csíkszeredában tanuló diákjaik tanárait, valamint a moldvai és gyimesi falvakban élő szülőket hívták meg. A találkozót Ferencz Gabriella vezetőnő szervezte: megbeszélések, ismerkedés, ételkóstolás, diákműsor, fergeteges táncokkal. Öröm volt látni a szülők arcában gyermekük vonásait, ill. a diákok vonásaiban szüleikét. Néhány képet itt találsz!
10: A Kájoni János Megyei Könyvtárban mutatták be Bodó Márta szerkesztő és Szőcs Csaba, a Verbum Kiadó vezetője jelenlétében a Testben élünk című tanulmánykötetet. Sárközi Sándor a rendezvény moderátoraként ismertette a 36 szerző tanulmányát tartalmazó, négy fejezetre tagolódó antológia-kötetet. A bemutatón Bodó Márta irodalomtörténész mesélt a könyv megszületéséről és célkitűzéséről, a tanulmányok szerzői közül Borsodi L. László és Bakó Mária Hajnalka vett részt a beszélgetésen. Képes beszámoló itt olvasható.
3: Összeállt a Krisztus világa havilap májusi száma. A tartalomból: húsvétból élve, pünkösdre készülve, bérmálkozási szertartás és motorostalálkozó, székely értéktár, versek, rejtvények... Itt lapozható!

2017. április

29: A húsvéti Emmausz-járás jegyében tartottuk tavaszi szerzetestalálkozónkat, ezúttal a csíkszeredai Piarista Tanulmányi Házban. Csaknem harmincan gyűltünk össze, Szent Benedek, Szent Ferenc, Boldog Özséb és Kalazanci Szent József követői: az árkosi és kézdiszentléleki ferences nővérek, az udvarhelyi mallersdorfi ferences nővérek, a hargitafürdői pálos testvérek, a ferences barátok Csíksomlyóról, Udvarhelyből, Szárhegyről, Esztelnekről, a szociális testvérek Kolozsvárról és Csíkszeredából. A találkozó szervezését a szociális testvérek és a piaristák végezték. Vendégeink és előadóink voltak Farmati Anna, a Szociális Testvérek Társaságának vezetője Kolozsvárról és Labancz Zsolt atya Budapestről. Ő a nagycsütörtöki lábmosásról és az Eucharisztiáról elmélkedett, melyet aztán csoportokban átbeszéltünk; Farmati Anna pedig a Mátyás-Graduále húsvéti iniciáléjáról vezetett képmeditációt. Közben játék, imádság - és végül Szentmise... Néhány képet itt láthatsz.
28: Tartományfőnöki vizitációt tartott Labancz Zsolt atya a Piarista Tanulmányi Házban, ápr. 27-30. közt. Helyzetelemzés, beágyazottság, jövőtervezés. A csúcspont a szombati szerzetestalálkozó volt... Rendtartományi honlapunk!
25: Szovátán az iskolanővérek kórustábort szerveztek a hétre. Az egyik nap kicsit "Rejtő-ztünk" a próbák között. Piszkos Fred és Fülig Jimmy, Troppauer Hümér és a szőke ciklon humoraiban fürödtünk... Néhány képet itt láthatsz.
20: Április 20-án, erős havazásban mentünk a csíkszeredai szociális testvérekkel közösen Marosszentgyörgyre, a Lisieux-i Kis Szent Teréz Kármelbe. Szerzetesek... szerzetesekhez... Az evangéliumban Mária Magdolnáról és a Kertészről elmélkedtünk. Sokáig maradtunk. Mert tartóztattak is, s mert szívesen maradtunk is. Néhány képet itt láthatsz.
19: Miért hiszek? - Fésűs Éva. A Mária Rádió: Miért hiszek? c. műsorában - mely szerda reggel 8 órától hallható - 2017 áprilisában-májusában a neves meseíró életét, gondolatait idézzük fel Ferencz Kornéliával! Szélfiúcska felhőbárányt szeretne - Pogány Judit előadásában
15: Megjelent a Piaristák MA tavaszi, húsvéti lapszáma, amelynek fókuszában a rendi jubileumok,az aktuális iskolai és rendi hírek, és a piarista múlt kulturális kincsei állnak. Itt olvasható!
13: Húsvéti készülődés a csíkszeredai Csángó Továbbtanulók Közösségében... Néhány képet itt találsz!
12: "Szívünk, lelkünk most kitárjuk, utad, Jézus, veled járjuk..." A csíksomlyói kegytemplomban jártunk keresztutat a CSTK tagjaival. Furulyaszó és aranyesőágak, imádság és csend... Jézus és a mi stációink... Néhány képet itt találsz!
11: A csíkszeredai Művészeti Líceumban Léstyán Andrea tanárnő szervezésében megemlékezést tartottunk A magyar költészet napján. "Tudod, szivem mily kisgyerek" mottóval József Attila verseit élhettük át újra, egy kiállítás képeiként. Az iskola facebook-oldala itt!
10: Megjelent a Krisztus világa havilap húsvéti száma! Itt olvasható!
9: A virágvasárnapi liturgiát a csíkzsögödi templomban végeztük, barkaszenteléssel, passióénekléssel, sok áldozóval... A falu és templom története itt.

2017. március

25: Szovátán, a Kodály Zoltán Népfőiskola ünnepelt Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. A műsorban a gyermekkar énekei, Sík Sándor: Tizenkétcsillagú korona c. verskoszorúja, az újonnan létesült felnőttkórus bemutatkozása, Molnár Anikó zongoratanár bemutatója. Majd odakinn csemeteültetés... Néhány képet itt találsz!
21: Ferencz Gabriella beszámolója a Domokos Pál Péter-napról, sok fényképpel! Itt!
18: 25 éve halt meg csángók kutatója, Domokos Pál Péter néprajzkutató. A Piarista Tanulmányi Házban tartottunk egész napos megemlékezést a Csíkszeredában továbbtanuló csángó diákok részére, Ferencz Gabriella vezetőnő szervezésében. Az előadásokról Borbáth Erzsébet nyugdíjas igazgatónő és Halász Péter néprajzkutató gondoskodott. A konyhában Hajni nevelő szorgoskodott. Az énekeket és játékokat Ferencz Gabriella vezette. Néhány képet itt találsz!
15: Orbán Viktor miniszterelnök beszéde a nemzet ünnepén. Itt megtekinthető.
6: Összeállt a Krisztus világa havilap márciusi száma! A tartalomból: Nyitnikék és Tamás József püspöki jubileuma, Szent László-év és Mikháza, nagyböjti program és zarándokút, kávéházak és derűs oldal, sport, mese és rejtvények... Itt is olvasható!

2017. február

25: A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központja idén is megrendezte Szénégető István atya szervezésében a férjek és édesapák lelki hétvégéjét, febr. 24-26. közt Csíksomlyón, a Jakab Antal Házban. A gyóntatásban kérték segítségünket... A jelentkezési kiírás.
22: Tizedik alkalommal rendezi meg a Segítő Mária Gimnázium Magyar munkaközössége az Anyanyelvi napok c. többnapos rendezvényét. Idén 200 éve, hogy megszületett Arany János, így neki szenteltünk egy napot. Életének, a Toldinak, balladáinak (Szibinyáni Jank, A walesi bárok, Tengeri hántás), elbeszélő költeményeinek (Családi kör, A fülemile). Alázattal - lelkesedéssel. Arany iránti tisztelettel, megszeret(tet)ve őt... Néhány képet itt láthatsz!
19: Farsang, 2017. Újabb képeket kaptunk! Itt láthatod!
18: Ibolya szociális testvér szervezésében farsangoltunk a házban szombat délután. Jelmezes felvonulás és bemutatkozás, majd csoportos játékok, táncok. Miután a kápolnában kissé lecsendesedtünk, új erővel mentünk a konyhába. Nem hiába... Néhány képet itt találsz!
16: Csütörtökön módszertani napot tartottak a csíki és gyimesi hitoktatók, Bogos Mária Hargita megyei tanfelügyelő és Lőrincz Éva Katalin hittanárnő szervezésében nálunk, a Piarista Tanulmányi Házban. Témák: aktualitások, vallásolimpiász és egyéb versenyek tudnivalói... Elmélkedés-előadás a tékozló fiú történetének iskolai alkalmazásáról... Majd záró szentmise... Nem távoztunk "üres tarisznyával." Néhány képet itt találsz!
8: 2017. 02. 08-án Simó Irma pszichológus és Hegedűs Enikő művészettörténész szervezésével, az Áradat Egyesületnél "felnőtt irodalomórát" tartottunk Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi házban. Témánk a tékozló fiú hazatérésének változatai voltak (Túrmezei Erzsébet, Létay Lajos és Görgey Gábor verseivel). Közben a képzőművészet remekműveiben is gyönyörködhettünk (Dürertől - Rembrandton át - Dalíig). Néhány képet itt láthatsz!
7: 2017. február 6-8. közt. Vera és Gabi nővérek (sok-sok segítővel) kórustábort tartottak a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar részére. Az egyik nap kicsit Móra Ferenccel, szegedi éveivel is megmelegedtünk... Néhány képet itt láthatsz!
6: Elkészült a Krisztus világa havilap februári száma. A tartalomból: Szent László-év és Lourdes, székely értéktár és elmélkedések és ifi-oldal és mese és derűs oldal... Itt lapozhatod!
4: Életének 48. évében Budapesten szívelégtelenségben elhunyt Solomon Adrián, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) volt elnöke. Temetése Lujzikalagorban, szülőhelyén volt. Sokan imádkoztunk érte, gyermekeiért, itthoni és távoli csángókért... Magyarul is. Híradást itt olvashatsz.
2: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a szerzetesek világnapjáról is megemlékeztek a csíksomlyói kegytemplomban, ahol az ünnepi szentmisén Bátor Botond pálos szerzetes hirdette Isten igéjét. A régió szerzeteseivel együtt ünnepeltünk, klarisszákkal és szociális testvérekkel, ferences nővérekkel és testvérekkel, segítő nővérekkel és a szeretet misszionáriusaival, piaristák és pálosok... Összefoglalót itt láthatsz!

2017. január

21: Az iskolanővérek szovátai Mariánum házában megemlékezést tartottunk a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar tagjai és érdeklődő szülők számára - énekkel (Vera nővér karvezetésével), előadással, zongoramuzsikával (Molnár Anikó önkéntessel). Néhány képet itt találsz!
16: Január 16-án tartottuk a "Csángó Bentlakás" új helyén, a Kós Károly Bentlakásban a házszentelést. Nehezebb körülmények közt, Isten segítségét kérve... Néhány képet itt találsz!
15: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 24. – Sík Sándor (Budapest, 1889. január 20. – Budapest, 1963.) piarista tanár, költő, irodalomtörténész, cserkészvezető, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a 20. század jelentős magyar lírikusa. A budapesti Piarista Gimnáziumban öt osztályt végzett, majd 14 éves korában, 1903-ban a piarista rendbe lépett. Budapesten 1929-ig tanított, amikor a szegedi egyetemen a II. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék nyilvános rendes tanára lett. 1947. október 1-jétől a Piarista Rend magyarországi tartományfőnöke lett. Vele búcsúzunk ebben a sorozatban, melyben tanítványainktól tanultunk, tanulunk most is mi, hálás-szigorú piarista tanárok. Körbeértünk az évben... Kodály Zoltán: Sík Sándor Te Deuma
10: Elkészült a Krisztus világa havilap januári száma. A tartalomból: Szent László-év és Fatima, budapesti hungarikumok és kórházpasztoráció, elmélkedések és ifi-oldal... Itt olvasható!
4: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 23. – Szerb Antal (Budapest, 1901. – Balf, 1945.) író, irodalomtörténész. Édesapjával együtt 1907-ben a római katolikus vallásra tért át (keresztapja Prohászka Ottokár volt), és attól kezdve ebben a szellemben nevelték. Apja 1911 őszén a budapesti piarista gimnáziumba íratta be, ahol Sík Sándor tanította magyarra, vezette be az önképzőkörbe, majd a cserkészetbe. Magyar irodalomtörténete 1934-ben jelent meg, nagy összefoglaló (fő)műve, A világirodalom története pedig 1941-ben. 1941-től alkotói tere egyre szűkült: rádióelőadásai elmaradtak, magyar irodalomtörténetét betiltották, a Nyugat folyóirat is megszűnt. 1945. január 27-én a balfi munkaszolgálatos tábor őrei agyonverték. Idézetek tőle.
2: Miért hiszek? - A fatimai jelenések. A Mária Rádió: Miért hiszek? c. műsorában - mely szerda reggel 8 órától hallható - 2017 januárjában és februárjában, az idén 100 éve történt jelenések (és a látnokok) történetét idézzük fel Ferencz Kornéliával! Egy szép fatimai ének!

A lap elejére