Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

Más évek:Híreink könnyű- és nehézsúlyban2019. december

5: Megjelent a Krisztus világa ezévi utolsó száma! A tartalomból: Adventben, Karácsonyi ötletek, Mária Légió, Az inkák honában, Kós Károly, Tudatosan a jelenben élni... Itt lapozható!
2: Meggyújtottuk adventi koszorúnk első gyertyáját. Ezzel a CSTK-ban is megkezdődött az év legmozgalmasabb és legszebb időszaka. Csángó énekekkel, Pilinszky János: Az ünnep angyala c. elbeszélésével, közös imával élő és elhunyt, közeli és távoli szeretteinkért... Néhány képet itt találsz!

2019. november

24: November 24-én az Izva hagyományőrző csoportunk részt vett a bákói magyar misén, melyet Krisztus Király ünnepén, tisztán csengő énekével tett meghittebbé. Felemelő és megható élmény volt a Szent Miklós templomban diákjaink szüleivel közösen, magyarul énekelni. Mise után meglátogattuk a bákói magyar házat is, ahol régi Cs.T.K.-s diákok is dolgoznak. Néhány képet itt találsz!
2: Két napot Csíkszeredában töltöttek piarista jelöltjeink, Lehel atya és Nagy Csongor növendék társaságában. Igyekeztünk bemutatni a csíkszeredai-erdélyi piarista munkálkodást. Néhány képet itt találsz!
01: Mindszentek ünnepén közösen, imával és gyertyagyújtással emlékeztünk meg halottainkról, szeretteinkről a Csángó Továbbtanulók Közösségében. A CSTK facebook-oldala itt!

2019. október

28: Összeállt a Krisztus világa havilap novemberi száma! A tartalomból: Elcsendesedés hónapja, Ghika Mária hercegnő lelkisége, Érdemkeresztes katona, Áprily Lajos költészetéről, Charles Darwin, Katolikus fiatalok a mindennapokban, Terence Hill és a hit, A kóró és a kismadár... Itt lapozható!
24: A generálisi látogatásról az Érsekség honlapja is megemlékezett. Fotó és híradás: Kovács Imre. Cikk itt!
22: Megjelent a Piaristák MA őszi száma. A tartalomból: Pedro Aguado piarista rendfőnök magyarországi vizitációja, Új szövetség Kalazanciussal - meghívás megújulási folyamatunkra, Piarista ifjúsági szinódus, HIVATÁS: Farkas István SP, Nyári táborok a rendtartományban. Itt lapozható!
19: Október 19-20-án Csíkszeredába is ellátogatott Pedro Aguado, rendünk egyetemes főnöke, Pater Miguel asszisztens, Szilvásy László tartományfőnök és Molnár Lehel rendtársunk kíséretében. Szombat este találkozót szerveztünk civil munkatársainkkal, Lőrincz Éva-Katalin gimnáziumi hittanár, Ferencz Gabriella, a Csángó Bentlakás vezetője részvételével (meghívott vendég volt még Ferencz Kornélia, a Mária Rádió önkéntese is). Másnap szentmise a városszéli Szécsényben, majd a bennünket 2017-ben meghívó esperest, Darvas-Kozma Józsefet látogattuk meg a főplébánián. Néhány képet itt találsz!
10: "Úgy tűnik, az egész mioritikus haza egyetlen gigantikus stadionná vált." Szerző: Costel Crangan, Adevărul. A cikk fordítása itt.
5: Ünnepélyes Mária-köszöntőn vettünk részt szombat este, a Missziós kereszt, benne egy Szent Kereszt ereklye közelében. Sok gyónó, szívbeli imádságok... Itt követheted!
1: Összeállt a Krisztus világa havilap októberi száma! A tartalomból: Önmagát pazarló nemzet, Október 6., Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért, Kányádi Sándorra emlékezve, A gyermekkori félelmek - és sok érdekes egyéb! Itt lapozható!

2019. szeptember

30: A 20. századi erdélyi tudósok c. sorozatunkban a 2007-ben megjelent Academica Transsylvanica c. kötetből válogattunk interjúkat. Az újabb adásban Péter Mihály orvos-mikrobiológust (szül. 1929-ben) választottuk. A műsor szerdán, reggel 8 órától hallható a Mária Rádióban. Egy összegzés róla itt!
25: Az új tanévet hagyományosan tanévkezdő szentmisével nyitottuk meg, a Szent Ágoston templomban. Hagyományos módon, de új helyszínen, a Székely Károly szakközépiskola bentlakásában kezdtük az új iskolai évet, 48 bentlakóval, köztük 14 új diák, akik most ismerkednek közösségünkkel. A szentmise után a bentlakásban a végzős diákok találkoztak a most végzett, már egyetemista diákjainkkal. Néhány képet itt találsz!
16: A 20. századi erdélyi tudósok c. sorozatunkban a 2007-ben megjelent Academica Transsylvanica c. kötetből válogattunk interjúkat. Az újabb adásban Takács Zoltán műépítészt (szül. 1936-ban) választottuk, 2 folytatásban. A műsor szerdán, reggel 8 órától hallható. Nekrológja.
7: Megtörtént az őszi szerzetesi találkozó Marosszentgyörgyön, a kármelita kolostorban. Szent Teréz imatapasztalatából épültek a résztvevők.
6: Összeállították a Krisztus világa havilap szeptemberi számát. Itt lapozható!

2019. augusztus

25: Kalazanci Szent Józsefet ünnepeltük országszerte, így Kecskeméten a piarista templomban is. A téma: Az imádkozó Kalazancius és a mi imádságaink. Néhány képet itt találsz!
21: Rendtartományi találkozón vettünk részt, Kecskeméten. Gazdag, tartalmas programok, két napban. A záró szentmisében hárman a jelöltségbe léptek, egy rendtársunk elkezdte a noviciátust, ketten pedig a studentátust. Néhány képet itt találsz!
15: Nyári iskolát tartottak Szovátán az iskolanővérek, Vera nővér szervezésében. A zeneórák mellett piarista segítség is volt: német órákkal, teológia és természettudomány témákkal, Nagyboldogasszony-szentmisével. Néhány képet itt találsz!
9: A 20. századi erdélyi tudósok c. sorozatunkban a 2007-ben megjelent Academica Transsylvanica c. kötetből válogattunk interjúkat. Az újabb adásban Imreh István történészt (1919-2003) választottuk, aki Venczel József munkásságára emlékezett. A műsor szerdán, reggel 8 órától hallható. Imreh István munkásságát bemutató film itt!

2019. július

27: Orbán Viktor tusványosi beszéde. Itt!
17: Ibolya szociális testvér szervezésében idén nyáron is tábor zajlott a Marosfői PAX villában, július 16-20. között. Sok segítővel, ottalvással, finom ételekkel, mindennapos misével, focival, számháborúval, játékokkal, polófestéssel. Az időjárás is megkímélte a táborozókat: csak éjjel esett. A végén mindenki elégedetten ment haza... Néhány képet itt találsz!
16: A 20. századi erdélyi tudósok c. sorozatunkban a 2007-ben megjelent Academica Transsylvanica c. kötetből válogattunk interjúkat. Az újabb adásban Benkő András muzikológust (1923-2001) választottuk. A műsor szerdán, reggel 8 órától hallható. A Wikipédia összefoglalója itt.
8: A 20. századi erdélyi tudósok c. sorozatunkban a 2007-ben megjelent Academica Transsylvanica c. kötetből válogattunk interjúkat. Az újabb adásban László Ferenc muzikológust (1937-2010) választottuk, 2 folytatásban. A műsor szerdán, reggel 8 órától hallható. Egy videó-megemlékezés róla.
7: Meglejent a Krisztus világa havilap nyári, összevont száma. A tartalomból: Ferenc pápa üzenete, Ahogyan Isten szól, A hercegorvos nyomában, A betegápolásról, Portugáliai Szent Erzsébet, Jótett helyébe jó közérzetet várj, Az intimitásról - fiataloknak, A Mese Birodalmában, Régi székely anekdoták... Itt lapozható!

2019. június

26: A Szent Kereszt Plébánia szervezésében háromnapos ministránstábor volt: Csíkszentdomokos, Gyergyószentmiklós, Hargitafürdő helyeket érintve. Közben érintették a Fagyigyárat is, no meg a Kossuth sziklát. Szerzeteseket is körbejártak: a segítő nővéreket, a pálos atyákat és a piaristákat. Sok segítő kéz a programokban és a konyhában, sok jókedvű fiú és leány a táborban. Néhány képet itt találsz!
24: A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében a Magyar Örökség-díjat vehette át keresztény értékmentő szolgálatáért a nyolc katolikus gimnázium, mely tevékenyen helytállt a kommunizmus évtizedeiben: 2 piarista, 2 ferences, 2 bencés, valamint az iskolanővérek 2 gimnáziuma. Beszámoló itt!
18: A búcsúünnepségről még néhány kép! Itt!
17: A CsTK végzősei számára búcsúvacsorát készítettünk. Ferencz Gabriella búcsúztatta őket. Az ünnepi alkalmon jelen volt Ferenc Éva, az MCSMSZ oktatási programjának vezetője is. Néhány képet itt találsz!
10: A csíksomlyói pünkösdi búcsúra Szabó István rendtársunk vezetésével 3 család is vendége volt házunknak. Feledhetetlen napok voltak!
9: A Székelyhon kollegái a keresztalják hajnali indulásától a zarándokvonat beérkezésén keresztül a búcsús szentmise végéig követték az eseményeket. Összefoglaló hangulatvideó, zenei aláfestéssel. Itt!
6: A hargitafürdői kistemplomban volt esti szentmise, a 2 ünnep közt, egy elhunyt édesanyáért, miközben a somlyói kegytemplom kórusa énekelt csodálatosan. Botond testvér távollétében volt tanára végezte a szentmisét. A szentmisét itt követheted.
3: A pápalátogatáskor két kórus énekelt: a Csíksomlyói Kegytemplom Kórusa és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúkar, vagyis Vera nővérék kórusa. Ők nálunk laktak, a Tanulmányi Házban, minden négyzetmétert kihasználva. A kísérő szülők gondoskodtak az élelemről. A kórust Vera nővér, Gabi "nővér" és Lokodi Anna vezényelte. Az énekek csodálatosan hangzottak! A végén a Milleniumi templom melletti virágpanorámánál búcsúztunk. Képeket itt láthatsz!
2: A Székelyhon stábja végigkövette a pápalátogatás történéseit, íme fotókkal, videókkal és a hozzájuk tartozó szöveggel a teljes esemény. Képösszefoglaló.
1: Csíksomlyó, 2019. június 1. Egy összefoglaló itt.

2019. május

30: Beszámoló és videók a ballagásról. Itt!
29: 171 végzős ballagott el a Márton Áron Főgimnáziumból. Az ünnepség maga mit sem változott a hosszú évek alatt: beszédek, eredmények felsorolása, jutalmak kiosztása és a hagyományos vonulás, élen a régi csengettyűvel. 11 diák részesült a Piarista Tanulmányi Ház Pietas et Litterae díjában: a vallás és a kultúra közti párbeszéd elismeréseként. Egy beszámoló
28: A végzős diákoktól egy elmélkedéssel (Kétféle kereszt) és egy műsorral búcsúztunk.
25: Gaudeamus 2019. Megkezdődött a ballagások ideje. Idén tizenegy, középiskolát és egy, posztlíceumot végzett diáktól köszönünk el a Csángó Továbbtanulók Közösségében.
23: Összeállt a Krisztus világa havilap júniusi száma! A tartalomból: A pápa érkezéséről, A csíksomlyói kegyhely történetéből, Écsy László atya, Őrvidéki séta 4., Katolikus fiatalok a mindennapokban, Újabb kalandok a Mese Birodalmában... Itt lapozható!
8: Szerda esténként szentmisére, lelki gondozásra kért fel a Márton Áron Tehetséggondozó Központ vezetője, Ráduly Annamária. Az első alkalom lelkes-szép volt...
1: Megjelent a Krisztus világa havilap májusi száma! A tartalomból: Május Királynője, A csíksomlyói kegyhely történetélből, Mester és tanítvány, Őrvidéki séta 3., Tavaszi életérzésn Anyám szavai, Újabb kalandok a Mese Birodalmában... Itt lapozható!

2019. április

28: Balla János rendtársunk újmiséje volt Cegléden, a plébániatemplomban. Sok-sok imádságos résztvevő, közelről és távolból... Képeket itt láthatsz!
21: Tartományfőnöki vizitáció volt házunkban. Szilvásy László tartományfőnök tekintette meg a csíkszeredai misszió tevékenységét: a diákok közti munkálkodást, a lelkipásztorkodást... Finom, sajátfőzésű halászlével erősítettük közben magunkat.
13: Elköteleződési lelki napot tartott nálunk a csíkszeredai karizmatikus Búzamag Közösség, Dánél József szervezésében. Szentségimádás, tanítás, szentmise, agapé. A Szentlélek áradásában... Honlapjuk itt!
12: Április 11-én az év egyik legfontosabb eseményére került sor a bentlakásban. Vendégeket vártunk délutánra, szülőértekezletre hívtuk diákjaink szüleit és osztályfőnökeit... Beszámoló itt!
11: A 20. századi erdélyi tudósok c. sorozatunkban a 2007-ben megjelent Academica Transsylvanica c. kötetből válogattunk interjúkat. Az újabb adásban Demény Lajos történészt, a Székely Oklevéltár elindítóját választottuk, 2 folytatásban. A műsor szerdán, reggel 8 órától hallható. Rövid összefoglaló róla.
4: Keresztutat jártunk a Csángó Bentlakás diákjai-nevelői, a közeli Szent Ágoston templom kertjében. Az énekek és elmélkedések közben Pilinszky János panaszos verseivel is imádkoztunk. A Bentlakás facebook-oldala itt!
3: A 20. századi erdélyi tudósok c. sorozatunkban a 2007-ben megjelent Academica Transsylvanica c. kötetből válogattunk interjúkat. Az újabb adásban Kiss János Botond tudományos kutatót választottuk, 2 folytatásban. A műsor szerdán, reggel 8 órától hallható. Egy rövidfilm róla.

2019. március

30: Megjelent a Krisztus világa áprilisi száma! A tartalomból: A csíksomlyói kegyhely, Őrvidék bemutatása, Édesanyám imakönyve, Kőrösi Csoma Sándor, Irigység palotájában... Itt lapozható!
29: A Piarista Rend Magyar Tartományának káptalanja Szilvásy Lászlót választotta meg tartományfőnöknek. Asszisztensei pedig: Vereb Zsolt a küldetés és ifjúságpasztoráció, Molnár Lehel a hivatásgondozás és képzés, Labancz Zsolt a részvétel és karizmatikus integráció, Vízhányó Zsolt a működés és struktúra területéért lesz felelős a következő négy évben. Beszámoló itt!
28: Megjelent a Piaristák MA tavaszi lapszáma, melynek fókuszában ezúttal a piarista pedagógia területén megvalósuló innovációs törekvések és a nagyböjt-húsvét témaköre állnak. Itt lapozható!
25: Orbán Viktor beszéde a nemzetközi migrációs konferencián. Itt!
16: A Búzamag Karizmatikus Közösség nagyböjti lelkinapján sok gyónó is volt... A Közösség honlapja itt!
15: Orbán Viktor miniszterelnök március 15-i ünnepi beszéde. Itt!
9: Március 9-11. között a csíksomlyói Jakab Antal Házban tizenegyedik alkalommal szervezték meg a feleségek és édesanyák lelki hétvégéjét, Értékes vagy! címmel. A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központjának munkacsoportja által előkészített rendezvényen idén közel másfélszáz feleség és édesanya vett részt. Sokat gyóntattunk is. Beszámoló itt!
5: Megjelent a Krisztus világa havilap márciusi száma! A tartalomból: Angyal a mozgólépcsőn, Nagyszombat másképp, Női dolgaink, Érdek, Krisztusba oltódva... Itt lapozható!
2: Elsőszombati Mária-köszöntő a csíksomlyói kegytemplomban. Itt követheted!

2019. február

23: Február 22-24. között 11. alkalommal került megrendezésre a férjek és édesapák lelkinapja Csíksomlyón „Hivatásunk az imádság” mottóval. A Gyulafehérvári Főegyházmegye családmunkacsoportja által meghirdetett lelki programra idén már több mint százhatvan férj és édesapa jelentkezett. Előadások, beszélgetések, szentségimádás és szentgyónások... Segítettünk. Híradást itt olvashatsz!
10: O.V. évértékelő beszéde. Itt!
8: Új sorozatunkban, a Beszélgetések 20. századi erdélyi tudósokkal,a 2007-ben megjelent Academica Transsylvanica c. kötetből válogattunk interjúkat. Az újabb adásban Dr. Péntek János nyelvészprofesszort választottuk, 2 folytatásban. A műsor szerdán, reggel 8 órától hallható. Itt olvashatsz róla!
6: A szociális testvérek (Anna, Ibolya és Magdolna testvér) Kísért Imádság Hetét szerveztek, sok jelentkező számára. A nyitó szentmisén együtt imádkoztunk.
1: Pénteken az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővéreinek árkosi házában ünnepeltük a szerzetesek világnapját. A szentmisét Urbán Erik OFM mutatta be; a képzésen Jakabos Barnabás és Tamás Barna jezsuiták tartottak elmélkedést. Az alkalmon a piaristák, jezsuiták, pálosok, ferencesek képviselői mellett az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei, a Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek, a Szeretet Misszionáriusai, a Szociális Testvérek, a Segítő Nővérek, klarisszák és az iskolanővérek is részt vettek. Beszámoló itt!

2019. január

26: A Krisztus-hívők egységéért végzett imanyolcadra január 20–27. között került sor. Liturgiáját az indonéz keresztény testvérek állították össze, központi igéje így hangzik: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”
25: Összeállt a Krisztus világa havilap februári száma. A tartalomból: Csodálatos az Úr útja, Názáret a pénztárnál, Boldogabb gyermek, Álmos, szakrális király, Muravidéki Értéktár 3, A szentatya látogatására készülve... Itt lapozható!
23: Új sorozatunkban, a Beszélgetések 20. századi erdélyi tudósokkal,a 2007-ben megjelent Academica Transsylvanica c. kötetből válogattunk interjúkat. Az újabb adásban Dr. Csedő Károly gyógyszerész professzort választottuk. A műsor szerdán, reggel 8 órától lesz hallható. Az MTA honlapjának adatai itt.
22: Új sorozatunkban, a Beszélgetések 20. századi erdélyi tudósokkal,a 2007-ben megjelent Academica Transsylvanica c. kötetből válogattunk interjúkat. Az újabb adásban Toró Tibor (1931-2010) atomfizikus professzort választottuk. A műsor szerdán, reggel 8 órától hallható. Életéről és munkásságáról itt olvashatsz!
16: Házszentelést tartottunk a csíkszeredai Csángó Továbbtanulók Közösségében. Isten áldása legyen az új évben is velünk!
3: Az Élő Egyház műsorában a karácsonyi csángó koncertről. Itt!
2: Megjelent a Krisztus világa havilap januári száma. A tartalomból: Akiért megéri odaadni mindent, A napkeleti bölcsek, Gyermekeink érzelmei, Muravidéki Értéktár 2, újabb kaland a Mese Birodalmában, Januári kamraszemle... Itt lapozható!