Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

Más évek:Híreink könnyű- és nehézsúlyban2021. november

30: Papi emlékek. Sorozatunk újabb visszaemlékezője dr. Endrédy Vendel (1895-1981) ciszter főapát. Őt idézzük a Mária Rádióban, péntek este fél 9-től. Ismertető róla itt!
26: Emlék-plakettet helyeztek el a Márton Áron Főgimnázium dísztermében az idén elhunyt Eigel Ernő matematikatanár, egykori igazgató tiszteletére. Az ünnepségen többen is méltatták az elismert szakembert, a csíkszeredai önkormányzat pedig posztumusz Pro Urbe díjjal tüntette ki. Beszámoló itt!
16: Dóczy Péter rendezésében készült Felismeréseim címmel film Jelenits István tanár úr pályájáról. Itt megtekinthető.
15: Megjelent a Krisztus világa havilap novemberi száma! Itt lapozható!

2021. október

9: Gyimesi és moldvai csángómagyar diákoknak otthonul szolgáló középiskolai kollégiumot adtak át pénteken délután Csíkszeredában. Az intézmény hivatalos átadásán köszöntőt mondott Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke. Beszámoló itt!
8: Megjelent a Krisztus Világa havilap októberi száma! Itt lapozható!
2: Ünnepélyes Mária-köszöntőn imádkoztunk, gyóntattunk október első szombatján Csíksomlyón. Kegyelem-áradások... Itt!

2021. szeptember

27: A Boldogasszony Iskolanővérek adtak otthont a szerzetestalálkozónak, amelyen kilenc rend képviselői gyűltek/gyűltünk össze a szovátai Mariánum-házban. Feltöltődtünk! Beszámoló itt!
20: Papi emlékek. Sorozatunk újabb visszaemlékezője dr. Erőss Alfréd (1909-50) gyulafehérvári dogmatikatanár. A háború alatt Zircre menekült, követték a teológusok is. Naplóját Lisztóczky László fedezte fel és adta ki Egerben. Ennek nagy részét ismertetjük a Mária Rádióban, kb. 10 adásban, péntek esténként fél 9-től. Itt olvashatsz róla.
15: A csíkszeredai Csángó Továggtanulók Közössége Veni Sanctéja volt, meghitt légkörben. Csak ne jöjjön be az online-világ!
13: Veni Sancte szentmisét tartottunk a Márton Áron Főgimnázium diákjai és tanárai számára, a hagyomány szerint a Csíksomlyói kegytemplomban. Sok áldozónak örülhettünk!
10: Megjelent a Krisztus világa havilap sze0ptemberi száma, az Eucharisztia jegyében! Itt lapozható!

2021. augusztus

18: augusztus 17-19. között tartotta tartományi találkozóját a Piarista Rend Magyar Tartománya szerzetesközössége Kecskeméten. A káptalani jövőterv mentén tekintettük át a tartomány életét felölelő cselekvési irányokat (közösségi élet; küldetés; megosztott küldetés; szegénység; jelenléti működésmód; hivatásgondozás; gazdasági működés). Beszámoló itt!
17: Háromnapos rendi összejövetelünk nyitó szentmiséjében Forián-Szabó Máté és Hujbert Menyhért egyszerűfogadalom-tételét ünnepeltük! Néhány képet itt találsz!
7: Elsőszombati Mária-köszöntőn segédkeztünk, gyóntatással. Kedves kosteleki diákjaink is ott voltak a Csángó Bentlakásból, a körmenetben... Néhány képet itt találsz!
6: Orbán László gyergyóremetei plébános naplójegyzeteit ismertetjük Ferencz Kornéliával a Mária Rádióban, péntek esténként fél 9-től, 25 percben.
5: Erdélyi rövid körútjukon Nagy Attila házfőnök és Nyeste Pál látogatták meg Csíkszeredában a Piarista Tanulmányi Házat. Nagyokat beszélgettünk, főztünk, meglátogattuk a csíksomlyói kegyhelyet, helyi híveket látogattunk meg Szécsenyben és Csíkszentimrén, akikkel lelkipásztori kapcsolatban vagyunk.

2021. július

31: A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készültünk szentségimádással a Szent Kereszt templomban minden hónap utoló szombatján...
30: Összeállítottuk a Krisztus világa havilap július-augusztusi duplaszámát! Premontreiek és Olimpia, koldusok és idegenek, CSIT és NEK... Itt lapozható!
28: A csíksomlyói Szent Péter és Pál-templom ravatalozójából a helyi temetőben eltemettük a csíksomlyói zarándoklatok rendezőségének kezdeményezőjét és vezetőjét, a Ferences Világi Rend tagját, nyugalmazott biológiatanárt, id. Borsodi Lászlót. Nyugodjék Békében! Beszámoló itt!
24: Szent Kinga búcsúnk volt Szécsényben. Az újmisés Küsmődi Csongor atya áldásában részesülhettünk...
20: Romániában az érettségizők 55,4 százaléka vizsgázott sikeresen - közölte Remus Pricopie oktatási miniszter. Összkép és elemzés az idei érettségi eredményekről. Itt!
19: Guba András vezetésével a piarista növendékek látogatták meg a csíkszeredai missziót. Nagy meleg, nagy bogrács keménylebbencs, nagy beszélgetés...
15: Szakál Ádám tartományfőnök látogatta meg a Tanulmányi Házat, s töltött itt 2 éjszakát. A beszélgetések mellett még (kevés) alvásra is jutott idő...
3: Az Erdélyi Főegyházmegye ministránstábora zajlott Simó Gáspár atya főszervezésében. Színes programok, sok résztvevő, sok segítő. A papi-szerzetesi hivatásokról is volt egy beszélgetésünk... Beszámoló itt!

2021. június

27: Az érettségi vizsgát megelőző napon, Szent László ünnepén diák, szülő, tanár és a hívő közösség együtt kértük Isten áldását a vizsgázó diákokra. A csíkszeredai Szent Ágoston templomban megtartott ünnepi szentmise előkészítését a Szociális Testvérek Társaságának kültagsága vállalta magára. Beszámoló itt!
25: A gimnázium tanévzárója után a tantestülettel egy bográcsozásra mentünk Csobotfalvára, a sok online után egy valóságos együttlét...
15: Összeállítottuk a Krisztus világa havilap júniusi számát. A tartalomból: Szív, a legismertebb ősszavunk, Belon Gellért a vánkosról, Egy csodás rendezvény: ezer székely..., A kolozsvári egyetem és épületeinek története, Balázs Kornél írása, Kétszablya, egy bot, Borsodi L.László: Nélküled, A barátságról Bács Béla, A medjugorjei jelenésekről Bakó M.Hajnalka... Itt lapozható!
1: Új sorozatot indítunk a Mária Rádióban, Papi emlékek címmel. Orbán László gyergyóremetei plébános naplójegyzeteiből készült Daczó Katalin és Laczkó-Albert Elemér összeállításában, Találkozásra várva címmel egy szép kötet. Ebből mutatunk be részleteket Ferencz Kornéliával péntek esténként fél 9-től, Vivaldi muzsikájával fűszerezve. Az egyik könyvismertetésből.

2021. május

30: Két délután is eljöhettek (május 19. és 20.) a gyimesi-moldvai szülök, hogy megnézzék gyermekeiket és bentlakásukat Csíkszeredában. A programokat Ferencz Gabriella vezetőnő szervezte. Ebéd, tájékoztató, beszélgetések, találkozások a gyermekek osztályfőnökeivel... A Bentlakás facebook-oldala.
29: A Márton Áron kilenced VI. alkalmával papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak a csíkszentdomokosi plébániatemplomban, ahol számos paptestvér, szerzetesnővér és testvér, valamint nagyszámú hívő volt jelen. Az imaalkalmat egésznapos szerzetesi és papi találkozó előzte meg, amelyet a segítőnővérek (Piroska, Rita és Adél nővérek) szerveztek csíkszentdomokosi kolostorukban, leleményesen oldották meg bekapcsolódásunkat be Márton Áron püspök lelkiségébe. Beszámoló itt!
23: Kedvenc fotóink a csíksomlyói búcsúról (a Székelyhonról). Itt!
22: Jöjj, Szentlélek Úristen... A megszokottnál kevesebben, de így is szép számban vettek részt szombaton az idei csíksomlyói búcsún. Meg is telt zarándokokkal a somlyói hegynyereg. Sokat gyóntattunk, áldoztattunk. Eljött... Videóösszefoglalás itt.
21: Kedves vendégem volt egykori diákunk, dr. Gőbölös Péter és felesége. A Pünkösdi búcsút az ő felvételén követhetjük végig. Itt!
10: Összeállítottuk a Krisztus világa havilap áprilisi számát. A tartalomból: Ünnepek hónapja, Örök evangélium, Kegyes atyák Erdélyben, Ballagások időszaka, Zsehránszky István és Bács Béla János írásai, Koncertek és Mese, EMKE díjazottak, Böldog Tössi Erzsébet... Itt lapozható!

2021. április

28: Erdélyi tudósok a 20. században. Két adás erejéig is egy a Székelyföld folyóiratban megjelent interjút ismertetünk a Mária Rádióban, amely Jakab Sámuel (Görgénynádas, 1931 –) talajkutatóval készült 2020 novemberében. A műsor májusban, péntek esténként fél 9-től lesz hallható. Egy interjú vele.
27: Interjú Wettstein József piarista szerzetessel a tanári hivatásról. Itt!
16: Erdélyi tudósok a 20. században. 2 adás erejéig is egy Mirk Szidónia-Kata által készített interjút ismertetünk a Mária Rádióban, amely Pozsony Ferenc (Zabola, 1955. –) néprajzkutatóval készült 2020 áprilisában. A műsor péntek esténként fél 9-től lesz hallható. Pozsony Ferenc egy előadása.
13: 2007-ben érkezett Kállay Emil és Sárközi Sándor Csíkszeredába. Az elmúlt tizennégy év tapasztalatairól, az erdélyi piarista küldetésről Márkus Roland beszélgetett a csíkszeredai piarista misszió vezetőjével. Itt hallható.
11: A hétvégén Kolozsvárra utaztam az EMKE-díjátadásra. Előtte sikerült találkozni Fodor György konfráterünkkel, és Balázs Kornél piarista öregdiákkal is. Konfráterünkkel együtt mentünk a díjátadásra, ahol Vera nővért tapsolhattuk meg. Ünnep volt ez a 2 nap számomra! Az Öregdiákok Baráti Körének egy ténykedése, melynek Balázs Kornél volt az elnöke.
10: Átadták az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület díjait. Nagy Éva Vera Boldogasszony iskolanővér is részesült idén kitüntetésben. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) idei díjkiosztó gáláját április 10-én tartották meg a kolozsvári alsóvárosi (kétágú) református templomban. Beszámoló itt!
7: Összeállítottuk a Krisztus világa havilap áprilisi számát. A tartalomból: Érseki üzenet, Vissza a jövőbe, Belon Gellért elmélkedése Tamásról, Kegyes atyák és az Úr kutyái, Bolondos Gyurka, Az erdő ébredéséről Fekete István tündéri novellája, Szent Bernadett életéről... Itt lapozható!

2021. március

28: Szép hétvégét töltöttünk Molnár Lehel rendtársammal, aki egy hónapon belül már másodszor is eljött Csíkba. A Szent Kereszt tempolom egésznapos adorációjába bekapcsolódtunk, a Szerzetesek és papok zsolozsmájába. Majd az Angyalkás templomban a virágvasárnap előesti szentmisébe is. Otthon aztán nagyot beszélgettünk, jövőt terveztünk, jelent értékeltünk. Sándorfőzte csirkepaprikás enyhítette étvágyunkat... A ház honlapja.
25: Új épületbe költözhetett a Csángó Továbbtanulók Közössége. Folyik továbbra is a lelkiélet gondozása és a tantárgyi korrepetálás. És keresztutat is tartottunk, a közeli Szent Ágoston templom kertjében. A Közösség honlapja itt!
10: Elkészítettük a Krisztus világa havilap márciusi számát! A tartalomból: Ismerd meg Tenmagad!, Belon Gellért Nikodémusról, Az Úr kutyái, Regásiasítás, Tompa László költészetéről, In memoriam Farkas Árpád, Interjú Molnár Levente operaénekessel, A pipakupak gyerek meséje, Molnár Lajos kvíz, Sík Sándor tavaszhívogató verse... Itt lapozható!
9: Erdélyi tudósok a 20. században. 2 adás erejéig is Gazda Klára (Zalán, 1944. –) muzeológus, néprajzkutató, egyetemi oktató gondolatait ismertetjük a Mária Rádióban. A műsor péntek esténként fél 9-től lesz hallható. Rövid képösszefoglaló.

2021. február

22: Erdélyi tudósok a 20. században. 2 adás erejéig is Szilágyi N. Sándor (Újfegyvernek, 1948 – ) erdélyi magyar nyelvtudományi szakíró, szerkesztő, publicista, egyetemi tanár gondolatait ismertetjük a Mária Rádióban. A műsor péntek esténként fél 9-től lesz hallható. Egy rövidfilm róla.
20: A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum az online térbe hívta négy egyházmegye területén (gyulafehérvári, szatmári, temesvári és nagyváradi egyházmegyék), kilenc római katolikus teológiai líceumában tanuló IX–XII. osztályos diákjait és tanáraikat szombaton, 2021. február 20-án, hogy részt vegyenek a Hivatások nyomában elnevezésű projektnapon (Böcskei László püspök atya és Benedek Ramóna főszervezésében). Pálosok, premontreiek, piaristák... A piaristák bemutatkozása itt látható.
13: Megjelent a Krisztus világa havilap februári száma! Itt lapozható!
18: Gyulafehérvárról jöttek látogatók Tódor Attila spirituális és Farkas Ervin prefektus vezetésével. A Hivatások nyomában projektnapra készülve a piarista múltról és jelenről beszélgettünk, amiből egy 5 perces filmet készítettek. Itt!

2021. január

27: A 20. századi erdélyi tudósok c. sorozatunk újabb adásában Ferencz Kornéliával egy, Marosi Ildikó irodalomtörténésszel készített interjút ismertetünk, 2 részben, sok muzsikával színezve. A műsor péntek este fél 9-től lesz hallható. Rövid interjú vele.
18: Összeállt a Krisztus világa havilap januári száma! Itt lapozható!