Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

Más évek:Híreink könnyű- és nehézsúlyban2010. december

29: A Csíksomlyói Gyermekotthon előadása a kegytemplomban: A kis gyufaárus lány. Megtekinthető: csiksomlyo.ro/kis-gyufaarus-lany
21: Karácsonyi műsor Lőrincz Katalin hittanárnő szervezésében a Márton Áron Gimnáziumban, majd tanári állófogadás.
16: Ugyanezen az estén tartott a másik bentlakásban, a Kós Károly Iskola dísztermében karácsonyelőtti gyóntatást, szentmisét, melyet zenés műsor követett. Képeket találsz itt.
16: Karácsonyelőtti gyóntatást és szentmisét tartott Sándor atya a Csángó Bentlakásban. Az est a diákok műsorával és agapéval folytatódott. Képeket találsz itt.
16: Vetélkedő szervezésére kérte a Diáktanács és Juhász-András Réka aligazgató asszony Sándor atyát az adventi-karácsonyi ünnepkörből. A csapatvetélkedő a Márton Áron Gimnázium dísztermében zajlott 18 háromfős csapat részvételével, változatos feladatok és jókedv közepette. Sok-sok tanár is eljött megtekinteni osztálya ügyeskedő csapatát. Képeket találsz itt.
13-14: Urbán József tartományfőnök atya látogatott Csíkszeredába, Guba András pedagógiai asszisztenssel. Meglátogatták Darvas-Kozma József esperesplébánost, majd a Márton Áron Gimnázium vezetőségét (Varga László igazgatót és Juhász-András Réka aligazgatónőt), a szeredai Csángó Bentlakás vezetőjét, Józsa Csabát és az épp átutazó Csángószövetség elnökét, Solomon Adriánt és Hegyeli Attila alelnököt. Meglátogatták a somlyói Gyermekotthont, ahol Mónika nevelő kísérte őket végig. A nagy hideg épp ekkor tört rá Csíkra, így ez kiváló alkalom volt Sándor atyának kocsonya készítésére. Munkavacsora és a hosszú beszélgetések közt tervezték a további erdélyi misszió ügyét.
8: Első születésnapját ünnepelte a Mária Rádió Csíksomlyói Stúdiója a somlyói kegytemplomban. Egyébként havonta első szombatokon rendszeresen járunk gyóntatni az ún. Mária-köszöntéseken, majd imádkozzuk a rózsafűzért és részt veszünk a templom előtti gyertyás körmeneten. Képeket találsz itt.
Adventi gyertyagyújtást tartott Sándor atya vasárnap esténként a Csángó Bentlakásban. Archaikus és újabb adventi énekek mellett novellamesélés, majd meghitt ima tette széppé az estéket.

2010. november

28: A Szociális Testvérek Társasága házunkban tartotta lelkinapját, melyen a záró szentmisét Emil atya mondta.
26: Adventi koszorúkészítésre jöttek a házba a nagycsaládosok, melynek végén énekes-gyertyás áhítatot tartott Sándor atya.
20: Jókedélyű Katalin napi bál zajlott a Segítő Mária Katolikus Gimnázium dísztermében, melyen Sándor atya képviselte a piaristákat. A bál kapcsán lásd: segitomaria.eduhr.ro/web/ - Alapítvány
18: Szent Erzsébet búcsúra készültek Gyimesfelsőlokon, a gyóntatásba besegítettünk. Egyébként a félév során Emil atya havonta feljárt az Árpádházi Szent Erzsébet Líceumba, Gyimesfelsőlokra, elsőpénteki gyóntatásokra. Képeket találsz itt.
15: A Verbum Keresztény Kulturális Egyesület jóvoltából és szervezésében Kolozsváron a Szent Mihály plébánia nőszövetségi termében a Vigilia szerkesztői, Lukács László atya és Lázár Kovács Ákos találkoztak itteni olvasóikkal. Bővebben: www.vasarnap.katolikhos.ro! Képeket itt találsz!
Filmklubot tartottunk a félévben a mártonáronosok új bentlakásánál, a Kós Károly Szakközépiskola dísztermében, változatos filmekkel, szép számú nézőközönséggel, olykor a film utáni megbeszéléssel. Szept. 23: Don Camillo - filmvígjáték. Okt. 7: Apa csak egy van (Mrs. Doubtfire) - filmvígjáték. Nov. 4: Árvácska - filmdráma Móricz Zsigmond regényéből. Nov. 18: Az aranyember - romantikus kalandfilm Jókai regényéből. Dec. 2: A Názáreti Jézus I. (Franco Zefirelli filmje).
2: Kállay Emil Kolozsvárra utazott, hogy másnap Ruppert Józseffel és a piarista és mariánista öregdiákokkal halottak napi szentmisén és koszorúzáson vegyen részt. Délután könyvbemutatót tartott Sas Péter művelődéstörténész egy újabb, kolozsvári témájú könyvéről (Funebria Memoria).
Bővebben: Ruppert József beszámolója a www.piarista.hu/Helyi/Erdély hivatkozás alatt. Képeket találsz itt.

2010. október

30: Bogdánffy Szilárd vértanú püspök (egykori temesvári diákunk) boldoggá avatása történt Nagyváradon. Ruppert József boldoggáavatási promotor atya mellett számos piarista atya is részt vett a rendkívüli eseményen. Köszönet Anzelm premontrei apát úrnak a kedves vendéglátásért!
Bővebben: Ruppert József beszámolója.
29: Lezajlott a Gólyabál a Márton Áron Gimnázium diákjai részére.
28: Megemlékező esti szentmisét tartottunk a szeptemberben halálos balesetet szenvedett Deák Alpár kájonis diákért a Kós Károly Iskola dísztermében. A diákok és tanárok nagy számban vettek részt a (könnyes) szentmisén.
23: Szerzetestalálkozón vettünk részt Csíksomlyón. Pál Leó ferences atya tartalmas előadása, majd Sárközi Sándor szervezésében csoportos játékok és szentmise tették változatossá a találkozót.
21-22: A Romániai Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája a Bákó melletti Luncani-ban volt, melyen a piarista rendet Sárközi Sándor képviselte (csekély román tudással).
9: Erdélyi Karizmatikus Találkozót tartottak a Szakszervezetek Művelődési házában. Fülöp László atya előadása után a gyóntatásokban segédkeztünk. Bővebben: www.buzamag.ro
7: Istenes versekből szavalóversenyt hirdetett a környék iskoláinak a Segítő Mária Katolikus Gimnázium magyarszakos munkaközössége. Bevezetőt tartott és zsürizett Sárközi Sándor. A színvonalas verseny a Segítő Mária dísztermében zajlott.

2010. szeptember

29: Márton Áron halálának 30. évfordulóján megemlékező szentmise és koszorúzás történt a Márton Áron Gimnázium dísztermében, tanároknak és diákoknak. Bővebben a Márton Áron Gimnázium honlapján (www.mag.ro),
27: Eperjes Károly tartott előadást a Segítő Mária Katolikus Gimnázium dísztermében, amelyhez csatlakozóan Sárközi Sándor mondott szentmisét a diákoknak. Eperjes Károly csíksomlyói elődása meghallgatható: www.csiksolmyo.ro
25: Bibliodráma-nap zajlott Cotiso Margulescu és Moisii Róbert OFM szervezésében (egyébként havonta) a házban. Képeket találsz itt.
18: Tanári továbbképzést és lelkinapot tartott a Szatmár megyei Erdődhegyen Sárközi Sándor a nagykárolyi Kalazanci Iskolaközpont és a szatmárnémeti Hám János Gimnázium tantestületének. A téma: Jézus pedagógiája. Bővebben: Trepszker Erika beszámolója.
16: A piarista szellemiség vonzásában címmel Pompilius-napot szervezett Fodor György konfráterünk Kolozsvárt, melyen szentmisét, előadást és könyvbemutatót tartottak Ruppert József és Kállay Emil atya (Emil atya interjúkötetéről: Az úton becsületesen végig kell menni). Bővebben: Ruppert József beszámolója. Képeket találsz itt.
13-14: Ruppert József atya látogatott Rómából Csíkszeredába. Ő volt a főcelebránsa és szónoka a szept. 13-i Veni sanctés szentmisének, valamint a szept. 14-i Szent Kereszt templombúcsúnak is.
Bővebben: Ruppert József beszámolója.

2010. augusztus

16: Együttműködési Szerződés született augusztusban a római rendi központ és a temesvári Gerhardinum Teológiai Líceum közt. Bővebben: Ruppert József beszámolója. Képeket találsz itt.
15: Az erdélyi Háló Gyermektábor szokásos nyári ifjúsági tábora zajlott a kászoni Katrosán. Idei témája: Isten szeretetének befogadója - Mária. Egy rendkívül forró vasárnap Sárközi Sándor zarándoklatot és szentmisét tartott a közeli dombokon.
12: Lelkinap volt a nagycsaládosokkal a hargitai Szelterszen, sok játékkal, zenével, meditációval, melyen Sárközi Sándor szentmisét mondott.

A lap elejére