A sebészeten beszélget két orvos:
- Főorvos úr, valóban előnyös sportnak tartja a síelést?
- Hát persze! Tavaly is két tucat beteget hozott a konyhára.

* * *

- Jaj, doktor úr, azt hiszem, a sok kagylótól vagyok rosszul...
- Friss volt? - kérdi az orvos, miközben a beteg hasát tapintja. - Honnan tudnám?
- Hogy nézett ki, amikor szétnyitotta?
- Szét kellett volna nyitnom?

* * *

- Nővér! Vett vért a pacienstől?
- Igen, de csak öt liter jött ki.

* * *

- Hol voltál, Béla?
- A kórházban cenzúráztak.
- Cenzuráztak?!
- Igen. Kivágtak belőlem néhány fontos részt.

* * *

Kohn állást kap a Coca-Cola cégnél. Egyik nap a főnöke megbízza, hogy ajánljon fel csúszópénzt a pápának, és kérje meg, hogy mostantól ne úgy imádkozzák, "mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma", hanem így: "mindennapi Coca-Colánkat add meg nekünk ma".
Kohn el is utazik a pápához, de a szentatya hajthatatlan, hiába ajánl érte nagy pénzt. Amikor Kohn látja, hogy a helyzete reménytelen és a pápa nem teljesíti a kérését, kullog kifelé a pápa szobájából. Egyszer csak visszafordul és azt kérdezi:
- Csak azt mondja meg, szentatyám, a pékek mennyit ígértek?

* * *

Vásár előtt fogadkozik az öreg kéregető:
- Ha megsegít az Isten, és lesz húsz lej hasznom, a felét a templomnak adom!
A nap végére lett tíz lej haszna.
- Milyen jól elrendezte a Jóisten! - hálálkodik az öreg. - A maga részét már meg is tartotta.

* * *

A katolikus pap és a rabbi karamboloznak. Mindkét kocsi totálkáros lesz.
Kiszállnak és megszólal a rabbi:
- Kedves paptársam. Az valóban Isten csodája, hogy épek maradtunk. Erre inni kell!
Ezzel benyúl a zsebébe, előveszi a szilvapálinkás üveget és átnyújtja a katolikus papnak. Az meghúzza, visszaadja, a rabbi pedig elteszi a zsebébe. - Maga nem iszik? - kérdi a pap.
- Én megvárom a rendőrséget...

* * *

Zenekar
A pap komor arccal vacsorázik az étteremben: zavarja a zenekar hangos játéka. Odahívatja a pincért:
- Mondja, főúr, meg lehet kéri a zenekart, mit játsszanak?
- Igen, uram. Mi volna a kívánsága?
- Szóljon nekik, hogy amíg ebédelek, játsszanak inkább pókert.

* * *

Magas bírság
Egy zsebtolvaj a bíróságon az ítéletre vár. A bíró kihirdeti:
- Vádlottat bűnösnek találtam többrendbeli lopás elkövetésében. A bírság 45 ezer forint.
Erre feláll a vádlott ügyvédje:
- Tisztelt bíró úr, védencemnek most csak mindössze 20 ezer forintja van, de ha adnak neki tíz percet kint a tömegben, hamarosan előteremti a többit is.

* * *

Ügető
- Jean, volt az ügetőn?
- Igen uram!
- Feltette azt az ezrest a 8-as lóra?
- Igen uram!
- És mi történt?
- A zsoké levette a lóról és megköszönte!

* * *

- Láttad már az új ötszázast?
- Nem. Miért, olyan is van?
- Igen, a tavalyi ezres.

* * *

- Uram, az ön idegei tönkrementek.
- Tudom, doktor úr, a horgászás miatt.
- Hogyan? A horgászás nyugtatja az idegeket!
- Persze, engedéllyel.

* * *

A szülészeten az egyik apuka hosszasan fényképezi az újszülött fiát. Megkérdezi az egyik ápolónő:
- Ez az első gyermeke?
- Nem, az első fényképezőm.

* * *

Egy idős házaspár istentiszteleten vesz részt. Úgy a felénél az asszony odahajol a férjéhez és így szól:
- Az imént egy csendeset szellentettem. Mit gondolsz, mit tegyek?
A férj válasza:
- Cseréld ki az elemeket a hallókészülékedben...

* * *

- Hallottam beszélni a maga legidősebb fiát. Szép hangja van.
- Rám hasonlít...
- Háromnegyed órán át beszélt!
- Akkor talán mégis inkább a feleségemre hasonlít...

* * *

Az őrszobán csörög a telefon.
- Halló, rendőrség? - kérdi egy suttogó hang.
- Igen.
- Jöjjenek kérem azonnal, betörő van a lakásomban!
- Hogy hívják, asszonyom?
- Nem kérdeztem tőle...

* * *

- Mondd, komám, hogy lehet az, hogy te a kártyán mindig nyersz, a lóversenyen pedig mindig vesztesz?
- Hm... Próbáltál te már egy lovat eldugni a zakód ujjában?

* * *

- Miért tartasz két kutyát is házőrzésre?
- Először csak egyet vettem. De az mindig elaludt, és most ez a másik tartja ébren.

* * *

A főnök megkérdezi a beosztottját:
- Mennyi pénzre lenne szüksége havonta?
- Hát ezt nem tudom. Annyi még sohasem volt...

* * *

Két barát beszélget:
- Te mit tartasz az akupunktúráról?
- Semmit. Engem eleget szurkálnak otthon.

* * *

Egy jólöltözött túrista odamegy a pisztrángosnál egy horgászhoz.
- Harapnak a halak?
- Nem, nyugodtan megsimogathatja őket.

* * *

- Tegnap aztán jól megmondtam a feleségemnek, hogy mi a véleményem róla!
- Igazad van. És mit értél el?
- Nagy nehezen az ajtót...

* * *

- Szívem, ne haragudj, hogy az éjjel részegen, betört pofával jöttem haza...
- Rendben van. Különben az arcod még nem volt betörve.

* * *

- Apu, miért kukorékolnak a kakasok már kora hajnalban?
- Tudod, fiam, sietniük kell, ha valami mondanivalójuk van, mert aztán felébrednek a tyúkok is!

* * *

A budapesti turista csoport megindultan szemléli a idilli Hargitát. A távolból egy juhnyáj közeledik, pásztoruk János bácsi, akit a turisták könnybe lábadó szemmel csodálnak, minthogy ez valószínűleg teljes harmóniában él a természettel.
Az egyik turista megszólítja az öreget:
- Aztán adnak-e tejet ezek a juhok?
- A fehérek adnak - feleli János bácsi.
- És a feketék?
- Hát, azok is.
- És gyapjút adnak-e ezek a juhok?
- A fehérek adnak.
- És a feketék?
- Hát, azok is.
- De hát János bácsi, miért tesz mindig különbséget a fehér és a fekete juhok között?
- Mert a fehérek mind az enyémek.
- És a feketék?
- Hát, azok is.

* * *

Allah Osama bin Ladenhez szól:
- Te hülye! Nem azt mondtam, hogy térítsd el a gépet, hanem azt, hogy térítsd meg a népet...

* * *

"... S ezzel zárom soraimat, mert úgy fázik a lábam, hogy nem tudom tartani a tollat."

* * *

Cirill barát egyik mondása:
Isten olyan, mint a pillangó.
Minél inkább szeretnétek megfogni, annál jobban szökik tőletek.
De ha hűségesen szolgáljátok és türelemmel vártok rá, akkor egyszerűen az orrotokra telepszik.

* * *

Ha egy nő szemét könnyfüggöny borítja be, akkor rendszerint a férfi nem lát jól.

* * *

Ígéret az oviban:
- Én ha nagy leszek, elveszem feleségül Marikát.
- De kisfiam, kettő kell ám a házassághoz!
- Jó, akkor elveszem Zsuzsit is.

* * *

Gyerekek hosszú sora várakozik az első szentgyónásra. Az első gyermek többek közt ezt gyónja:
- Tökmagot a vízbe dobtam.
A második is ezt gyónja, a harmadik is, és így tovább.
Amikor az utolsó fiúcskára kerül a sor, a plébános már előre mondja:
- Te is tökmagot dobtál a vízbe?
- Nem, plébános bácsi. Én vagyok a Tökmag.

* * *

- Hallottam prédikálni a maga fiát. Szép hangja van.
- Rám hasonlít.
- Két órán át beszélt!
- Akkor talán mégis inkább a feleségemre hasonlít.

* * *

Egy idős pap így panaszkodott barátjának:
- Szörnyű dolog történt velem! Azt álmodtam, hogy a templomban prédikálok.
- És mi ebben a szörnyű?
- Az, hogy amikor felébredtem, akkor láttam, hogy tényleg a templomban prédikálok.


(Folyt. köv.)
Vissza