Felszáll egy nő a villamosra. Egy férfi azonnal feláll és átadja a helyét.
- Fogadjunk, hogy maga vidéki - mondja a nő.
- Igen. Honnan tudja?
- Mert átadta a helyét.
- Fogadjunk, hogy maga meg pesti.
- Igen. Honnan tudja?
- Mert nem köszönte meg.

* * *

Az edző kiabál a zsokéval:
- A fenébe is, maga azért gyorsabb is lehetett volna!
- Tudom, de mit csináljak, ha a ló hátán kellett maradnom?

* * *

Jack egy éjjel nagyon siet hazafelé, ezért a temetőn át vezető, rövidebb utat választja. Amikor halk kopogást hall, egy kicsit megriad, de azért folytatja útját. A kopácsolás egyre hangosabbá, Jack pedig egyre rémültebbé válik. Végül aztán odaér egy férfihoz, aki egy sírkövet véseget.
- Hála Istennek! - sóhajt fel megkönnyebbülten Jack. - Halálra rémített. De mi az ördögöt csinál?
- Ezek az ostobák rosszul írták a nevemet - feleli a férfi.

* * *

A kalóz és a csapos beszélget a bárban. A csapos megkérdi:
- Miért van falába?
- A tengeren hajóztunk, úsztam egyet, jött egy nagy cápa, az harapta le.
- És hogy szerezte a kampót a karja helyén?
- Csatába keveredtünk, és levágták a karom.
- És mi történt a jobb szemével, hogy kendő borítja?
- Álltam a kikötőben, bámultam a sirályokat, és az egyik pont belepottyantott a szemembe.
- És ettől vakult meg?
- Nem. Aznap kezdtem el hordani a kampót.

* * *

A festőművész nézegeti a mezőn legelésző birkákat, majd megkérdi a pásztortól:
- Megengedi, hogy lefessem a birkáit?
- Hát nem tudom... Hogy fogom aztán eladni őket?

* * *

- Neked is vacognak éjjel a fogaid, ha lázas vagy?
- Nem tudom, nem alszom velük.

* * *

Kovácsné átmegy a szomszédasszonyához. Látja, hogy az éppen a nagy kanapét próbálja átcipelni a szoba egyik végéből a másikba.
- De nagy munkába fogtál, Rózsika! Miért nem várod meg, míg hazajön az urad?
- Á, dehogy! Még csak az kéne, hogy ő is rajta üljön!

* * *

A székely nézelődik az állatkertben. Csodálja, hogy a veszedelmes nagyvadak engedelmeskednek a gondozónak, igaz, az nem bántja őket.
- Mondja az úr, mit művel kend az állatokkal, hogy így engedelmeskednek, s meg tudja fékezni őket?
- A szemeim erejével hatok rájuk.
- Megkérném szépen, nézzen egyszer jól a feleségem szemei közé is!

* * *

- Te szívtelen! Meg sem kérdezed, miért sírok már egy órája? - fordul a feleség az újságot olvasó férjhez.
- Nem, mert úgysincs rá elég pénzem.

* * *

Nagy a sor
Két bukaresti sorban áll kenyérért. Úgy tíz órányi sorbanállás után az egyik már nagyon unja és megszólal:
- Te, én elmegyek, és megölöm a Ceausescut.
Két óra múlva visszajön igen szomorú képpel.
- Na mi van, megölted?
- Dehogy, ott is sorbanállnak.

* * *

A kőműves, az ács és a villanyszerelő azon vitatkoznak, hogy melyikük munkája volt előbb a földön.
- Mi építettük fel a gizai piramisokat - mondja a kőműves -, tehát először mi léteztünk.
- Dehogy! - tiltakozik fejét rázva az ács. - Mi már jóval korábban elkészítettük Noé bárkáját.
Erre a villanyszerelő kacagni kezd.
- Mi olyan vicces? - kérdi az ács.
- A teremtés első napján Isten azt mondta: "Legyen világosság!" - magyarázza a villanyszerelő. - Addigra mi már lefektettük a kábeleket!

* * *

Korán reggel egy autó beragad az országút közepén egy sáros gödörbe. Arra jön egy gazda a lovaskocsijával, és megszólítja a sofőrt:
- Látom, elakadt. Várjon, majd én segítek.
Kivontatja az autót, mire a vezető hálából ad neki egy ezrest. A gazda megköszöni, és elégedetten elteszi.
- Tegnap este óta ez a huszadik autó, amit kihúztam - mondja.
- Hogy-hogy? Maga még éjjel is erre jár?
- Igen, akkor hordom a gödörbe a vizet.

* * *

Arisztid sétál a feleségével a korzón. Egyszer csak felröppen előttük egy galamb és rápottyant valamit a grófnő prémgallérjára. A grófnő megborzong. Azt kérdezi:
- Arisztid, kérem, nincs magánál egy kis papír?
- Van, drágám. De hogyan repüljek utána?

* * *

Karácsonykor a nagymama vízipisztolyt ajándékoz az unokájának. A lánya dühösen fordul a nagyihoz:
- Anya, hogy vehettél neki ilyen ajándékot! Már nem emlékszel, mennyire dühös voltál, amikor kiskorunkban a vízipisztolyunkkal mindent összefröcsköltünk?
A nagyi elmosolyodik:
- Dehogynem, nagyon is...

* * *

A rendőrök lekapcsolnak egy kuruzslót, aki az örök élet tablettáit árulja. Bíróságra kerül az ügy, a bíró megkérdezi:
- Vádlott, volt már büntetve korábban?
- Igen, bíró úr, először 1314-ben.

* * *

A tenyérjósnál:
- Mivel tartozom?
- Ötven márkával azért, mert megmondtam a jövőjét. Százzal meg azért, mert megtartom magamnak a múltját!

* * *

Egy idős úrnak éveken át komoly hallási nehézségei voltak. Végül orvoshoz fordult, aki ellátta őt egy hallókészülékkel, amelynek segítségével ismét 100%-osan hallott.
Egy hónap múlva az úr visszament az orvoshoz, aki megvizsgálta, és így szólt:
- Tökéletes a hallása. A családja boldog lehet, hogy maga megint hall.
- Oh, még nem mondtam meg nekik. Csak üldögélek és figyelem, mit beszélnek. Már háromszor változtattam meg a végrendeletemet.

* * *

A kávéház teraszán egy férfi unottan forgatja az újságot. Mellette ülő barátja megkérdezi:
- Van valami új a mai lapban?
- Igen.
- Éspedig?
- A dátum.

* * *

Két székely fát vág.
- Látod-e, komám, azt a magas fát ott?
- Igen.
- Tavaly két perc alatt felmásztam a tetejére.
- Volt-e tanúd?
- Volt hát. A medve...

* * *

- Van egy tehenem - dicsekszik a bagoly.
- Nekem meg van egy órám - tromfol rá a veréb.
A szarka csak hallgat.
Másnap:
- Ellopták a tehenem!
- Ellopták az órám!
Megszólal a szarka:
- Te jó ég, már 6 óra? Nnnna, megyek fejni...

* * *

Dédanyám olyan öreg volt, hogy amikor rászóltam: viselkedjen korához illően - meghalt!

* * *

- Miért sírsz, kisfiú?
- Anyám kínai, apám japán, én meg alig látok.

* * *

- A nevem Bond. James Bond.
- Meg tudná mondani, hány óra van, Mr. Bond?
- Nyolc. Fél nyolc.

* * *

- Drágám, az orvos tengeri levegőt javasolt a bajomra. Mit gondolsz, hová menjünk?
- Szerintem egy másik orvoshoz.

* * *

Két beteg beszélget az intenzív osztályon.
- Maga miért van itt?
- Infarktusom volt. És maga?
- Nekem is.
- Maga mitől kapta?
- Ígéretem ellenére nem hagytam abba a dohányzást... Hát maga?
- Én meg az ígéretek ellenére sem kaptam meg a dohányt...

* * *

- Mit csináltok, elvtársak?
- Bontjuk a téglagyárat.
- De hát téglára szükség van!
- Azért bontjuk.

* * *

A vendég dühösen rászól az étteremben a pincérre:
- Nézze csak, kérem, milyen pici ez az adag!
- Majd meglátja, uram, - vigasztalja a pincér - milyen sokáig fog rágódni rajta!

* * *

Emberek utolsó mondatai

1.
- Hmmmmmmmm! De jó volt ez a gombapörkölt!
- Rendőr bácsi! Igaz, hogy maguk nagyon hülyék?
- Vajon ez az utolsó lépcső?
- Gerelyeket kérem ide!

2.
- Józsi, dobd ide a kalapácsot!
- Ez a piros gomb vajon mire jó?
- Pedig valahova ide ástam azt a gödröt...
- Ugyan, hagyd a létrát! Lemegyek én így is...
- És mi van, ha a kék drótot dugjuk be ide?
- Kedves mester, majd a jövő héten fizetek...

3.
- Nem is olyan durva ez a városrész, mint mondják...
- Hajrá Fradi!
- Haver, ez itt az én helyem!
- Az én lányom nem egy ilyen rongy embert érdemelt volna, mint te!
- Mit akarsz azzal a fejszével?
- Ugyan, drágám! Miért ketyegne egy levél?

4.
- Te mindig hiszel ezeknek a hülye közlekedési feliratoknak?
- Ha jól látom, a két motoros közt pont elférek...
- Taposs bele, még nem jön a vonat!
- Tessék szíves megmondani, erre a vágányra érkezik a 10-es gyors?
- Ez lesz a századik ugrásom!
- Ismerem ezt a régi hidat, elbír minket!
- Csodálatos innen a kilátáááááááá...
- Nahát! Milyen kedves kis vadmalacok! Hol lehet a mamátok?
- Gyertek, gyerekek, vastag a jég!

5.
- Alacsonyabban is repülhetünk, most már hatástalan a légvédelmük.
- Ne féljetek, ezek itt csak gyakorló gránátok!
- Fiúk, ezek már a mieink lesznek!...
- Elvtársak! Ne lőjetek!
- Itt nyugodtan állomásozhatunk, úgysem mernek megtámadni bennünket.
- Úgy látom, csak én maradtam életben...

- És hirdesse ez a most felavatandó, hatalmas völgyzáró gát az emberiség diadalát a természet erői felett!


* * *

Riporter kérdezi az öreg milliomost, hogy hogyan gazdagodott meg.
- Mikor 20 éves voltam, akkor a legnagyobb gazdasági válság közepén, az utolsó egy dolláromon almákat vettem. Kifényesítettem mindet és két dollárért eladtam őket. Másnap a két dolláron megint almákat vettem.
- És ezt addig csinálta, amíg milliomos nem lett?
- Nem, csak három napig. Aztán a feleségem apja meghalt, és ránk hagyott kétmillió dollárt...

* * *

- Szomszéd, használhatom a fűnyíróját?
- Természetesen, csak ne vigye ki a kertemből.

* * *

- Egy nagyobb összeget szeretnék felvenni készpénzben.
- Láthatnám az igazolványát?
- Nem elég ez a revolver???

* * *

- Mondd, apa, mi az az angyal?
- Az kisfiam egy olyan gyalogos, aki túl későn ugrott félre.

* * *

- Apukám küldött az ollóért - mondja Pistike a szomszédasszonynak.
- Miért, nektek nincs ollótok?
- De van. Csak félünk, hogy kicsorbul, ha drótot vágunk vele.

* * *

- Miközben mi csendben vagyunk, a világ lármázik - jegyezte meg az egyik szerzetes.
A rendtársa hozzátette:
- A világban is csend honolna, ha az emberek csak arról beszélnének, amihez értenek...

* * *

Ismerd meg magadat, hogy kevésbé szeresd magad, és ismerj meg másokat, hogy jobban szeresd őket.

* * *

Két székely favágó üldögél este a tűz mellett. Hosszas hallgatás után megszólal a fiatalabb:
- Bátyám, van másik nadrágja?
- Van, fiam.
Pár perc múlva ismét megszólal a fiatalabb:
- Akkor ez hadd égjen.

* * *

Gyónni megy az artista a templomba, s amikor feloldozás után kijön, örömében ugrik egy ügyes hátraszaltót. Meglátja ezt az idős nénike. Bemegy a fülkébe, és ijedten suttogja az atyának:
- Tisztelendő úr, tudom, hogy én is megérdemelném, de könyörgök, rám ne ilyen penitenciát szabjon ki.

* * *

A fiatalember elmegy a lányos házhoz, hogy az apával beszéljen.
- Uram, szeretném feleségül venni a lányát.
- Hm, a feleségemmel beszélt már?
- Igen, de ha lehet, én mégis a lányánál maradnék.


(Folyt. köv.)
Vissza