Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

Diákok >

Csángók Gyimesben és Moldvában

A gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Líceumban Berszán Lajos atya kezdettől fogva, sokszor kérte segítségünket lelki programokban, diákok gyóntatásában. Honlapjuk: Gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium


A Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége is felkért bennünket 2009-ben, hogy lelkiségi programokat és magyar ill. német nyelvi korrepetálásokat tartsunk a csíkszeredai Csángó Továbbtanulók Közösségében. Honlapjuk: www.rmpsz.ro/web2/, Facebook oldaluk
Néhány régebbi felvétel
Hírszemle
2021. december 22: A csíkszeredai Csángó Bentlakás karácsonyi ünnepségét ünnepeltük. A szentmise után műsor hangzott, majd ajándékozás, végül a szobák rendezettségi versenye.
2021. október 9: Gyimesi és moldvai csángómagyar diákoknak otthonul szolgáló középiskolai kollégiumot adtak át pénteken délután Csíkszeredában. Az intézmény hivatalos átadásán köszöntőt mondott Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke. Beszámoló itt!
2021. szeptember 15: A csíkszeredai Csángó Továggtanulók Közössége Veni Sanctéja volt, meghitt légkörben. Csak ne jöjjön be az online-világ!
2021. május 30: Két délután is eljöhettek (május 19. és 20.) a gyimesi-moldvai szülök, hogy megnézzék gyermekeiket és bentlakásukat Csíkszeredában. A programokat Ferencz Gabriella vezetőnő szervezte. Ebéd, tájékoztató, beszélgetések, találkozások a gyermekek osztályfőnökeivel... A Bentlakás facebook-oldala.
2021. március 25: Új épületbe költözhetett a Csángó Továbbtanulók Közössége. Folyik továbbra is a lelkiélet gondozása és a tantárgyi korrepetálás. És keresztutat is tartottunk, a közeli Szent Ágoston templom kertjében. A Közösség honlapja itt!
2020. január 15: Házszentelést tartottunk a CSTK-ban: Ó, szép Jézus, ez új esztendőben, légy híveidben... Néhány képet itt találsz!
2019. december 18: Este nálunk, a Piarista Házban gyűlt össze a CSTK, hogy megtartsuk karácsonyi ünnepségünket. Fontos volt, hogy még mielőtt szétszélednék, vegyük számba az év örömeit, sikereit, bánatait, kudarcait és minden elképzelhető jót kívánjunk egymásnak az újesztendőre. A betlehemi jászol körül, a karácsonyfa mellett... Az ünnepség végén diákjaink örömmel vették át karácsonyi ajándékaikat, melyeket idén az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium diákjai állítottak össze. Néhány képet itt találsz!
2019. december 2: Meggyújtottuk adventi koszorúnk első gyertyáját. Ezzel a CSTK-ban is megkezdődött az év legmozgalmasabb és legszebb időszaka. Csángó énekekkel, Pilinszky János: Az ünnep angyala c. elbeszélésével, közös imával élő és elhunyt, közeli és távoli szeretteinkért... Néhány képet itt találsz!
2019. november 24: November 24-én az Izva hagyományőrző csoportunk részt vett a bákói magyar misén, melyet Krisztus Király ünnepén, tisztán csengő énekével tett meghittebbé. Felemelő és megható élmény volt a Szent Miklós templomban diákjaink szüleivel közösen, magyarul énekelni. Mise után meglátogattuk a bákói magyar házat is, ahol régi Cs.T.K.-s diákok is dolgoznak. Néhány képet itt találsz!
2019. november 01: Mindszentek ünnepén közösen, imával és gyertyagyújtással emlékeztünk meg halottainkról, szeretteinkről a Csángó Továbbtanulók Közösségében. A CSTK facebook-oldala itt!
2019. szeptember 25: Az új tanévet hagyományosan tanévkezdő szentmisével nyitottuk meg, a Szent Ágoston templomban. Hagyományos módon, de új helyszínen, a Székely Károly szakközépiskola bentlakásában kezdtük az új iskolai évet, 48 bentlakóval, köztük 14 új diák, akik most ismerkednek közösségünkkel. A szentmise után a bentlakásban a végzős diákok találkoztak a most végzett, már egyetemista diákjainkkal. Néhány képet itt találsz!
2019. június 18: A búcsúünnepségről még néhány kép! Itt!
2019. június 17: A CsTK végzősei számára búcsúvacsorát készítettünk. Ferencz Gabriella búcsúztatta őket. Az ünnepi alkalmon jelen volt Ferenc Éva, az MCSMSZ oktatási programjának vezetője is. Néhány képet itt találsz!
2019. május 25: Gaudeamus 2019. Megkezdődött a ballagások ideje. Idén tizenegy, középiskolát és egy, posztlíceumot végzett diáktól köszönünk el a Csángó Továbbtanulók Közösségében.
2019. április 12: Április 11-én az év egyik legfontosabb eseményére került sor a bentlakásban. Vendégeket vártunk délutánra, szülőértekezletre hívtuk diákjaink szüleit és osztályfőnökeit... Beszámoló itt!
2019. április 4: Keresztutat jártunk a Csángó Bentlakás diákjai-nevelői, a közeli Szent Ágoston templom kertjében. Az énekek és elmélkedések közben Pilinszky János panaszos verseivel is imádkoztunk. A Bentlakás facebook-oldala itt!
2019. január 16: Házszentelést tartottunk a csíkszeredai Csángó Továbbtanulók Közösségében. Isten áldása legyen az új évben is velünk!
2019. január 3: Az Élő Egyház műsorában a karácsonyi csángó koncertről. Itt!
2018. december 20: Lassan véget ér a 2018-as esztendő, melynek utolsó közös programja a bentlakó diákokkal a karácsonyi ünnepségünk volt, melyet a Csíkszeredai Piarista Tanulmányi Házban tartottunk meg. Oda hívtuk meg vendégeinket a korrepetáló tanárokat, nevelőket, segítőinket - írta Ferencz Gabriella, a CsTK vezetője. Néhány képet itt találsz!
2018. december 18: Képek a koncertről! Itt találod!
2018. december 17: Advent harmadik vasárnapján, a csíksomlyói kegytemplomban az esti szentmise után tartották meg a a Csángó Továbbtanulók Közössége - Csíkszereda előkarácsonyi koncertjét. A hívek moldvai, karácsonyi népénekeket hallhattak zenei kísérettel, Ferencz Gabriella vezetésével. Iochom Zsolt videóösszefoglalóját itt láthatod!
2018. október 31: Mindenszentek ünnepét a Csángó Továbbtanulók Közösségének diákjai idén is a bentlakásban töltik, hiszen a nagy távolságok miatt nem tudnak hazautazni, hogy együtt legyenek ezen a napon a családjukkal. Így a bentlakásban közösen, imával és gyertyagyújtással emlékeztünk meg halottainkról, szeretteinkről. Néhány képet itt találsz!
2018. szeptember 13: A Csángó Továbbtanulók Közössége tanévnyitó szentmiséjét a Csíksomlyói Kegytemplomban tartottuk. Felemelő élmény volt Mária lábánál imádkozni, Isten áldását kérni az új tanévre és közösségünkre. Beszámolót itt találsz!
2018. szeptember 6: Felkészítő napokat tartottunk a csíkszeredai csángó továbbtanulók újonc kilencedikeseinek. Beszámolót itt találsz!
2018. június 16: A csángó bentlakás búcsúztatót tartott szombat délután és este, szentmisével, kiértékeléssel, jutalmazásokkal és finom falatokkal. A végzősöket külön is megbecsültük. No meg a felnőtt segítőket: nevelőket, korrepetálókat. Este 10-kor még "sztoriztunk"... Néhány képet itt találsz!
2018. június 2: Itt jártunk tehát. Egy rövidfilm Dumbravenről!
2018. június 1: Szavalóversenyt rendeztek a Bakó megyei Dumbravenben, egykori szegedi növendékünk, Majzik Tamás magyartanár szervezésében, Lászlóffy Pál RMPSZ-elnök védnöksége alatt. 40 gyermek jött a környező falvakból, az 1-8. osztályokból. Csíkszeredából társultunk mi is. Szép szavalatok, jutalom-műsorok és játékok, finom ebéd... Méltó volt mindez a csángó költő, Lakatos Demeter emlékéhez... Néhány képet itt találsz!
2018. április 26: Nagyszabású rendezvénynek voltunk házigazdái Közös beszélgetésre, gondolkodásra hívtuk diákjaink szüleit, osztályfőnökeit. Ferencz Gabriella vezetőnő beszámolóját itt olvashatod! Beszámoló és képek!
2018. március 27: Keresztutat végeztünk nagykedden a Csángó Továbbtanulók Közösségével a somlyói kegytemplomban. Egymásért, élő és elhunyt szeretteinkért, furulyaszóval, énekekkel és sok imával... Néhány képet itt láthatsz!
2018. március 24: Húsvétra készült a Csángó Továbbtanulók Közössége házunkban: tojásfestés, társasjátékok, éneklés, Zefirelli Jézusfilmjének részlete, népszokások átbeszélése. A szombat délután palacsintaevéssel zárult. Még hóember, ill. hónyuszi is készült... Volt hozzá hó bőven! Néhány képet itt láthatsz!
2018. január 19: Házszentelést tartottunk a CSTK bentlakásának szobáiban, erőt és áldást kérve Urunktól az itt lakók számára... Néhány képet itt láthatsz!
2017. december 20: Idén december 20-án tartotta karácsonyi ünnepségét a csíkszeredai Csángó Továbbtanulók Közössége, amely a Szent Kereszt plébánia Milleniumi templomában kapott méltó helyet. Az esti mise után a Bentlakás Izva csoportja karácsonyi népénekekből állított össze koncertet. Gyönyörűen csengtek a dalok az üvegkupola alatt, mindannyiunk lelkében elhozva a karácsony örömét. A koncertet követően a hittanteremben kis ünnepségre került sor, megajándékozásokra... Híradás és képek itt!
2017. november 12: A Magyar Nyelv Napja tiszteletére szervezték meg az idei Csángó Napot Csíkszeredában. Az ünnepségbe bekapcsolódott a Szent Kereszt Plébánia, a Csíki Játékszín, a Csángó Továbbtanulók Közössége, valamint Hargita Megye Tanácsa. Megható, hiteles és színes vallomásokat, példákat hallottunk a moldvai magyar nyelvváltozatokról. Kájoni János díjat adományozott Hargita Megye Tanácsa Borbáth Erzsébet nyugalmazott pedagógusnak, Halász Péter néprajzkutatónak, Duma András költőnek, Ferencz Gabriella vezető-pedagógusnak és Dr. Nyisztor Tinka néprajzkutatónak. Bensőséges, tartalmas ünnepünk vidám táncházzal folytatódott. Képeket itt láthatsz!
2017. november 10: Gólyabál a CSTK-ban! Képeket itt láthatsz!
2017. október 31: Mindenszentek napjára a CSTK diákjai nem utazhattak haza, hogy családjuk körében emlékezzenek elhunyt hozzátartozóikra. Ezért az ünnep alkalmával közösen imával, elmélkedéssel és gyertyagyújtással elmékeztünk azokra, akik sokat jelentettek számunkra de már nincsenek velünk... Híradást itt találsz!
2017. szeptember 27: Tanévkezdő szentmisét tartottunk a Piarista Tanulmányi Házban a Csángó Továbbtanulók Közössége számára. Családias együttlét, szép énekek és imák, erőgyűjtés a tanévre... Kalazancius áldásával... A CSTK facebook-oldala itt!
2017. június 14: "Megtartottuk évzáró misénket és tanévértékelő beszélgetésünket. Erre az alkalomra is a Piarista Tanulmányi Ház kertjében gyűltünk össze. A szabadtéri misét követően minden diák és nevelő beszámolt a tanévről, számba vettük sikereinket, kudarcainkat... Vacsorára szalonnát, kolbászt sütöttünk és - hogy jó kedvvel, vidáman búcsúzzunk az évtől és ugyanúgy készüljünk a következőre - sötétedésig táncoltunk, énekeltünk a tűz körül." (Gabi nevelőnő) Képeket itt találsz!
2017. június 9: A CSTK végzősei számára az alábbi Emlékkönyv készült... Itt megtekinthető.
2017. június 8: Búcsúvacsorát tartottunk a CSTK végzősei számára. Emlékekkel, ölelésekkel... Néhány képet itt találsz!
2017. május 15: Ferencz Gabriella vezetőnő beszámolója a CSTK Nevelők - Szülők - Oszik találkozójáról! Beszámoló és képek itt!
2017. május 12: A csíkszeredai Csángó Továbbtanulók Közösségének nevelői találkozót szerveztek, melyre a Csíkszeredában tanuló diákjaik tanárait, valamint a moldvai és gyimesi falvakban élő szülőket hívták meg. A találkozót Ferencz Gabriella vezetőnő szervezte: megbeszélések, ismerkedés, ételkóstolás, diákműsor, fergeteges táncokkal. Öröm volt látni a szülők arcában gyermekük vonásait, ill. a diákok vonásaiban szüleikét. Néhány képet itt találsz!
2017. április 13: Húsvéti készülődés a csíkszeredai Csángó Továbbtanulók Közösségében... Néhány képet itt találsz!
2017. április 12: "Szívünk, lelkünk most kitárjuk, utad, Jézus, veled járjuk..." A csíksomlyói kegytemplomban jártunk keresztutat a CSTK tagjaival. Furulyaszó és aranyesőágak, imádság és csend... Jézus és a mi stációink... Néhány képet itt találsz!
2017. március 21: Ferencz Gabriella beszámolója a Domokos Pál Péter-napról, sok fényképpel! Itt!
2017. március 18: 25 éve halt meg csángók kutatója, Domokos Pál Péter néprajzkutató. A Piarista Tanulmányi Házban tartottunk egész napos megemlékezést a Csíkszeredában továbbtanuló csángó diákok részére, Ferencz Gabriella vezetőnő szervezésében. Az előadásokról Borbáth Erzsébet nyugdíjas igazgatónő és Halász Péter néprajzkutató gondoskodott. A konyhában Hajni nevelő szorgoskodott. Az énekeket és játékokat Ferencz Gabriella vezette. Néhány képet itt találsz!
2017. február 4: Életének 48. évében Budapesten szívelégtelenségben elhunyt Solomon Adrián, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) volt elnöke. Temetése Lujzikalagorban, szülőhelyén volt. Sokan imádkoztunk érte, gyermekeiért, itthoni és távoli csángókért... Magyarul is. Híradást itt olvashatsz.
2017. január 16: Január 16-án tartottuk a "Csángó Bentlakás" új helyén, a Kós Károly Bentlakásban a házszentelést. Nehezebb körülmények közt, Isten segítségét kérve... Néhány képet itt találsz!
2016. december 21: A Csángó Bentlakás nevelői és tanulói megajándékozták pedagógusaikat és egymást a Piarista Tanulmányi Házban. Szívtől... szívig... Néhány képet itt találsz!
2016. november 2: November elsején gyertyák fénye árasztotta el a bentlakás lépcsőit, folyosóit. Halottainkra emlékezve gyújtottunk gyertyát, távol az otthontól, távol a családjainktól, csendben, imával. Néhány képet itt találsz.
2016. október 27: A CSTK-tól a Szent Ágostonig. Moldvai és kosteleki diákok látogattak el Csíkszeredába a szüleikkel. A látogatásra olyan 7-8. osztályos diákok jelentkezhettek, akiket foglalkoztat a magyar nyelvű továbbtanulás gondolata. Magyarfaluból, Lábnikból, Külsőrekecsinből, Klézséból, Somoskából és Kostelekből összesen 49 személy jelentkezett az útra. Megtekintették az új bentlakást, a Márton Áron Főgimnáziumot, a Sapientia Egyetemet, végül a Szent Ágoston templomban, imával zártuk az együttlétet... Beszámoló és képek itt!
2016. október 4: Áthurcolkodott a Csíkszeredai Csángó Továbbtanulók Közössége egy még szűkebb helyre, A Székely Károly Szakiskola Bentlakásából a Kós Károly Szakközépiskola Fiúbentlakásának másfél-két felső szintjére. Próbálunk elhelyezkedni... A város nem tartott bennünket arra érdemesnek, hogy a most (magyar pénzből) megépített, új Márton Áron T.K.-ban adjon helyt. Egyébként hívtak oda, csak engem, lelkiség-szervezőnek. Maradok itt, azokkal, akik már 7 éve becsülnek. Én is őket. A CSTK facebookja itt!
2016. szeptember 21: Az előző évekhez hasonlóan közösségünk ezt az évet is a kilencedikes diákok felkészítő táborával, valamint egy csapatépítő nappal kezdte... A mai nap pedig a Szent Ágoston Plébániatemplomban tartottuk az évkezdő Veni Sancte szentmisét, kérve Kalkuttai Teréz anya, Kalazancius, Szent Ágoston és Szent Mónika fenti támogatását. A CSTK facebookja itt!
2016. június 23: A CsTK tanévzáró szentmiséjét tartottuk a Szent Ágoston Plébániatemplomban. Témánk: Nem mindenki mehet be a Mennyek országába, aki csak mondja: Uram, Uram, hanem aki meg is cselekszi az Atya akaratát...
2016. június 17: A Csángó Továbbtanulók Közössége a bentlakási napok keretében péntek délután és este házunkban tartott kerti partit. A nagy hőségben jólesett lehűlni a házban, kiskanalak segítségével, majd nosztalgiázni az elmúlt év(ek)ről. Utána játékos csoportmunka a kertben (annak bemutatása, hogy mi is ez a bentlakás), versenyfeladatok, közben mics-sütés, majd szabadtéri táncház. Esti imával zártunk... Néhány képet itt találsz!
2016. június 11: A Csángó Továbbtanulók Közössége újabb diákokat búcsúztatott. Szorgalmukkal, hozzáállásukkal mindannyian iskolájuk színe-javához tartoztak. Isten áldjon Benneteket... Néhány képet itt találsz!
2016. június 3: Két nappali tagozatos és egy esti osztály, összesen negyvenhat diák ballagott el péntek délelőtt a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskolában. Az időjárási viszonyok miatt az ünnepséget idén a tornateremben tartották meg. Sok kedves arc, 4 év emlékei, tanárok és diákok közt... Videó-összefoglalót itt láthatsz!
2016. június 1: 83 szakközépiskolát és 44 szakiskolát végzett diák ballagott el szerdán a csíkszeredai Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző falai közül... Négy év munkája és szeretete... Videó-összefoglalót itt láthatsz!
2016. május 10: A CSángó Továbbtanulók Közössége Ferencz Gabriella vezetőnő szervezésében vendégül hívta a diákokat tanító osztályfőnököket, tanárokat, önkénteseket. Heteken át tartott a készülődés, majd kedd délután 5-től kerekasztal-beszélgetés következett. Ezután egy színvonalas kiállítást tekinthettük meg, majd a diákok zenés-táncos műsorát, amelyben bemutatták a gyimesi és a moldvai viseleteket is. Végül megkóstoltuk a csángó ételek finomságait, amik a szülők készítettek és hoztak! Köszönet mindenkinek a szép délutánért-estéért! Néhány képet itt láthatsz!
2016. április 16: Moldvai nyolcadikos diákok látogattak el a CSTK-ba. Ők azok, akik ősszel Csíkszeredában szeretnék tovább folytatni tanulmányaikat. A város és a Bentlakás bemutatása után a szórakozásra is jutott idő, sétálás és fagyizás a tavaszi napsütésben a városban, este pedig a Csíkszeredai Piarista ház kertjében grillezés. A talpalávalót a "zenészeink" húzták,a gyimesi és moldvai táncházban. Vasárnap a Csíksomlyói kegytemplomban volt a szentmise. Néhány képet itt láthatsz!
2016. március 3: A Csángó Továbbtanulók Közösségével keresztutat végeztünk a Szent Ágoston templom körüli kereszteknél, családjainkért, közösségünkért, bajban levőért, segítőinkért. Választ is kaptunk a végén, a nem várt, de messzecsengő harangszóban... A CSTK facebook-ja itt!
2016. január Házszentelés a CS.T.K.-ban. Immár hagyománnyá vált, hogy januárban megszenteljük a bentlakást, azokat a szobákat, termeket, ahol élnek, tanulnak diákjaink nevelőikkel, és segítik, bátorítják egymást. Krisztust hozza el hozzánk a házszentelés, hogy egész évben erőt és hitet merítsünk belőle, bármilyen nehézség vagy megpróbáltatás elé is állítson a sors... Képeket itt találsz!
2015. december 16: "Minden évben, még mielőtt diákjaink hazamennének falvaikba családjaikhoz az ünnepekre, közösen is megünnepeljük az év legszebb ünnepét, a karácsonyt. Idén a szentmisét itt a bentlakásban tartottuk... Nagyon szép és megható volt együtt zárni az évet, együtt imádkozni szeretteinkért, egymásért és közösségünkért. A misét követően kis ajándékokkal leptük meg diákjainkat, köszönet érte a Pillangó alapítványnak és a keresztszülőknek. Ezen a napon a korrepetáló tanárokról és a nevelő kollégákról sem feledkeztünk meg, kézműves ajándékokkal leptük meg őket." (Ferencz Gabriella, a CSTK vezetője) Képeket itt találsz!
2015. október 29: Rendhagyó gólyabálra került sor a Székely Károly Szakközépiskola étkezdéjében. A bált a Csángó Továbbtanulók Közössége és a Székely Károly Szakközépiskola végzős diákjai szervezték a kilencedikesek számára. A témát közösen választották: egy guzsalyast. Szép színes forgatag volt háromféle viselettel és dallamvilággal. A guzsalyas után a próbák következtek, ahol a kilencedikes diákok ügyességüket és leleményességüket bizonyíthatták. A vacsora után a zsűri kihirdette a bálkirályt és a bálkirálynőt. Az idei bálon Catana Eduard és Antal Renáta nyerte el a megtisztelő címet. Az estét gyimesi és moldvai táncházzal folytattuk... Képeket itt találsz!
2015. szeptember 22: Tanévnyitó szentmisével nyitottuk meg a tanévet a Csángó Továbbtanulók Közösségében. Beszámolót és képeket itt találsz!
2015. június 18: Tanévzáró szentmisét tartottunk a ház kertjében. Mínákat adni és kapni... Felhasználni és elpazarolni... Potyázónak lenni vagy hálásnak? Erről volt szó a szentmisében. A többit olvashatod. Beszámolót és képeket itt találsz!
2015. június 17: Már hagyománnyá vált, hogy a Csángó Továbbtanulók Közösségének végzős diákjait a tanév végén megvendégelik a bentlakás nevelői. Ez az este nem csak a vacsoráról szól, hanem a diákjainktól való elbúcsúzástól, a bentlakástól való megválásról. Beszámolót és képeket itt találsz!
2015. május 28: Elbúcsúztak iskolájuktól és diáktársaiktól, tanáraiktól a csíkszeredai Venczel József Szakközépiskola végzősei csütörtökön. Az iskolacsengő jelképesen öt szakközép- és egy szakiskolai osztály tanulóinak szólalt meg utoljára, összesen 125-en ballagtak. Köztük hatan a CSTK-ból... Képösszefoglalót itt találsz!
2015. május 16: Vidám hétvégét töltöttünk együtt, ugyanis az elmaradt majálist tartották meg a CSTK-ban. Itt olvashatsz-nézgelődhetsz a hétvégéről!
2015. május 15: Majális... a Csángó Továbbtanulók Közössége nálunk. Képes beszámoló itt!
2015. április 2: Keresztutat végeztünk a somlyói kegytemplomban a csíkszeredai csángó diákokkal. Énekek, stációk, imák közösen-egymásért-másokért... A CSTK facebookja itt!
2015. március 12: "Szívünk lelkünk most kitárjuk, Utad Jézus veled járjuk. Kérünk mélyen belevéssed Szíveinkbe szenvedésed." Keresztutat végeztünk a (a Csángó Továbbtanulók Közössége) a Szent Ágoston templom körül. Az esti szürkületben megemlékeztünk imáinkban családjainkról, segítőinkről, a bajbajutottakról, áldozatokról. Közben hallatszott a gépfegyverek ropogása a hegyoldalról, de a harang zúgása is fentről. Gondviselésszerűen... Néhány képet itt találsz.
2015. január 12: „Új esztendőben, új szívekkel, dicsérünk Jézus, énekekkel” - házszentelés a bentlakásban. Megáldottuk a csángó közösség épületérészét, nevelőszobáját, és minden (lakó)termét. Azért imádkoztunk szobáról-szobára haladva, hogy megmaradjon az itt lakókban és nevelőikben az egészség, a szeretet és a tanulás-fejlődés iránt érzett elkötelezettség. Néhány képet itt találsz.
2014. december 18: A CSTK diákjai és nevelői minden közösségüket segítőt megleptek saját készítésű kedves ajándékokkal... A nevelői szobában megénekeltek bennünket, korrepetáló tanárokat, miközben teáztunk... Néhány képet itt találsz!
2014. december 17: Kollégiumi karácsony a CSTK-ban... Készülődések és ünnepség... Képeket itt láthatsz!
2014. december 14: Meggyújtottuk a 3. gyertyát is a CSTK-ban. Fekete István: Karácsony éjjel c. novellájával hangolódtunk... A novella meghallgatható a Mária Rádió egy adásában is!
2014. december 7: Meggyújtottuk a 2. gyertyát is az adventi koszorún a CSTK-ban. Móra Ferenc: A szánkó c. elbeszélésével hangolódtunk...
2014. december 4: Mikulásjárás a CSTK-ban. Tíz napja tették bele az összes diák és nevelő nevét egy kalapba, majd a gondosan megvásárolt és összeállított ajándékokat ma este adták át. "Így válhattunk néhány pillanatra mi is Mikulássá." De mert a Mikulás nagyon figyelmes, minden egyes diáknak hozott egy-egy pár zoknit, hogy meg ne fázzanak, egy mandarint és néhány szem szaloncukorkát is... Néhány képet itt találsz!
2014. november 21: Videóösszefoglaló az előadásról! Itt!
2014. november 20: Osztályfőnökök találkozója volt Ferencz Gabriella vezetőnő szervezésében, "Elfogadni és elfogadtatni" beszélgetési témakörben a Csángó Továbbtanulók Közössége diákjainak érintett osztályfőnökei számára, a Székely Károly Szakközépiskola multifunkcionális termében. Ezt követően a "Mikor Csíkból kiindultam" című előadásban gyönyörködhettünk, melyet Ferencz Gabriella és Fekete Rita betanításában a diákok adtak elő. Megkönnyeztük... Képeket itt találsz!
2014. október 31: Gyertyát gyújtottunk, így emlékeztünk halottainkra. Sok diákunk a távolság miatt nem tud hazamenni, hogy eltávozott szerettei sírján gyújthassa meg a gyertyát. Ezért emlékeztünk meg róluk este, közös imával, énekkel a csíkszeredai Csángó Továbbtanulók Közösségében. Imákkal...
2014. október 18: A Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület emlékérmet adott át Csíkszeredában. Az érmet olyan személyek, közösségek kapják, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárulnak a csángó magyarok megmaradásáért. Ebben az évben két érmet adtak át. Az egyiket Halász Péter, csángó kutató kapta. Az érem másik tulajdonosa a Csíkszeredai Csángó Továbbtanulók Közösségének bentlakása. Az érmet Ferencz Gabriella, a kollégium vezetője vette át. A bentlakásban komoly, szakmai pedagógiai-nevelői munka zajlik. A továbbtanuló diákok minden támogatást megkapnak ahhoz, hogy jól tanuljanak, sikeresen érettségizzenek. Visszatükröződik a gyermekeken az az igényes rendszabályzat, amely szerint élnek, ugyanakkor az a szeretet is, amellyel körülveszik(szük) őket nevelőik. 4 éve segítjük mi, piaristák is ezt a nevelőmunkát. Beszámoló és képek itt!
2014. szeptember 18: Veni Sancte szentmisét tartottunk a Szent Ágoston Plébániatemplomban, a Csángó Továbbtanulók Közössége, nevelők, korrepetáló tanárok, díszvendégek és akikért dolgozunk: diákjaink... Facebook-juk itt!
2014. június 19: Szentgyónással összekötött Tedeumot tartottunk a csíkszeredai Csángó Továbbtanulók Közösségének. Zengő énekekkel, kenyeres-elmélkedéssel (Úrnapja), egymás megajándékozásával, Sík Sándor versével, jókedvvel. Testvériesen. Hálaadással eredményekért, családért, segítőkért... "Téged Isten dicsérünk..." Képeket itt találsz!
2014. június 11: A végzős csángó diákok számára készítettek a nevelők gyertyás, szeretetteljes búcsúvacsorát. Az önkéntes segítőtanárok is hivatalosak voltunk... Képeket itt találsz!
2014. május 25: Csángóföldön. A mostani útnak tizenöten vágtunk neki. A ragyogó jó időben először Klézsére értünk, ahol Botezatu Viktória hagyományőrző-oktató fogadott bennünket a saját házában kialakított oktatási helyszínen. Klézsén, a moldvai magyar oktatási program történetének meghatározó helyszínén, az Istoc házaspár vendégszeretetét élveztük. Klézséről a keleti végekre vettük az irányt, esti szállásunk helyszínét, Lábnyikot és Magyarfalut látogattuk meg. Az éjszakát Lábnyikban töltöttük. Vasárnap "innapra" vártak bennünket, Külsőrekecsinbe a búcsú napján érkeztünk. Színes forgatag fogadott minket és kedves vendéglátók. Öröm volt találkozni utunkon diákjainkkal és szüleikkel! Képeket itt találsz!
2014. május 17: Tarka, táncos kedvű forgataggá vált vasárnap a szejkefürdői rét a negyvennyolcadik alkalommal megrendezett Szejke Népzene- és Néptáncfesztiválon. A sokszínűség jegyében zajlott rendezvény gálaműsorán napsugarak koronázták meg az országban élő kisebbségektől virágzó tömeget. A csíkszeredai Csángó Továbbtanulók Közössége (Ferencz Gabriella vezetésével) is nagy sikert aratott! Videóösszefoglalót itt láthatsz!
2014. április 9: Nagyhétre készülve lelki-délutánt tartottunk a csíkszeredai Csángó Továbbtanulók Közösségében (vagyis a csángó bentlakásban). Délutáni szentgyónási alkalom, majd keresztút a közelben levő Szent Ágoston Plébániatemplom körül (ahová szentmisére járnak vasárnaponként). Ének, egyéni imák, egy-egy szál virág... Nemcsak mi, felnőttek vettük komolyan... Képeket itt láthatsz!
2014. április 7: Az Iskola másként - héten a bentlakásokban is másként zaljik az élet... Tojást festve, képeslapokat készítve, focizva, facebook-ozva...
2014. április 5: Három faluba tettünk kirándulást tanárok-nevelők Ferencz Gabriella szervezésében: a moldvai Gajdárba és Pusztinába, valamint a gyimesi Kostelekbe. Az áprilisi időjárás huncut volt velünk: napsütéses Csíkból indultunk, esős Moldvába érkeztünk, Kostelek felé már óriási pelyhekben hullt a hó, s aztán a behavazott Gyimeseken jöttünk, vissza a napos Csíkszeredába. Nagy megbecsüléssel fogadtak,ahogy mi is igyekeztünk megtisztelni családlátogatásainkon a szülőket, falustársaikat. Diákjaink most vendéglátóink voltak: szorongva kissé, de felnőttesen fogadva, készségesen, a kedvünket keresve... Előzőleg sütve-főzve, lakást csinosítva, közben szekeret szerezve, halottat siratva, szavalóversenyről érkezve... Emberi melegséget adva, s – remélem – emberi melegséget kapva. Képeket itt láthatsz!
2014. március 5: Hamvazószerda... Délutáni szentgyónással és esti szentmisével (a Szent Ágoston Plébániatemplomban) készültünk a nagyböjtre.
2014. január 9: A Csíkszeredai Csángó Bentlakás és a Székely Károly Szakközépiskola bentlakásának házszentelése történt délután. Rendbetett és megszentelt szobák, gyertyák, ének... "Ó szép Jézus, ez új esztendőben, légy híveiddel..."
2013. december 18: A Csíkszeredai Csángó Bentlakás tartotta karácsonyát a Szent Ágoston Plébániatemplomban. Szentmise (Isten gazdagságáról és szegénységéről), a diákok műsora, ajándékozás egy skóciai szervezet révén... Ölelések, kacagás... Képeket itt láthatsz!
2013. december 15: A harmadik gyertya is kigyulladt a Csángó Bentlakás adventi koszorúján. Ezúttal A három fenyő legendája tanított bennünket, álmokról, csalódásokról és csodákról... Itt elolvashatod!
2013. december 9: A második gyertyát is meggyújtottuk a csángó bentlakásban. Meghitt együttlét, énekekkel és imával az otthoniakért, a szerte Európában dolgozókért és a Szeredában tanulókért. "A három szív" tanításával...
2013. november 24: Tizenkettedik alkalommal rendezték meg Csíkszeredában a Csángó napot, amely a moldvai csángó kultúrát, néphagyományt ismertette. Az idei rendezvény a forrófalvi születésű minorita szerzetesre, folkloristára, Petrás Ince Jánosra emlékezett, s díszvendége Forrófalva volt, akik ízelítőt adtak a moldvai népdalokból és táncokból. A műsorban a Csíkszeredai Csángó Bentlakás lakói szép műsort mutattak be. Videóösszefoglalót itt láthatsz!
2013. szeptember 19: Bensőséges Veni Sancte szentmisét tartottunk - előző nap szentgyónási előkészülettel - a Szent Ágoston Plébániatemplomban, a Csíkszeredai Csángó Bentlakás diákjainak és nevelőinek. Simon farizeusnál vendégségben, egy hívatlan asszony, majd az esti tűnődő lenyugvás Simonnál, és a boldog feltámadás az asszonynál... Néhány képet itt találsz!
2013. szeptember 13: A Csíkszeredai Csángó Bentlakás előkészítő tábort tartott a 20 idei kilencedikes diáknak, magyar nyelvből és matematikából. Egy "színielőadásunk" is volt: Mátyás király és a varga. Képeket itt láthatsz!
2013. június 12: A Csíkszeredai Csángó Bentlakás végzőseinek búcsúvacsorája volt ezen a napon. Az alsóbb évesek műsorral készültek, a nevelők pedig az ételről-italról gondoskodtak. Egy családias közösség jó hangulatú, kacagós-könnyes együttléte. Képeket itt találsz!
2013. június 4: Nagyon sokan köszöntötték virággal a csíkszeredai Kájoni János Szakközépiskola végzős diákjait. Az iskola mögötti sportpályát zsúfolásig megtöltötték a szülők, barátok, rokonok. A tanintézetből tizenkét osztály diákjai ballagtak el. Köztük sok kedves ismerős... Videót itt láthatsz!
2013. május 19: Pünkösdszombat este csángómagyar misével ünnepeltünk Csíksomlyón. Viseletük színei mintha direkt piros Pünkösd szép ünnepére lettek volna tervezve, olyan szépek, és ők annyi méltósággal tudják viselni!! Jó volt a csángó misén velük együtt imádkozni-énekelni, a csíkszeredai Csángó Bentlakás fiataljaival közösen! A misét itt tekintheted meg!
2013. február 21: Úgy szerette Isten a világot... A csángó bentlakásban nagyböjti készületet tartunk minden csütörtök délután (szentgyónási lehetőség, elmélkedés, közös ima). Jézus megkísértései és mi... Képeket itt találsz!
2013. január 17: Első alkalommal történt a házszentelés-szobaszentelés - meghitt, családi körben - a Csíkszeredai Csángó Bentlakásban... Képeket itt találsz!
2012. november 13: A Csíkszeredai Csángó Bentlakásban Ferencz Gabriella igazgatónő szervezésében zajlott megbeszélés fehér asztalnál a csángó diákok nevelői és osztályfőnökei közt, majd ezt követte a diákok műsora, falvaik bemutatása - szóban, táncban, énekben, jelenetben. Képeket itt találsz!
2012. november 1: Meghitt imaest zajlott (szentgyónással és közös imával) Mindenszentek este Ferencz Gabriella igazgatónő, a Diákbizottság (Timár Karina) és Sándor atya szervezésében. Képeket itt találsz!
2012. szeptember 27: A Csíkszeredai Csángó Bentlakás Veni sanctéje zajlott a Szent Ágoston Plébániatemplomban.
2012. március 13: Nagyböjti előkészületet tartottunk a Csíkszeredai Csángó Bentlakásban: Jóléti világ és önkorlátozás. Képeket itt találsz!
2012. február 16: A Csíkszeredai Csángó Bentlakás farsangi műsora és bulija zajlott, nagy jókedvvel! Képeket itt láthatsz!
2011. december 20: A Csángó Bentlakás karácsonyi előkészülete történt szentmisével, meghitt műsorral és angyalkás ajándékozással. Képeket itt találsz!
2011. november 27: Adventi készületek a Csángó Bentlakásban: vasárnap esti adventi gyertyagyújtás énekekkel, imával, közös együttléttel. Nemcsak fejetlen szeretet. Lelki „nagytakarítások”. Ajándékkészítések... Képeket itt találsz!
2011. november 13: Tizedik alkalommal rendezték meg a moldvai Csángó napot Csíkszeredában, melyen az irodalmi-zenés műsort a csíkszeredai Csángó Bentlakás növendékei tartották. Farkas Gábor irodalomkritikus a moldvai magyar irodalom értékeiről beszélt, előadása után Duma András író, költő, Iancu Laura költő, valamint Nyisztor Tinka néprajzkutató csángó értelmiségiekkel találkozhattunk. Halász Péter néprajzkutató Lakatos Demeter emlékét elevenítette fel. A megyeháza tanácstermébe érkezőket Petrás Mária kerámiaművész és Ádám Gyula fotós alkotásai hangolták rá a csángó kultúrára. Bővebben és képekkel itt!
2011. november 3-án délután a csíkszeredai Csángó Bentlakás vezetése és diákjai vendégül látták a diákok osztályfőnökeit. A műsor legszebb része: balladák előadása szavalatban, táncban, zenében. Képeket itt találsz!
2011. október 6: Elsőpéntekre készülve a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnáziumban tartott gyóntatást és szentmisét Emil atya.
2011. június 16: A szeredai Csángó Bentlakás Te Deumját tartottuk a Szent Ágoston templomban.
2011. június 4: Városismereti akadályverseny zajlott a szeredai Csángó Bentlakás jelenlegi és leendő diákjai számára. Az esős akadályverseny egyik állomása a Tanulmányi Ház volt, ahol száraz törölközők mellett színészi feladatokat kaptak a csapatok: pantomimjelenetet kellett bemutatniuk egy-egy evangéliumi példabeszédből. Képeket itt találsz!
2011. május 29: Gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium kicsengetése, lovasfelvonulással, szentmisével, a püspök atya celebrálásában.
2011. március 31-én este a Csángó Bentlakásban meditációs keresztutatat végeztünk Józsa Csaba igazgató segítségével (Mel Gibson passiójának képeiből).
2011. március 3-án délután Emil atya Arthur ferences házfőnök atya társaságában Gyimesfelsőlokon tartott lelki délutánt a diákoknak. Képeket találsz itt!
2011. március 3-án este a Csíkszeredai Csángó Bentlakás farsangi műsort rendezett, jelmezbemutatókkal, színdarabokkal. Képeket találsz itt!
2010. december Adventi gyertyagyújtást tartott Sándor atya vasárnap esténként a Csángó Bentlakásban. Archaikus és újabb adventi énekek mellett novellamesélés, majd meghitt ima tette széppé az estéket.
Vissza