Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

Barátok (más szerzetesközösségek)

Otthonosan érezzük magunkat a többi szerzetesközösség tagjai közt, hiszen közös bennünk, hogy fogadalmakkal (tisztaság, szegénység, engedelmesség) igyekszünk szeretetünket-vonzódásunkat kifejezni Isten iránt. A csillagos ég alatt, a kápolna kenyerének meghitt közelében, diákok figyelmes szeme (vagy pimaszsága) közben. Sárban, hóban, hegyi szélben. A kályha mellett, főzőkanállal zörögve. Tisztán tartva a házat a betérőknek, magunknak (és egy kissé Istennek). Metszegetve a kertben a gyümölcsfákat, tanórákon - munka közben pedig oltogatva a nemes szemeket.


Reméljük, testvéri kapcsolatban vagyunk a többi környékbeli szerzetessel: a szovátai Iskolanővérekkel, a csíksomlyói ferencesekkel és Klarissza Nővérekkel, a csíkszeredai Szociális Testvérekkel, a Mallersdorfi Ferences Nővérekkel, a csíkszentdomokosi Segítő Nővérekkel, Teréz Anya Misszionáriusaival, pálos atyákkal ... Egymás lelkipásztori megsegítése, beszélgetések, még ha ezek nem is hosszúak. Szerzetestalálkozók, barátságok...


KUKKANTÓ           
OLVASÓ           

Honlapok:
• Piaristák: piarista.hu
• Ferences család: www.ferencescsalad.hu/
• Ferencesek Erdélyben: www.ofm.ro , www.csiksomlyo.ro
• Árkos, Ferences novérek: http://www.ferencesnoverek.hu/kozossegunk/arkos/
• Csíksomlyó Ágacskája, Klarisszák: http://www.ferencescsalad.hu/klarissza.html
• Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek: www.ferencesnoverek.ro
• Boldogasszony Iskolanővérek: www.iskolanoverek.hu, az iskolanővérek szovátai honlapja: www.erdelyitunderkert.hu
• Szociális Testvérek Társasága: http://sssromania.ro, www.szocialistestverek.hu
• Segítő Nővérek: www.segitonoverek.info
• Teréz anya nővérei, Sepsiszentgyörgy: http://terezanya.hu/
• Pálos szerzetesek: palosrend.hu/
• Jezsuiták: www.jezsuita.hu/ - www.iezuiti.ro/Hírszemle
2022. április 3: Egy szép napot töltöttünk együtt Csíkszeredában a szovátai nővérekkel. Közös szentmise, szavazás, Várdomb éttterembeli és házbeli együttlét, régvárt beszélgetések, újból...
2022. február 2: Istennek szent személyek világnapja Csíksomlyón. A szentmise, Botond atya prédikációjával itt nézhető vissza. Itt!
2021. szeptember 27: A Boldogasszony Iskolanővérek adtak otthont a szerzetestalálkozónak, amelyen kilenc rend képviselői gyűltek/gyűltünk össze a szovátai Mariánum-házban. Feltöltődtünk! Beszámoló itt!
2021. május 29: A Márton Áron kilenced VI. alkalmával papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak a csíkszentdomokosi plébániatemplomban, ahol számos paptestvér, szerzetesnővér és testvér, valamint nagyszámú hívő volt jelen. Az imaalkalmat egésznapos szerzetesi és papi találkozó előzte meg, amelyet a segítőnővérek (Piroska, Rita és Adél nővérek) szerveztek csíkszentdomokosi kolostorukban, leleményesen oldották meg bekapcsolódásunkat be Márton Áron püspök lelkiségébe. Beszámoló itt!
2020. február 10: Hargitafürdőn tartottuk az erdélyi szerzetesek idei székelyföldi találkozóját. A Szent István-kápolnában összegyűlt harminc résztvevőt Urbán Erik ferences tartományfőnök és házigazdaként Bátor Botond pálos szerzetes köszöntötte. A találkozón végig jelen volt Tamás József püspök atya is. Beszámoló itt!
2019. szeptember 7: Megtörtént az őszi szerzetesi találkozó Marosszentgyörgyön, a kármelita kolostorban. Szent Teréz imatapasztalatából épültek a résztvevők.
2019. augusztus 15: Nyári iskolát tartottak Szovátán az iskolanővérek, Vera nővér szervezésében. A zeneórák mellett piarista segítség is volt: német órákkal, teológia és természettudomány témákkal, Nagyboldogasszony-szentmisével. Néhány képet itt találsz!
2019. július 17: Ibolya szociális testvér szervezésében idén nyáron is tábor zajlott a Marosfői PAX villában, július 16-20. között. Sok segítővel, ottalvással, finom ételekkel, mindennapos misével, focival, számháborúval, játékokkal, polófestéssel. Az időjárás is megkímélte a táborozókat: csak éjjel esett. A végén mindenki elégedetten ment haza... Néhány képet itt találsz!
2019. február 1: Pénteken az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővéreinek árkosi házában ünnepeltük a szerzetesek világnapját. A szentmisét Urbán Erik OFM mutatta be; a képzésen Jakabos Barnabás és Tamás Barna jezsuiták tartottak elmélkedést. Az alkalmon a piaristák, jezsuiták, pálosok, ferencesek képviselői mellett az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei, a Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek, a Szeretet Misszionáriusai, a Szociális Testvérek, a Segítő Nővérek, klarisszák és az iskolanővérek is részt vettek. Beszámoló itt!
2018. szeptember 15: Szovátára, a Boldogasszony Iskolanővérek Kodály Zoltán Népfőiskolájába is ellátogatott erdélyi körútja alkalmával Lezsák Sándor. Mindig felemelő érzés vele találkozni... Lezsák Sándor honlapja itt!
2018. július 21: Új szívvel! A marosfői gyermektábor sok esővel és jó kedéllyel lezajlott júl. 18-21. közt. A főszervező Ibolya szociális testvér. Sokat esett az eső, de voltak beltéri programok is: pólófestés, angoltanulás, kézművességek. Nagy sikere volt a számháborúknak, focinak, kerti hintának, zumbának, esti tábortűznek. Lelki program is volt minden nap. Hála a sok segítőnek! Képeket itt találsz!
2018. július 11: Szent Benedek ünnepét ülték meg Marosfőn a Szociális Testvérek Társasága tagjai és kültagjai. A Pax Villa, mely otthont adott egykor Sík Sándornak is,immár felújított módon fogadta az érkezőket. Szentmisével kezdtünk, Szent Benedek regulájának jegyében, hiszen az ő lelkiségéből élnek a testvérek, majd beszélgetés, sütögetés, délután pedig szentségimádás és útiélmények. Másnap lelkigyakorlattal folytatták együttlétüket... Néhány képet itt találsz!
2018. június 21: Június 20-22. közt a szovátai Mariánum házban, Vera nővér szervezésében Olvasótábort rendeztünk. 20 felső-tagozatos diák gyűlt össze, olvasni-kikapcsolódni. Petőfi Sándor versei mellett Áprily Lajos versei és Tamási Áron: Ábel a rengetegben c. kisregénye voltak témáink. Este tábortűz, délután strand és kirándulás színezte a vakációs tábort. Néhány képet itt találsz!
2018. március 30: Nagypénteken és nagyszombaton Csíksomlyón egész napos gyóntatás volt. Elkelt a segítség... Csíksomyló honlapja itt!
2018. március 29: Nagycsütörtök este az utolsó vacsora miséjét ünnepeltük Szovátán, az iskolanővérek Mariánum házában, a kórustagokkal, szüleikkel, a város és környéke híveinek lelkes tagjaival... Az Iskolanővérek honlapja itt!
2018. február 18: Az Iskolanővérek szovátai Mariánum házában Vera nővér szervezésében Luca nővér lelkinapot tartott ifiknek, a tékozló fiú és Isten szeretete témakörben. Már 17-én este sokan megérkeztek, és egy hajnali fél 1-ig tartó aktivity-játékban hangolódtunk egymásra. Másnap, vasárnap szentmisével kezdtünk, majd folytatódott a lelkinap. Senki nem maradt megszólítatlanul... Az ebédet egy mikházi édesanya készítette, senki nem maradt éhesen... Néhány képet itt láthatsz!
2018. február 2: Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatásának az ünnepe. Csíksomlyón a fél 11 órakor kezdődő szentmisében ünnepeltük a Megszentelt élet világnapját, a kegyhelyre zarándokló szerzetesekkel és szerzetesnővérekkel. Hogyan is történhetett Jézus bemutatása a templomban? A szentmise itt ünnepelhető újból.
2018. január 13: Csíkszentdomokoson gyűltek össze az erdélyi segítő nővérek, tartományfőnöknőjük, Stefanie nővér látogatása alkalmából. Szombat este pedig szentmisét ünnepeltünk, közösen... A nővérek honlapja itt!
2017. november 18: Kiengesztelődés!” – mottóval 2017. november 18-án lélekemelő- építő hangulatban zajlott le az őszi szerzetes találkozó Esztelneken. A találkozó fő színhelye a Nagy Mózes általános iskola volt, valamint a Ferences Kolostor és templom. A találkozó moderátorai a jezsuita atyák voltak, házigazdák a ferencesek. Köszönet nekik! Beszámolót itt találsz!
2017. november 17: Az iskolanővérek szovátai Mariánum házában Szentírás és művészet címmel újabb előadás hangzott: Pilátustól a Krisztusig címmel. Versek (Ady, Reményik Sándor, Berde Mária, Muraközy Gyula), köztük Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt c. festményének részletei, ill. Schumann Szimfonikus etűdök zongoramuzsikája Szalay Gergő előadásában. Telt házban, szívtől szívig szóló műsor... Az etűdök egy 1971-es, Richter-előadása itt!
2017. szeptember 22: Szovátán, az iskolanővérek Mariánum házában ünnepi est zajlott: költészet, festőművészet és zene, a tékozló fiú jegyében. A 20. századi költők mellett Rembrandt művei, majd csúcspontként Liszt: Obermann völgye (Zarándokévek, Svájc)c. zongoradarabja csendült fel, Szalai Gergő zongoraművész előadásában. Megtelt a gyönyörű előadóterem a szovátai és környékbeli hallgatósággal, s terveink szerint nem utoljára... Képeket itt találsz!
2017. augusztus 21: Szent István-búcsút tartottak a pálos atyák Hargitafürdőn, melyre sokunkat meghívtak. Egyúttal ekkor szentelték fel a templom mellett felállított Szent Özséb-szobrot, valamint az Özséb-kertecskét is. Csúcs Mária fotóiból itt!
2017. augusztus 20: Nyugdíjas ugyan, de még mindig ő vezeti a csíksomlyói Ferences Rendház Domus Historiáját, gyóntat, sőt a közösségi oldalaknak is aktív tagja Márk József OFM. A ferences atya 60 éves papi szolgálatáért augusztus 20-án, Szent István király ünnepén este mutatta be gyémántmiséjét a csíksomlyói kegytemplomban. Együtt mondtunk hálát vele... Egy interjút olvashatsz József atyával.
2017. augusztus 1: Ígéretet újítottak az SSS-kültagok... Híradás itt!
2017. július 29: Lelkigyakorlat zajlott július 27-30. közt a Szociális Testvérek Társaságának kültagjai részére, Edit szociális testvér szervezésében. A helyszín: Marosfő, Pax villa. Témánk: Máriák vonzásában. A magdalai Mária, a betániai Mária és a názáreti Szűzanya életmorzsáiról és a mi életünkről elmélkedtünk, majd csendes személyes imában és közös megosztásban mélyítettük el ezeket. A lelkigyakorlat vasárnap zárult a marosfői templomban, a kültagok ígéret-tételével. Néhány képet itt találsz!
2017. április 29: A húsvéti Emmausz-járás jegyében tartottuk tavaszi szerzetestalálkozónkat, ezúttal a csíkszeredai Piarista Tanulmányi Házban. Csaknem harmincan gyűltünk össze, Szent Benedek, Szent Ferenc, Boldog Özséb és Kalazanci Szent József követői: az árkosi és kézdiszentléleki ferences nővérek, az udvarhelyi mallersdorfi ferences nővérek, a hargitafürdői pálos testvérek, a ferences barátok Csíksomlyóról, Udvarhelyből, Szárhegyről, Esztelnekről, a szociális testvérek Kolozsvárról és Csíkszeredából. A találkozó szervezését a szociális testvérek és a piaristák végezték. Vendégeink és előadóink voltak Farmati Anna, a Szociális Testvérek Társaságának vezetője Kolozsvárról és Labancz Zsolt atya Budapestről. Ő a nagycsütörtöki lábmosásról és az Eucharisztiáról elmélkedett, melyet aztán csoportokban átbeszéltünk; Farmati Anna pedig a Mátyás-Graduále húsvéti iniciáléjáról vezetett képmeditációt. Közben játék, imádság - és végül Szentmise... Néhány képet itt láthatsz.
2017. április 25: Szovátán az iskolanővérek kórustábort szerveztek a hétre. Az egyik nap kicsit "Rejtő-ztünk" a próbák között. Piszkos Fred és Fülig Jimmy, Troppauer Hümér és a szőke ciklon humoraiban fürödtünk... Néhány képet itt láthatsz.
2017. április 20: Április 20-án, erős havazásban mentünk a csíkszeredai szociális testvérekkel közösen Marosszentgyörgyre, a Lisieux-i Kis Szent Teréz Kármelbe. Szerzetesek... szerzetesekhez... Az evangéliumban Mária Magdolnáról és a Kertészről elmélkedtünk. Sokáig maradtunk. Mert tartóztattak is, s mert szívesen maradtunk is. Néhány képet itt láthatsz.
2017. március 25: Szovátán, a Kodály Zoltán Népfőiskola ünnepelt Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén. A műsorban a gyermekkar énekei, Sík Sándor: Tizenkétcsillagú korona c. verskoszorúja, az újonnan létesült felnőttkórus bemutatkozása, Molnár Anikó zongoratanár bemutatója. Majd odakinn csemeteültetés... Néhány képet itt találsz!
2017. február 7: 2017. február 6-8. közt. Vera és Gabi nővérek (sok-sok segítővel) kórustábort tartottak a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar részére. Az egyik nap kicsit Móra Ferenccel, szegedi éveivel is megmelegedtünk... Néhány képet itt láthatsz!
2017. február 2: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a szerzetesek világnapjáról is megemlékeztek a csíksomlyói kegytemplomban, ahol az ünnepi szentmisén Bátor Botond pálos szerzetes hirdette Isten igéjét. A régió szerzeteseivel együtt ünnepeltünk, klarisszákkal és szociális testvérekkel, ferences nővérekkel és testvérekkel, segítő nővérekkel és a szeretet misszionáriusaival, piaristák és pálosok... Összefoglalót itt láthatsz!
2017. január 21: Az iskolanővérek szovátai Mariánum házában megemlékezést tartottunk a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar tagjai és érdeklődő szülők számára - énekkel (Vera nővér karvezetésével), előadással, zongoramuzsikával (Molnár Anikó önkéntessel). Néhány képet itt találsz!
2016. november 6: 24 órás hivatáskereső-hivatástisztázó lelkinapot tartottak magyarországi iskolanővérek a szovátai iskolanővérek Mariánum házában, a környékbeli fiataloknak. Vasárnap délelőtt zártunk, szentmisével: Zakeus Jézus közelében. Az iskolanővérek honlapja itt!
2016. október 3: Szent Ferenc Tranzitusának miséjére készülve lelki délutánt tartottunk házunkban az árkosi Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővéreivel közösen. Imában, elmélkedésben, beszélgetésben. Méltón... Témánk: IGENEK ÉS NEMEK (Teréz anya, Szent Ferenc, Kalazancius – és a mi életünkben…) A szentmise itt!
2016. augusztus 18: 2016 aug. 15-19. közt az iskolanővérek újonnan elkészült, szovátai Mariánum házában tartottak kórusnapokat Vera nővér és Czakó Gabriella karvezető. Elsősorban Kodály Zoltán gyermekkaraiból énekelt a kb. 40 gyermek. Közben ping-pong és röplabda, szentmise, kézművesség és egyéb, kreativitást igénylő játékok színesítették az együttlétet. A finom falatokról Tóduczné Cecília gondoskodott. Képeket itt találsz!
2016. július 24: Július 21-24. közt lelkigyakorlat zajlott a Szociális Testvérek Társaságának kültagjai részére, Edit szociális testvér szervezésében. A helyszín: Marosfő, Pax villa. Témánk: Menyegzőre meghívva, Jézus példabeszédei és életünk. A lelkigyakorlat vasárnap zárult a marosfői templomban, a kültagok ígéret-tételével. Egy-két felvételt itt találsz.
2016. május 30: A Marianum Házról cikk jelent meg az Építészfórum online újságban! "Kodály Zoltán zenei öröksége, és a helyszín építészeti hagyományaihoz leginkább a nagy erdélyi építész, Kós Károly szellemisége által ihletett építészeti formanyelv adhat méltó keretet, a tervezett épület erre az örökségre épít. „Ami zenében Kodály Zoltán, az az építészetben Kós Károly” ‐ mondja Callmeyer László építész, aki úgy formálta meg az épületet, hogy az jelképe is lehessen a helyi közösség nemzeti hagyományainak..." Cikk és képgaléria itt!
2016. május 16: Szovátán hétfőn felszentelték a Boldogasszony Iskolanővérek Marianum-háznak nevezett lelkiségi és kulturális központját. A központ több mint kétszáz nyárádmenti és szovátai gyermek rendszeres zenei oktatását és nevelését teszi lehetővé. A magyar állami támogatással felépített épületet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek szentelte fel. A térség népfőiskolája lehet az új központ. Hírösszefoglaló itt!
2016. február 2: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén zárult a megszentelt élet éve. Az Erdélyi Főegyházmegye - az érsek és a püspök atyával - a csíksomlyói kegytemplomban zárta a szentévet a főegyházmegye területén szolgáló szerzetesek és szerzetesnők részvételével. Imádkoztunk egymásért és a ránk bízottakért... Itt átimádkozhatod a szentmisét, velünk együtt.
2015. november 21: Kórusnap Szovátán! A szovátai iskolanővérek (Vera és Luca nővérek, valamint a kórusvezető, Gabi néni) hétről hétre kijárnak a Nyárád-menti falvakba, délutáni éneket tanítani, de megkeresik Szovátán is a nyitott lelkü embereket. A szokásos havi össz-kóruspróba volt szombaton, amelyen több, mint 60 diák vett részt Szovátáról, Nyárádköszvényesről, Nyárádremetéről, Jobbágytelkéről, Mikházáról, Deményházáról és Parajdról... Kisbuszokkal történik (alapítványi pénzekből) a diákok szállítása, most éppen a szovátai Domokos Kázmér Kultúrotthonba. Gyönyörű reneszánsz és modern dalok tanulása (Gabi és Vera nővérek), közben egy kis önismereti foglalkozással (Luca nővér) és nyelvfejlesztő foglalkozásokkal... Kultúra és kedvesség - jól passzolnak... Honlapjuk itt!
2015. november 15: Beszámoló és képösszefoglaló Jozefa-Terézia nővér örökfogadalmáról. Itt!
2015. november 14: Az Istenszülő Oltalmáról nevezett Jozefa-Terézia nővér, szerzetestársunk, örökfogadalma volt Marosszentgyörgyön, szentmise keretében, Tamás József püspök atya celebrálásában. "Magadnak teremtettél - Érted születtem..." Képeket itt találsz!
2015. október 31: Minden évben kétszer a környék szerzetes rendjei össze gyűlnek, hogy gondolataikat megosszák. Az idei őszi találkozón házigazdáink a székelyudvarhelyi ferences testvérek és a mallersdorfi ferences nővérek voltak. Délelőtt szentmise, majd a Kaplonyból érkező fr. Asztrik osztott meg velünk néhány gondolatot, amit csoportos beszélgetésekben dolgoztunk fel. Ebéd, játék, szentségimádás, zsolozsma - testvéri együttlét... Képeket itt találsz!
2015. október 17: Kolostoravató Árkoson. A Jakubinyi György érsek által celebrált jubileumi szentmisén megemlékeztek az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővéreinek tízéves tevékenységéről, és megáldották a most épült a kolostort és kápolnát. Böjte Csaba atya hívására az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei 10 évvel ezelőtt Háromszéken is letelepedtek, és gondozásba vették a Pro Vita Hominis Magzatvédő Egyesület által alapított otthonban a menedéket kereső leányanyákat. Az árkosi Irgalmasság Anyja Kismamaotthon gondoskodásait az elmúlt tíz évben több mint nyolcvan bajba jutott leányanya vette igénybe. Beszámolót itt olvashatsz!
2015. július 30: A csíksomlyói kegyszobor megalkotásának 500. évfordulója alkalmából az erdélyi ferencesek Mária-évet hirdettek, amely ráirányítja a figyelmet a Szűzanyára. Az emlékév részeként a Csíki Székely Múzeumban nagyszabású emlékkiállítás nyílt, amely másfél hónapig még látogatható. Sokan voltunk a megnyitón! Videóösszefoglalót itt láthatsz!
2015. július 2: Sarlós Boldogasszony a csíksomlyói kegytemplom búcsúünnepe. A szerzetesek éve alkalmából a szentmisét Jakubinyi György érsek mutatta be a kegytemplomba zarándokoló szerzetesek részvételével. Egy egész napos programban voltunk együtt, imádságban és találkozásokban, ebédlőben és templomban, szerzetesi hivatásról és örömről elmélkedve, a szentatya útmutatásaival. Barátok a barátok közt... A szentmise...
2015. április 17: A Kecskemétről Csíkszeredába való visszaúton megálltam Szovátán is, az iskolanővéreknél. Nagy erőfeszítéssel, sok-sok ember hozzájárulásával épül a "szelesdombon" az a ház, ami befogadhatja őket is, az általuk alapított Kodály Zoltán Gyermekkórus 60 tagját is, próbákra-felkészülésekre, és tervezett népfőiskolai programjaik előadóit, meghívottjait is. "Tündérkert" lesz! Legyen... Honlapjuk itt!
2015. február 2: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe egyúttal a szerzetesek világnapja. A környék női és férfi szerzetesei a csíksomlyói kegytemplomban ünnepeltünk-imádkoztunk. Egymásért..., a ránk bízottakért... Itt végigimádkozhatod újból...
2014. december 15: A szerzetestalálkozóról Farmati Anna szociális testvér beszámolóját olvashatjuk a Vasárnap c. hetilapban. Itt!
2014. december 13: Szerzetestalálkozót tartottunk Csíkszentdomokoson a Segítő Nővérek házában. Néhány képet itt láthatsz!
2014. november 16: A vasárnapi nagymise után mutatták be Márk József ferences atya Csíksomlyói mozaik című könyvét a csíksomlyói kegytemplomban. A szerzővel Urbán Erik ferences templomigazgató beszélgetett, a kötetet Borsodi L. László sajtóreferens méltatta. Videóösszefoglalót itt láthatsz!
2014. október 3: A csíksomlyói kegytemplomban péntek 19 órától Assisi Szent Ferenc Tranzitusát, Átmenetét ünnepeltük a ferences testvérekkel és a környék női és férfi szerzeteseivel. A szentmisét itt megtekintheted.
2014. május 2: Május 1-4 közt a Lakiteleki Népfőiskolán Lezsák Sándor vendége volt a szovátai Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar, melyet a Boldogasszony Iskolanővérek vezetnek (Vera nővér és Czakó Gabriella). Nagy élmény volt Lezsák Sándorral újra találkozni, hallgatni őt, áttekinteni népfőiskolai programját a Kárpát-medencében! A tartalmas kórustábort előadások és játékok, uszoda és majális színesítették. Elmélkedtünk Kodályról mint emberről is (Sárközi S.). A tábort szentmisével zártuk, és könnycseppekkel... Kép- és hírösszefoglalót itt találsz!
2014. február 2: Szerzetestalálkozó a Szociális Testvéreknél Csíkszeredában. II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította a szerzetesek világnapjává február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony napját. A Szociális Testvérek az ünnepre együttlétet szerveztek a környék szerzetesei számára, hogy együtt adjanak hálát Istennek a szerzetesi élet ajándékaiért. A találkozó beszélgetéssel, adorációval, közös játékkal, Tamás József püspök atya szentmiséjével, Ilyés Zsolt atya előadásával és ebéddel volt egybekötve.
2014. január 26: Pálos kolostoralapítás Hargitafürdőn. A Székelyföldön közel kétszázharminc év után újra letelepedő „fehér testvérek” szerzetesházára (a korábbi paplakra) Jakubinyi György érsek a jó Isten áldását kérte, ezt követően pedig átvonultunk a Szent István fatemplomba, ahol kezdetét vette az ünnepi szertartás. A sok helybeli és idelátogató hívő mellett a környékbeli szerzetesek is eljöttünk, hogy együtt imádkozzunk a fehér barátokkal... Képeket és beszámolót itt találsz!
2013. december 14: A Kodály Zoltán Népfőiskola névadója - karácsonyváró hangverseny és szentmise Szovátán, a Római Katolikus templomban. Kodály Zoltán nyomdokain járva a kórusműhely munkájának kiszélesítésére jön létre a Kodály Zoltán Népfőiskola, mely a gyerekek mellett a szülőknek, családoknak is kínál lelkiségi, kulturális programokat. Ezen a karácsonyváró hangversenyen magyar kóruskultúránk kincseit hozta el az énekkar az érdeklődőknek: Kodály Zoltán, Bartók Béla és Kocsár Miklós műveit. Beszámolót és képeket itt találsz!
2013. október 24: Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke meglátogatta a Boldogasszony Iskolanővérek szovátai misszióját, hogy megtekintse építkezési tervüket-telküket. A Polgármesteri Hivatalban megtartott kis műsorban szólt a Kodály-módszerről mint hungarikumról. Vera nővér és Gabi testvér álma egy, a Lakiteleki Népfőiskola hálózatához kapcsolódó multifunkciós kórusterem és lakó-kiszolgáló helyiségek létrehozatala Szováta határában egy (a várostól kapott) saját telken. A nővérek meghívták ünnepségükre segítőiket is. Nagy élmény volt Lezsák Sándor társaságában lenni néhány órán keresztül! Beszámolót és képeket itt találsz!
2013. október 19: A Szociális Testvérek Társasága fennállásának 90. évfordulóját ünnepelte a Segítő Mária Gimnázium dísztermében (majd szentmisével a Milleniumi templomban). Meghitt hangulatú, lélekemelő ünneplés volt a zsúfolt díszteremben! Nézz bele a szociális testvérek honlapjába!
2013. október 5: Különleges volt Csíksomlyón az elsőszombati Mária-köszöntő ez alkalommal. A környék női és férfi szerzetesei vezették a szertartásokat: ferencesek és segítő nővérek, mallersdorfi ferences nővérek és szociális testvérek, meg egy piarista is... Szentórák, szentmise, rózsafüzér, körmenet. Majd agapéval fejeződött be az örömteli imádságos együttlét. 4 szerzetes kiértékelő beszámolóját a Mária Rádióból itt hallgathatod meg.
2013. július 10: A Boldogasszony Iskolanővérek (nővérek és társult tagok) erdélyi körutat tettek, hangversennyel egybekötve. Útjuk egyik fontos célja volt Szovátán Vera nővér és Czakó Gabriella, ill. a nyárádmenti falvak meglátogatása. Egy napot közösen tölthettünk. Beszámolót és képeket itt találsz!
2013. április 10: A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar 3 napos tavaszi kórustábora zajlott a Csíksomlyói Szent István Gyermekotthonban. Kóruspróbák, kirándulások, szentmise a Kegytemplomban, nyelvi órák, a Piarista Tanulmányi Ház meglátogatása... Néhány képet itt láthatsz!
2013. február 6: Elindult a szovátai iskolanővérek új honlapja: Az Erdélyi Tündérkert Alapítvány és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar közös honlapja néven. Szováta város önkormányzata egyébként pro urbe díjjal tüntette ki Czakó Gabriellát és Nagy Éva Verát "azért az elkötelezettségért és kitartásért, amellyel közösségünkért fáradoznak, illetve mert városunk hírnevét bearanyozták." A díjat 2013. január 31-én adta át Péter Ferenc polgármester Szováta város közgyűlése jelenlétében. Itt elérhető a honlap!
2013. február 2: A megszentelt élet világnapját ünnepelték a régió szerzetesei a Csíksomlyói Kegytemplomban: ferencesek és klarisszák, pálosok és piaristák, szociális testvérek és segítő nővérek... Videót itt láthatsz!
2013. január 31: Egyházi és világi elöljárók köszöntötték az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a pálosok két képviselőjét csütörtök este a hargitafürdői Szent László Központban. A pálosok – egyelőre – két hónapot töltenek el a „székelyek szent hegyén”. Videót itt láthatsz!
2012. október 27: A Kovászna megyei Árkoson élő Assisi Szent Ferenc Betegápoló nővéreinél tartottuk a régió szerzetesi találkozóját. Darvas Piroska SA előadása után csoportmunka, szentmise, majd ebéd után meglepetéses rekreáció... Képeket itt találsz!
2012. augusztus 17: A szovátai Teleki Oktatási Központban az iskolanővérek Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkara Czakó Gabriella és Nagy Éva Vera vezetésével a nyári bécsi turné kiértékelő kórustáborát tartotta a hét végén, videókkal, játékokkal, irodalomórával, kóruspróbákkal, vetélkedővel - segítőkkel. Néhány képet itt láthasz!
2012. július 3: Az iskolanővérek Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkara a bécsi Via Musica - Summa cum Laude kiemelkedően rangos nemzetközi kórusversenyre készült. A debreceni előkészületben piarista segítséget is kértek július 3-5. közt. (lelki programok, német nyelvtanulás, tájékozódás Bécsről). A versenyen kategóriájukban első helyezést értek el. A kórus vezetői: Nagy Éva M. Vera iskolanővér és Czakó Gabriella karnagy. Hallgass bele! A fesztiválról olvashatsz itt!
2012. február 4: Erdély magyar nyelvű szerzetesközösségei február 4-én gyulafehérvári találkozóra készültek, a nagy havazások miatt azonban előző este többen úgy látták, különösen Székelyföldön, hogy kockázatos útnak indulni... bármennyire is készültünk erre a zarándoklatnak is beillő tanulmányi napra... Beszámolót és képeket itt találsz!
2012. január 10-13: Kórustábort tartottak az iskolanővérek Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkaruk számára a szovátai Teleki Oktatási Központban. A lélekkel- és örömmel-teli énekpróbákat játékok, vetélkedő és lelkiségi programok tarkították. A kórus vezetőit (Czakó Gabriella és Nagy Éva Vera nővér) Kutas Janka nővér, Dudás Nóra és S. Sándor segítették. Egyik felvételüket itt meghallgathatod! Képeket itt láthatsz!
2011. november 27: Advent első vasárnapjának megünneplése történt a Szociális Testvérek lakásában és új kápolnájában: A vándor és a tengerparti világítótorony témában.
2011. október 2: Székelyudvarhelyt tartották a Mallersdorfi Ferences Nővérek megtelepedésének 20. évfordulóját, Jakubinyi György érsek hálaadó szentmiséjével. Ehhez az ünnepséghez társult a régió szerzeteseinek találkozója is.
2011. szeptember 1: A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar énekelt Budapesten, a Szent István Bazilikában a katolikus iskolák országos évnyitóján. A kar vezetői Czakó Gabriella énektanár és Nagy Éva Vera iskolanővér, immár nyolcadik éve dolgoznak Szovátán és a Nyárád-menti kis falvakban. A szentmise Glória tétele meghallgatható itt! A kórusról képeket itt találsz!
2011. július 5-14: Gorizia – az európai kórusversenyek egyik nagy múltú színhelye; az idén rendezték meg az 50. nemzetközi kórusversenyt. 16 ország – köztük Indonézia, Irán, Új-Zéland, USA - 20 kórusa mérte össze a tudását. A szovátai iskolanővérek kis nyárádmenti falvak és Szováta gyermekeiből álló Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkara képviselte Romániát s a magyarságot. „Folklór”, illetve „20. század és napjaink zenéje” kategóriában magyar szerzők műveit énekelve bronz helyezést értek el a gyerekek csupa-csupa felnőtt kórus között, és különdíjat is szereztek.
A kórus vezetője, Czakó Gabriella, Kardos Pál és Jagamas János-díjas karnagy kitartó lelkesedésével motiválja a gyerekeket hosszú évek óta, s a kórusmunkának mérföldköve volt ez a nemzetközi verseny a felkészülési folyamattal együtt. A gyermekkar fenntartója az iskolanővérek Erdélyi Tündérkert Alapítványa (irányítója Nagy Éva Vera nővér).
A koncertbe belehallgathatsz itt! Képeket itt találsz!
2011. május 7: Az elsőszombati Mária-köszöntőt Csíksomlyón Barsi Balázs ferences atya vezette. Beszéde meghallgatható itt.
2011. március 27-étől ápr. 2-ig Emil atya egyhetes lelkigyakorlatot tart a Mallersdorfi Ferences Nővéreknek Székelyudvarhelyt.
2011. február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, amely egyúttal a szerzetesi hivatások világnapja is, összejövetel volt Csíksomlyón a kegytemplomban, majd a ferences rendházban, melyen Emil atya képviselte a piaristákat. Ezen a héten Horváth Richárd rendtársunk volt vendége a szeredai háznak és Emil atyának, nagy körutakat téve a környéken.
2011. január 28: Kecskemétre utazván édesanya-ölelésre, rendtársak közti szusszanásra, honlapfrissítésre Sándor atya rövidmegállásban (Renault Twingo nevezetű, 430 ezer km-es múltú, ám még mindig jókedvűen kocogó, kátyúkat és más veszélyes autócsodákat túlélt gépkocsin) meglátogatta Szovátán az iskolanővérek misszióját (Vera nővért és Czakó Gabriellát), majd Kolozsvárt Fodor György konfráterünket. Kolozsváron átutazni még mindig ideg- és életveszélyes. Isten kegyelméből (csodájából?) viszont van egy 50 km-es elkerülő autópálya (Aranyosgyéres és Gyalu közt).
2010. november 28: A Szociális Testvérek Társasága házunkban tartotta lelkinapját, melyen a záró szentmisét Emil atya mondta.
2010. október 23: Szerzetestalálkozón vettünk részt Csíksomlyón. Pál Leó ferences atya tartalmas előadása, majd Sárközi Sándor szervezésében csoportos játékok és szentmise tették változatossá a találkozót.
0. 31: Minden évben kétszer a környék szerzetesrendjei összegyűlnek, hogy gondolataikat megosszák. Az idei őszi találkozón fr. Asztrik osztott meg velünk néhány gondolatot, amit kiscsoportos beszélgetésben dolgoztunk fel. Házigazdáink a székelyudvarhelyi ferences testvérek és a mallersdorfi ferences nővérek voltak. Délelőtti szentmise, majd előadás, csoportok, ebéd, játékok, szentségimádás, zsolozsma - testvéri együttlét... Képeket itt találsz!
Vissza