Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

Diákok körében >

Márton Áron Gimnázium

A csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban sokrétű munkát igyekszünk végezni. A nagynevű, nagy múltú (400 év!), egyházi (ferences) alapítású, de a 2. világháború után állami fenntartású iskola partnernek fogadott be bennünket. Tiszteletben tartjuk az állami iskola szuverenitását, úgy (és addig) élünk körükben, míg elfogadják szolgálatunkat:


PIETASLITTERAESZABADIDőBEN

Honlap:
www.mag.ro

Hírszemle
2021. november 26: Emlék-plakettet helyeztek el a Márton Áron Főgimnázium dísztermében az idén elhunyt Eigel Ernő matematikatanár, egykori igazgató tiszteletére. Az ünnepségen többen is méltatták az elismert szakembert, a csíkszeredai önkormányzat pedig posztumusz Pro Urbe díjjal tüntette ki. Beszámoló itt!
2021. szeptember 13: Veni Sancte szentmisét tartottunk a Márton Áron Főgimnázium diákjai és tanárai számára, a hagyomány szerint a Csíksomlyói kegytemplomban. Sok áldozónak örülhettünk!
2021. július 28: A csíksomlyói Szent Péter és Pál-templom ravatalozójából a helyi temetőben eltemettük a csíksomlyói zarándoklatok rendezőségének kezdeményezőjét és vezetőjét, a Ferences Világi Rend tagját, nyugalmazott biológiatanárt, id. Borsodi Lászlót. Nyugodjék Békében! Beszámoló itt!
2021. június 25: A gimnázium tanévzárója után a tantestülettel egy bográcsozásra mentünk Csobotfalvára, a sok online után egy valóságos együttlét...
2020. szeptember 14: Elkezdtük a tanévet, ún. hibrid-módon (osztálytermi tanítás és vele párhuzamosan online-tanítás). Erőt kértünk a somlyói kegytemplomban, a kezdő Veni Sancte szentmisében, Márton Áron püspök atya közbenjárását kérve... Az iskola honlapja itt!
2020. július 12: Végleges eredmények: a diákok 64,5 százalékának sikerült az érettségije - a Maszol.ro portálról Beszámoló itt!
2020. július 11: Elemzés: így teljesítettek az erdélyi magyar diákok az idei érettségin. Itt!
2019. május 30: Beszámoló és videók a ballagásról. Itt!
2019. május 29: 171 végzős ballagott el a Márton Áron Főgimnáziumból. Az ünnepség maga mit sem változott a hosszú évek alatt: beszédek, eredmények felsorolása, jutalmak kiosztása és a hagyományos vonulás, élen a régi csengettyűvel. 11 diák részesült a Piarista Tanulmányi Ház Pietas et Litterae díjában: a vallás és a kultúra közti párbeszéd elismeréseként. Egy beszámoló
2019. május 28: A végzős diákoktól egy elmélkedéssel (Kétféle kereszt) és egy műsorral búcsúztunk.
2018. szeptember 10: A Márton Áron Főgimnázium tanévnyitó ünnepsége, a hagyomány szerint, Csíksomlyón, a kegytemplomban zárult, Veni Sancte szentmisével. Márton Áron püspök 1968-ban, volt a témánk. A gimnázium honlapja itt.
2018. június 8: A Márton Áron Gimnázium tízéves találkozóját fenn, a kegytemplomban kezdtük, szentmisével. Majd a gimnáziumban folytatódott az ünnepség... Néhány képet itt találsz!
2018. május 25: Elballagtak a Márton Áron Főgimnázium végzősei. Szép ünnepség, sok díj. A Piarista Tanulmányi ház Pietas et Litterae-díjban részesített 3 diákot, a Kereszténység és a Tudományok párbeszédében való tevékeny részvételükért: Csiszér-Szokol Szilárdot, Keresztes Olivért és Rusu Andrást. Az iskola honlapja itt!
2018. május 24: Tanévzáró szentmisével és szép műsorral búcsúztattuk a Márton Áron Főgimnázium csaknem 170 végzős tizenkettedikesét, az iskola dísztermében-kápolnájában. A Szentlélek adományai kerestek (és találtak) tárt szíveket... Az iskola honlapja itt!
2017. szeptember 29: Halála napján, Szent Mihály ünnepén megkoszorúztuk a Márton Áron Főgimnázium névadójának szobrát. Nemcsak névadó, hanem példaadó, lélekadó is... Néhány képet itt találsz.
2017. szeptember 11: Az új tanévet a Márton Áron Főgimnázium sportpályáján kezdtük, majd a csíksomlyói kegytemplomban, szentmisével folytattuk. A gimnázium honlapja itt.
2017. augusztus 5: Üstök körül szorgoskodók, a színpadon muzsika fogadta a kilátogatókat a csíkszeredai központi parkban szombat délelőtt. 53 csapat főzte a tokányt. A Márton Áron Főgimnázium csapata Marci tokányt készített Micsurin salátával. Finom volt! Híradás és képek!
2017. június 6: Halálának 1. évfordulóján szentmisében imádkoztunk és temetőlátogatással tisztelegtünk Izsák Zoltán tanár úr előtt. 1979 óta haláláig a mai Márton Áron Főgimnázium biológiatanára volt. Tudós kutatási területe a lepkevilág fajtagazdagsága. A romániai lepkésztársulat alapító tagja. Csaknem húszezer darabból álló lepkegyűjteménye elsőnek jelzett Romániában néhány új fajt és a tudomány számára több új alfajt. 66 évet élt... Egy interjú vele 2014-ből.
2017. május 27: "Elsőként Varga László, a Márton Áron Főgimnázium igazgatója köszöntötte a ballagókat, majd Csíkszereda Megyei Jogú Város polgármestere, Ráduly Róbert Kálmán mondott ünnepi beszédet. Hagyományainkhoz híven a diákok is búcsúztak végzős társaiktól..." A beszámoló itt olvasható-látható!
2017. május 26: Pietas et Litterae – díj, vagyis a Hit és Kultúra párbeszédében való jeles részvétel. A Piarista Tanulmányi Ház megbecsülése jeléül adományozta a 2016/17-es tanév végén az alábbi végzős tanulók számára: 12.A – Kovács Sándor-Antal, 12.B – Török Richárd, 12.C – Orbán Sándor, 12.D – Erős Nándor, 12.E – Kovács Róbert, 12.F – Berei Szidónia. A gimnázium honlapja itt!
2017. május 25: Végzősök búcsúztatása a Márton Áron Főgimnáziumban. Énekek és tánc vette körül a végzős diákoktól búcsúzó gondolatokat. Márai Sándor, Szent-Györgyi Albert és Gyökössy Endre gondolatai, Örkény István és Lázár Ervin egy-egy története szólt az aktuális osztályokhoz. És egy névtelen szerző imája... Néhány képet itt találsz.
2016. december 22: A Márton Áron Főgimnáziumban a tanárok, nyugdíjas kollégák, szülők számára karácsonyi műsort tartottak, elmélkedéssel, énekekkel, imával. Van, aki csalódottan bolondnak tartja Jézust, van, aki átöleli őt... "Csillagpuha fényben"... Megköszönve... A gimnázium honlapja itt.
2016. november 20: Kétnapos kiránduláson vett részt a Márton Áron Főgimnázium tantestületének nagy része. A szervezőtanár, Orbán Zsolt idén Moldvát tűzte ki uticélul. Az időpont: nov. 19-20, szombat és vasárnap volt. A fejedelmi várakat és a (festett) kolostorokat tekintettük meg. Kihagyhatatlan. Néhány képet itt láthatsz!
2016. szeptember 29: Szeptember 29. - Márton Áron püspök halálának 36. évfordulója alkalmával megemlékeztünk a püspökről, és koszorút helyeztünk el a róla elnevezett főgimnázium előtti szobránál tanárok, diákok részvételével... Néhány kép.
2016. szeptember 13: Tanévnyitó szentmisét tartottunk a Márton Áron Főgimnázium diákjaival és tanáraival a csíksomlyói kegytemplomban. A most szentté avatott Kalkuttai Teréz anya életéből elmélkedtünk át 5 mozaikot: egy szelet kenyér Skopjéban,Isten csendje, Egy riksában, Dübörgő vonat a hegyekbe, Kézfogások közt... Néhány kép.
2016. augusztus 31: Új bentlakás. A magyarországi támogatásból megépített vadonatúj létesítményt illetve az ezzel egyszerre felhúzott sportlelátót szeptember 12-én avatják fel. A létesítmény 200 férőhelyes, ebből ötvenet a Székelyföld Labdarúgó Akadémia tagjainak tartanak fenn, a többi 150-re pedig pályázni lehet. A bentlakásban helyet kapó középiskolásoknak étkezést is biztosítanak, ez a szállással együtt havi 400 lejbe kerül. Mindegyik szobában internet-hozzáférést biztosítanak. Cikk itt olvasható!
2016. június 6: MÁG kicsengetés: beszédmondók, díjazottak, képösszefoglaló. Itt!
2016. június 4: 171 népviseletbe öltözött fiataltól vettek búcsút pénteken a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium ballagási ünnepségén. A végzősöktől Varga László igazgató és Antal Attila megbízott polgármester köszöntője után Lázár Aletta, XI. osztályos diák búcsúzott. És sok tanár... Videó-összefoglalót itt láthatsz!
2016. január 22: Deák Tamás író és Nagy István zeneművész tiszteletére rendeztek ünnepséget a magyar kultúra napja alkalmából a csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumban. A megemlékezésben előadtak egy hosszabb jelenetet Deák Tamás: A hadgyakorlat c. drámájából is (Deák Tamás Temesváron járt a Piarista Gimnáziumba, +1986). Az esemény záróakkordjaként a díszteremben leleplezték Nagy Istvánnak, az iskola diákjának emléktábláját (+1983). Videóösszefoglalót itt láthatsz!
2015. december 17: Hótalan a hegyek inge címmel karácsonyi ünnepséget tartottunk a Márton Áron Gimnázium jelenlegi és nyugdíjas tanárai, valamint a diákok számára: Énekkar Csiszér István vezetésével, majd "Könnyes tűnődések egy különleges migránsról", utána Lőrincz Éva-Katalin tanárnő vezetésével gyertyás énekek, végül igazgatói köszöntés. Szép délután... A címadó dal, Nagy Gáspár verse, a felvidéki Kicsi Hang zenéje
2015. október 16: A zsúfolásig megtelt Szakszervezetek Művelődési Házának nagytermében tartották a Márton Áron Főgimnázium gólyabálját pénteken este. Izgalmas próbák vártak a kilencedik osztályos gólyapárokra. "A háború túlélői tűz körül melegedtek és törzsi táncot jártak, majd ki-ki saját népe táncát mutatta be. Vándorlásuk kezdetén egy furcsa idegennel találkoztak, aki melléjük szegődött és elkísérte útjuk során segítve őket a próbák leküzdésében..." Videóösszefoglalót itt láthatsz!
2015. szeptember 25: Márton Áron, a XX. század püspöke címmel Kárpát-medencei vetélkedőt hirdetett a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum, a Lakiteleki Népfőiskola, a Székelyföld Alapítvány és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. A játékos versenyre Kárpát-medencei középiskolásokból álló háromtagú csapatok jelentkeztek. Három internetes fordulót követően a 63 jelentkező csapatból 24 jutott be a Lakiteleki Népfőiskolán megszervezett döntőbe. A Országházban megtartott eredményhirdetés alkalmával első díjat vehetett át a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium Fehér füst-csapata, azaz Kósa Johanna, Tankó-Gábor Tihamér és Kovács Róbert tanulók, felkészítő tanáruk Lőrincz Éva Katalin hitoktató, akárcsak a második díjas csapatnak is, amelyet Lázár Aletta, Lázár Andrea és Péter Loránd, szintén a Márton Áron Gimnázium tanulói alkottak. Beszámolót és képeket itt találsz!
2015. szeptember 14: A Márton Áron Gimnázium tanévnyitója volt az iskola sportpályáján, majd Veni Sancte a somlyói kegytemplomban. A zenét a Psallite ifjúsági ének- és zenekar adta, az iskola Magnificat ifi-csoportja felkérésére. Galilei és Kalazancius kapcsolatáról elmélkedtünk...
2015. június 12: 40 éves érettségi találkozón voltunk együtt. Kovács Katalin, Kánya Gyula, Ladó Dénes, Deák Gyula, Csiszér Adél és Boda Jenő osztályai, Eigel Ernő igazgatósága alatt... A szentmise, Jézus szíve ünnepén, kis képekből állt össze - életünkből és az evangéliumból: "Megesett(-e) rajta a szíve".
2015. június 1: A Márton Áron Gimnázium 6 végzős osztályának ballagásáról egy másik videóösszefoglaló. A kicsengetésen immár másodszor adtuk át a Piarista Tanulmányi Ház nevében a Pietas et Litterae-díjat, a Hit és Kultúra párbeszédében jeleskedő végzős diákjainknak. Ezévi elismerésünk a következő diákoknak szólt: 12.A – Balló Renáta, Dobos Ágota, 12.B – Makai Edina-Lívia, 12.C – Geréd Bíborka, 12.D – Nagy Annamária, 12.E – Antal Árpád, Hompoth Loránd, 12.F – Udvari Balázs. Megbecsüléssel és barátsággal... Az év díjazottjairól itt olvashatsz: http://www.mag.ro/hir.php?Zj05. Videóösszefoglaló.
2015. május 29: A hagyományokhoz híven a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium hat ballagó osztályközössége énekszóval búcsúzott el a tanáriban péntek délelőtt, mielőtt kiléptek a gimnázium hatalmas ajtaján... Itt beletekinthetsz!
2015. május 27: Hálaadó szentmisét tartottunk a csíksomlyó kegytemplomban a MÁG diákjai és tanárai számára. A 4 évfolyamnak megfelelően négy, Márton Áron életéből vett képpel búcsúztunk: egy kirándulás (Máramarosszigetről Bukarestbe), egy beszélgetés (Petru Grozával), Szondi apródjai (kispapjai 1951-ben)és két ölelés (egy Zsögödi Nagy Imrétől és egy VI. Pál pápától). Közben emlékeztünk a saját beszélgetéseinkre, kirándulásainkra, hűségünkre és öleléseinkre.
2015. május 26: „A név kötelez” – hangzott el a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium névadásának 25. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen kedd délután az iskola dísztermében-kápolnájában. Képösszefoglalót itt találsz!
2015. május 22: Az 1995-ben érettségizettek találkoztak, 20 éves érettségi találkozón. Szentmisével kezdtünk, 2 szál cigarettát "kapott" mindenki Márton Árontól... Képösszefoglalót itt találsz!
2015. május 19: A MÁG 12. A osztályával év végéhez közeledve lazítottunk... Játék és vidámság, irónia és pantomim... Közmondásokat jelenítettünk meg. Egyébként a közmondásokban is van élettapasztalat, bölcsesség és humor... Vajon mit sikerült az év vallásóráiban átadni ennek a kedves csapatnak? Viszlát! Képeket itt találsz!
2015. május 10: A csapatversenyről képeket láthatsz! Itt!
2015. május 9: A névadás 25. évfordulóját ünneplő Márton Áron Gimnázium vetélkedő házigazdája volt. Középiskolás diákok mérték össze tudásukat a szent életű püspökről, és vallottak a maguk elképzelése szerint életének számukra jelentősebb pillanatairól. „Valamikor tavaly ősszel, tanévkezdés előtt, amikor a pedagógus az új tanév új kihívásain gondolkodik, hátul a Micsurin-kert és tornaterem közti viharzónában, a Piarista Tanulmányi Házban, ahol a ház mögött magasodó fenyőfa Márton Áron püspöki címerére emlékeztet, megszületett a vetélkedő gondolata” – mesélte a történetet az egyik szervező, Sárközi Sándor piarista atya, a diákok lelki vezetője. Az ötletgazda és főszervező, Lőrincz Éva Katalin vallástanár, akinek szívügye a Márton Áron-kultusz, lévén édesanyja révén csíkszentdomokosi, és aki gyermekkorától álmodott arról, hogy egyszer majd a nevét viselő iskolában adja tovább a nagy püspök tanítását. Kellett hozzá természetesen sok olyan szervezőkész kolléga, mint Borsodi L. László magyar szakos tanár. Így küldték ki Hargita megye valamennyi középiskolájának a versenyfelhívást... Beszámolót itt olvashatsz!
2015. január 30: Ezen a napon került sor a Márton Áron Gimnázium XII. osztályosainak nagykorúsítási ünnepségére. A 6 végzős osztály tanulóit az iskola dísztermében Varga László igazgató és Juhász-András Réka aligazgató köszöntötték, majd az osztálytermekben a XI. osztályok tanulói ünnepi műsorral várták. Este bál, táncház és jó hangulatú mulatság zárta az ünnepséget. Néhány kép itt látható!
2014. december 21: A mai karácsony 4 rétege közt... Elhangzott a Márton Áron Gimnázium ünnepségén. Képmeditáció.
2014. október 24: Pénteken este a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium nyolc gólyapárja arra vállalkozott, hogy átlépve Csodaország kapuit győzelemre segítsék a Fehér Királynőt a Vörös ellenében. A végső győzelem érdekében tánctudásukra is alapos szükség volt. A Fehér Királynő végül jutalmazott! Videóösszefoglalót itt láthatsz!
2014. szeptember 15: A Márton Áron Gimnáziumban a tanév első napja oszi-órákkal kezdődött, majd sportpályai ünnepséggel folytatódott. Azután felzarándokoltunk a somlyói kegytemplomba, ahol szentmisében fohászkodtunk (a Szent Kereszt és a Fájdalmas Anya ünnepén) - A keresztekről és a kereszt-elhessegető technikákról... Képeket itt találsz!
2014. május 30: Bár az idő hűvösre fordult és az eső is többször szemerkélt, sokan vettek részt pénteken a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium öt osztálynyi végzősének ballagásán. A Piarista Tanulmányi Ház 7 végzős diáknak adományozta oda az idén alapított Pietas et Litterae-díjat, a tanév folyamán a Hit és Kultúra párbeszédében való tevékenységükért (12.A - Condrea Szidónia, Lukács Eszter, 12.B – Böck Noémi, 12.C – Curkó Árpád, 12.D – Both Csaba, 12.E – Birta Nándor, Miklós Stefánia). Videóösszefoglalót itt láthatsz!
2014. május 29: Te Deumot tartottunk a Márton Áron Gimnázium 5 végzős osztályának. Életpályamodellek volt a témánk, a Beteszda fürdőnél tett gyógyításból kiindulva. A mindenkori "Földön fekvő" körüli életszemléletek: A "Nincs rád elég időm", a "Gyúródók", az "Okoskodó Kötekedők", a "Lazán Fürdőzők". És a "Figyelmes"... Utána szép műsorral búcsúztattuk a végzősöket.
2014. május 23: A legnépesebb évfolyam, a húsz évvel ezelőtt végzett tíz osztály véndiákjai találkoztak pénteken a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban. Egyébként Somlyón kezdtük, szentmisével: "Korrektség - szolgaság - barátság." Utána jöttek az ünnepségek. Az látható. Videóösszefoglalót itt láthatsz!
2014. május 16: Péntek délelőtt csengettyűszóval vonultak be a tízéves, a harminc és harmincöt éves érettségi találkozón résztvevő véndiákok a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumba. Az iskola jelenlegi diákjai zenés-verses műsorral köszöntötték őket a díszteremben. A 10 évesek találkozóját a kegytemplomban kezdtük, szentmisével, a téma: Két otthon közt. Videóösszefoglalót itt láthatsz!
2014. január 31: A hónap utolsó napján került sor a MÁG XII. osztályosainak nagykorúsítási ünnepségére. Az öt végzős osztály tanulóit az iskola dísztermében Varga László igazgató és Juhász-András Réka aligazgató köszöntötték, majd az osztálytermekben a XI. osztályok tanulói ünnepi műsorral várták. Az ünnepség végén feltűzték a nagykorúságot jelző színes szalagot. Híradást és képeket itt találsz!
2013. december 19: Egyszeri ösztöndíjat adott át ünnepélyesen öt csíkszeredai középiskolás diáknak Tiboldi László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) országos alelnöke. Itt olvashatsz róla!
2013. október 25: Nyolc mágikus erejű gólyapár mérte össze erejét pénteken este a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium gólyabálján. A boszorkány és varázslóképző gimnáziumban az ifjú tanulók bemutatása után, szituációs játékokban kellett bizonyítaniuk kreativitásukat. Videóösszefoglalót itt láthatsz!
2013. június 17: Áder János köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából határon túli magyar fiatalokat fogadott a Sándor-palotában. A felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki és őrvidéki középiskolás fiatalok a Fővárosi Önkormányzat által szervezett Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozóra érkeztek Magyarországra. A Márton Áron Gimnáziumból Lőrincz Éva-Katalin tanárnő vezetésével 4 diák. Az elnök honlapján a jún. 4-i dátumra kattints!
2013. június 8: A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium adott otthont június 7–9. között az első Erdélyi tehetségpontok találkozójának, amelyen tíz erdélyi megyéből több mint negyven iskola, civil szervezet és intézmény képviseltette magát. A program.
2013. május 31: Nagyon sokan gyűltek össze pénteken a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium ballagóinak köszöntésére. Az iskola mögötti sportpályán öt osztálynyi középiskolai végzős sorakozott fel népviseletben. Egy év közös etika-órái kötnek össze bennünket... Az Úr vezessen végig az úton... Videó-összefoglalást itt láthatsz!
2013. május 29: A 12. osztályosok búcsúztatóját tartottuk a díszteremben, szentmisével (amelyben a piarista ház tárgyai "búcsúztak") és énekekkel-műsorral (Lőrincz Éva-Katalin és Csiszér István vezetésével).
2013. május 15: A MÁG 12. A osztályának újabb négy produkciója (Történetek "mese"országból) a Piarista Tanulmányi Házban! Képeket itt láthatsz!
2013. április 5: Április 4-5-én a Piarista Tanulmányi Házban csoportfoglalkozások keretében beszélgettünk-dolgoztunk mártonáronos diákokkal a következő témában: keresztény hit helye mai életünkben, Márton Áron püspök a hitről. A foglalkozásokat vezette: Lőrincz Éva-Katalin vallástanárnő. Néhány képet itt láthatsz!
2013. február 27: Családi zűröket improvizált a MÁG 12. A osztálya, 4 csoportban: kisgyerekek és a kamaszok, apa és anya, számítógépcirkusz és kései, ittas hazajövet... Egy kis rendhagyó vallásóra. Képeket itt láthatsz!
2013. február 8: Pénteken délelőtt tartották a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium 137 végzősének maturándusz ünnepségét. A nagykorúsítás alkalmából Varga László igazgató és Juhász-András Réka igazgatóhelyettes köszöntötte a diákokat, majd az ünnepség osztályok szintjén folytatódott, amelyen a 11. osztályok adtak műsort a végzősöknek, majd feltűzték a szalagot. Este táncos buli várta az érkezőket. Videót itt láthatsz!
2012. október 19: Az Operaház Fantomja a MÁG gólyabálján - A csíkszeredai gólyabálok sorát péntek este a Márton Áron Gimnázium nyitotta meg, a Szakszervezetek Művelődési Házának színpadán az Operaház és Fantomja elevenedett meg, miközben játékos próbák vártak a kilencedik osztályos gólyapárokra. Képeket itt találsz!
2012. szeptember 17: Tanévnyitó szentmisét tartottunk a Csíksomlyói kegytemplomban a MÁG tanulói számára. Téma: A bokszoló angyal.
2012. június 22: Évzáró a Márton Áron Gimnáziumban. Képek a tanévzáróról. A díjazottak névsorát itt láthatod!
2012. június 1: A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium tizenkettedikes diákjai számára pénteken szólalt meg utoljára az iskolacsengő. Öt osztály 142 diák búcsúzott iskolájától ezen a végzős évfolyamon. Videót itt láthatsz!
2012. február 22: Lőrincz Éva-Katalin, a Márton Áron Gimnázium hittanárnője sikeres dolgozatbemutatót tartott: A szerepjáték jelentősége a serdülők iskolai hitoktatásában címmel. Képeket itt láthatsz a szerepjátékokból!
2012. február 10: Maturandusz - A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium 142 végzős tanulóját avatták nagykorúvá pénteken az iskola dísztermében szervezett ünnepség keretében. Beszámolót, képeket és videót itt láthatsz!
2011. december 22: Csiszér István énektanár és Lőrincz Éva-Katalin hittanárnő szervezésében meghitt műsor zajlott a MÁG-ban dec. 22 délután ill. 23. délelőtt. Az elmélkedéseket S. Sándor ill. K. Emil atya tartotta. Képeket itt találsz!
2011. október 14: A csíkszeredai gólyabálszezont a Márton Áron Gimnázium nyitotta meg, két órás előadásukban a cirkusz világát elevenítették meg a zsúfolásig telt Szakszervezetek Művelődési Házának nagytermében. A gólyák ügyességükről, kreativitásukról, ének- és tánctudásukról is számot adtak a próbák során. A szervezést a 12. évfolyam végezte. Híradást és képeket itt találhatsz!
2011. október 13: Miért és meddig lehet/szabad elviselni megaláztatásainkat? Október havi filmvetítéseink a Kós Károly Líceum Bentlakásaiban e témát járták körül két film segítségével: A játékszer (francia film, Pierre Richard főszereplésével) és az Isten hozta őrnagy úr! (Latinovits Zoltán, Sinkovits Imre, Fónay Márta, Venczel Vera főszereplésével).
2011. szeptember 4: Az őszi pótérettségi eredmény(telenség)eiről a megyében és országosan. Híradást itt olvashatsz!
2011. szeptember 2: Teljes erővel halad az iskolaépület (3 évig tartó) felújítása. Képeket itt találsz!
2011. július 3: Nehéz volt az érettségi, országosan sok a bukás. Lásd bővebben itt!
2011. június 17: Tanévzáró ünnepély és díjkiosztás zajlott a Márton Áron Gimnáziumban. Képeket találsz itt!
2011. május 27: Márton Áron Gimnázium kicsengetése. Híradást találsz itt!
26: A Csíksomlyói kegytemplomban szentmisében búcsúztattuk a 12-es MÁG-os diákokat. "Leltár 19 évesen..." Tablóképek.
2011. május 23-28: Iskolanapok zajlottak a héten a Márton Áron Gimnáziumban, sok programmal. Belenézhetsz itt!
2011. május 18: A 12-es bentlakók búcsúztatásán vettünk részt a Kós Károly Szakközépiskola diákéttermében, melyen a diáktársak tartottak vidám műsort, majd az iskolavezetés búcsúztatta szívhezszólóan a bentlakókat. Képeket találsz itt!
2011. április 8-án Tehetségnap zajlott a Márton Áron Gimnáziumban. Diákok és tanárok mutatták be tehetségüket, bekapcsolódva a különböző tevékenységekkel az Európai Tehetségnap programsorozatába. Bővebben lásd: www.szekelyhon.ro
2011. március 8-án, húshagyó kedden a nagyszünetben a MÁG-ban működő Zsigora táncegyüttes fergeteges farsangtemetést tartott a sportpályán. Bővebben lásd mag.ro
2011. március 3-án a nagyszünetben a MÁG 12.A osztályosai (Ráduly Margit tanárnő segítségével)performance-t adtak elő az iskola parkjában a modern élet személytelenségeiről és embertelenségeiről: Fussuk át a híreket címmel. Megnézheted itt!
Képeket találsz itt!
2011. február 15. Átadták egy hónappal ezelőtt az új tornacsarnokot, de odavezető út nélkül. Az olvadásos időben a gyerekek (kb. ezer fő) sárban-latyakban gázoltak oda-vissza, részint kínos kacagással, részint szitkokkal ajkukon. Lábukon-cipőjükön, ruhájukon meg a kilónyi sárkolonc. Jutott belőle bőven házunk tájára is. Egy hittanórát arra használtam, hogy a 12.D osztály elszánt fiúival járólapokat vájtunk ki a fagyott földből és helyeztünk el járda gyanánt. A munka végeztével alig maradt már sár (mivel javarésze ránk kenődött).
2011. február 7. Megtörtént az iskolaépület felújított déli szárnyának átadási ünnepsége-felszentelése, egybekötve a Pro Urbe-díjak átadásával, melyet az iskola prominens nyugdíjas tanárainak nyújtott át Ráduly Róbert csíkszeredai polgármester. Bővebben http://www.szereda.ro/hirek
2011. január 21: A végzős diákok felnőtté nyilvánítása, vagyis Maturandus nap zajlott ezen a pénteken. Az ünnepség a díszteremben kezdődött, Varga László igazgató és Juhász-András Réka aligazgatónő köszöntéseivel, majd az egyes osztálytermekben folytatódott, ahol a 11-es diákok gondoskodtak a műsorról és a szalagtűzésről. Este a szülői bálnak örvendhettek a résztvevők. Bővebben: a www.mag.ro honlapon!
2011. január 6: Vízkereszt napján szentmisét tartottunk a Kós Károly Szakközépiskola dísztermében, az iskolaépület területén levő bentlakás érdeklődő diákjai részére (ide költözött a Márton Áron Gimnázium Bentlakása is). Népes csapat vett részt a rendhagyó szentmisén. Minden köztes, második héten filmvetítést is tartunk itt (13-án a Fehér tenyér című, Hajdú Szabolcs által 2005-ben rendezett filmjét, majd 27-én Tamási Áron regényének vidám megfilmesítését, az 1994-es Ábel a rengetegben-t).
2010. december 16: Karácsonyelőtti gyóntatást és szentmisét tartott Sándor atya a Csángó Bentlakásban. Az est a diákok műsorával és agapéval folytatódott. Képeket találsz itt.
2010. november Filmklubot tartottunk a félévben a mártonáronosok új bentlakásánál, a Kós Károly Szakközépiskola dísztermében, változatos filmekkel, szép számú nézőközönséggel, olykor a film utáni megbeszéléssel. Szept. 23: Don Camillo - filmvígjáték. Okt. 7: Apa csak egy van (Mrs. Doubtfire) - filmvígjáték. Nov. 4: Árvácska - filmdráma Móricz Zsigmond regényéből. Nov. 18: Az aranyember - romantikus kalandfilm Jókai regényéből. Dec. 2: A Názáreti Jézus I. (Franco Zefirelli filmje).
2010. október 29: Lezajlott a Gólyabál a Márton Áron Gimnázium diákjai részére.
2010. szeptember 29: Márton Áron halálának 30. évfordulóján megemlékező szentmise és koszorúzás történt a Márton Áron Gimnázium dísztermében, tanároknak és diákoknak. Bővebben a Márton Áron Gimnázium honlapján (www.mag.ro),
2010. szeptember 13-14: Ruppert József atya látogatott Rómából Csíkszeredába. Ő volt a főcelebránsa és szónoka a szept. 13-i Veni sanctés szentmisének, valamint a szept. 14-i Szent Kereszt templombúcsúnak is.
Bővebben: Ruppert József beszámolója.
Vissza