Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

Továbbélő múlt >

Máramarossziget

Máramarosszigeten III. Károly király alapított piarista kollégiumot a kincstári hivatalnokok és a nép gyermekei szellemi nevelésére. Az iskolát igen népszerűvé tette a diák-színjátszókör, ezért a tanulói létszám fokozatosan emelkedett. A templom alapkövét 1736-ban tették le. A plébánia vezetését 1792-től az egyházmegye papjai vették át. Az iskolaépületet 1802-ben és 1872-ben tűzvész pusztította el, de mindkét alkalommal újjáépítették. Az 1860-as évektől román nyelvet is tanítottak az iskolában, amely 1907-től nagygimnáziumi rangot kapott. A modern gimnáziumi épület 1912-re készült el. Az intézmény 1920-tól Trianon következtében román állami iskola lett. 1940-ben Máramarossziget Magyarországhoz került. 1941-től 1944 végéig magyar tanítási nyelvű piarista gimnáziumként, majd az 1948-as államosítást követően újból román nyelvű gimnáziumként működött.


Honlap: nagybanya.ro

Egykori templomunk, rendházunk és a mai plébánia

Egykori templomunk, rendházunk és a mai plébánia

Ruppert József generális asszisztens és Schönberger Jenő akkori plébános 2003-ban

A befalazott folyosó mögött elrejtett régi piarista könyvek, megtalálva 2003-ban

Az új piarista zászló a templomban

Öregdiáktalálkozó szentmiséje

Öregdiákok a temetőben

Öregdiáktalálkozó

Az ünnepi ebéd

A főtér

Memorial Börtönmúzeum

Memorial Börtönmúzeum

Memorial Börtönmúzeum

Büntetőtáborok a kommunista Romániában

Az egykori Piarista Főgimnázium

Jelenleg Dragos-Voda Líceum