Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

Interjú Csíkzsögödben

Álarcok nélkül: Kecskés Zsóka

Piár Világ

Élethivatás lelkigyakorlat Vácott!

Eucharisztikus Kongresszus, 1938

Hangjátékok róla a Kossuth Rádióban május 25-től!

Interjú Wettstein Józseffel

Piarista hivatásáról, tanári életéről.

EMKE-DÍJAK

Nagy Éva Vera iskolanővér: Nagy István-díjban részesült

Agytankolás, drótkecske, észgyár...

Diákszleng-szótár készül...

Krisztus világa

A májusi szám!

O.V. pénteki interjúja

Oltásról, nyitásról, egyetemekről...

Román félelmek

Magyaroktól, oroszoktól? Akadémiai közvéleménykutatás.

HÍREK KÁRPÁTALJÁBÓL

Mindenféle...


Ha lelki gondod van..., ha lyukasórádban szeretnél kikapcsolódni..., ha jó könyveket akarsz olvasni, kölcsönözni..., ha tanulmányi segítség kellene... - akkor szívesen vár itt két piarista szerzetes!