Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

CSIT, 2018

Híradás...

O.V. nemzetközi sajtótájékoztatója

"magánalapon utazott hozzánk az elszánt képviselőasszony"

Akiért a harang szól

Kezdeményezték gróf Esterházy János felvidéki mártír államférfi boldoggá avatását...

Megbecsülő kitüntetések

Csíkszeredában...

Megemlékezés Márton Áronról

Csíkszentdomokoson...

Házasság?

Csaknem minden második gyerek házasságon kívül születik Európában...

CSIT Band

Szentélyben...

Engesztelés - örökimádás

Bocsa József SchP a váci örökimádás-kápolnáról

Krisztus világa

A szeptemberi szám!

HÍREK KÁRPÁTALJÁBÓL

Mindenféle!


Ha lelki gondod van..., ha lyukasórádban szeretnél kikapcsolódni..., ha jó könyveket akarsz olvasni, kölcsönözni..., ha tanulmányi segítség kellene... - akkor szívesen vár itt két piarista szerzetes!