Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

Dióhéjban a piarista élet

Egy szerzetesközösség, amely gyermekek és fiatalok szolgálatával, oktatással és neveléssel foglalkozikTÍZSOROSOK

(piarista arcélek)


ARS POETICÁK

(a kalazanciusi karizmáról)


JELES NAPJAINK

(és más szépségek, havonként)


PIARISTA ANEKDOTAKINCS

(a közel- és régmúltból)


Honlapajánló:

www.piarista.hu

(piaristák Magyarországon)


www.scolopi.org

(piaristák világszerte)Pietas et litterae

A Piarista Rendet Kalazanci Szent József atyánk (egy nyolcgyermekes spanyol kovácsmester fia, 1557-1648) alapította Rómában azzal a céllal, hogy a szegény sorsú gyermekeket megtanítsa a korszerű tudományok alapjaira, használható tudásra, és a keresztény neveléssel fölkészítse az emberhez méltó életre.

A Rend célja ma is az, hogy a régi jelmondat, a Pietas et Litterae (vallásosság és tudományok) értelmében korszerű tudást adjon, és keresztény emberré, a társadalom felelős tagjává neveljen. Egyaránt fontosnak tartjuk a színvonalas oktatást, az értelmiségi életbe való bevezetést, a keresztény hitben a családi-közösségi nevelést, a magyarság kultúrértékeinek továbbadását. Munkánkat elsősorban iskolákban és bentlakásokban-kollégiumokban végezzük, de besegítünk a lelkipásztorkodásba a helyi plébániákon is. Közösségünknek tagjai nemcsak szerzetesek, hanem a piarista karizmát értéknek tartó civil munkatársaink, barátaink, valamint sok-sokezer diákunk...


Képzés

A piarista szerzetes egy rendházi közösségben szerzetes-pap-tanári életformát él, melyben a lelkipásztorkodás és az (iskolai) nevelés összefonódik. Mindezekre alapos felkészülés szükséges. Az ismerkedési jelöltidő szegedi rendházunkban zajlik. Az egyéves, csendes noviciátus, melynek végén egyszerű fogadalmat tesz a jelentkező, váci rendházunkban történik. A növendékévek a budapesti rendházban zajlanak, teológiai tanulmányok, ill. tanárszak(ok) végzésével - sok tanulással és hivatástisztázó elmélkedéssel. Végül tanári diplomával zárják tanulmányaikat. Lelki életüket és szolgálatukat szerzetesi örökfogadalommal és papszenteléssel teszik teljessé.Hírszemle
2022. július 15: KovĂĄcs Gergely gyulafehervari ersek keresere az egyetemi lelkeszseg vezetesere kap egyhĂĄzmegyei kinevezest MolnĂĄr Lehel rendtarsunk. Valamint a Bathory Liceumhoz (az egykori piarista iskola ĂŠpĂźleteben mukodo iskola) es a piarista templomhoz kotodoen is ellat oktatĂłi, lelkipasztori feladatokat. Sarkozi Sandort Csikszeredarol Kolozsvarra helyezi, ahol Molnar Lehel mellett vegez ifjĂşsagpasztoraciĂłs ĂŠs lelkipasztori munkat.
2022. január 28: A KÖVETKEZŐ HAT ÉVBEN IS PEDRO AGUADO A PIARISTA REND GENERÁLISA. Beszámoló itt!
2022. január 7: Tíz év után, tavaly november 26-án, Kalazanci Szent József pártfogásának ünnepén, a Kegyes Iskolák mint ünnepélyes fogadalmas szerzetesrend megalapításának és a rendalapító által írt konstitúció jóváhagyásának négyszázadik évfordulója alkalmából a Kegyes Tanítórend Generálisi Kongregációja ismét meghirdette a piarista hivatás évét, amely 2022-ben szintén Kalazanci Szent József patrocíniumán zárul majd. Beszámoló itt!
2021. november 16: Dóczy Péter rendezésében készült Felismeréseim címmel film Jelenits István tanár úr pályájáról. Itt megtekinthető.
2021. augusztus 18: augusztus 17-19. között tartotta tartományi találkozóját a Piarista Rend Magyar Tartománya szerzetesközössége Kecskeméten. A káptalani jövőterv mentén tekintettük át a tartomány életét felölelő cselekvési irányokat (közösségi élet; küldetés; megosztott küldetés; szegénység; jelenléti működésmód; hivatásgondozás; gazdasági működés). Beszámoló itt!
2021. augusztus 17: Háromnapos rendi összejövetelünk nyitó szentmiséjében Forián-Szabó Máté és Hujbert Menyhért egyszerűfogadalom-tételét ünnepeltük! Néhány képet itt találsz!
2021. április 27: Interjú Wettstein József piarista szerzetessel a tanári hivatásról. Itt!
2021. február 20: A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum az online térbe hívta négy egyházmegye területén (gyulafehérvári, szatmári, temesvári és nagyváradi egyházmegyék), kilenc római katolikus teológiai líceumában tanuló IX–XII. osztályos diákjait és tanáraikat szombaton, 2021. február 20-án, hogy részt vegyenek a Hivatások nyomában elnevezésű projektnapon (Böcskei László püspök atya és Benedek Ramóna főszervezésében). Pálosok, premontreiek, piaristák... A piaristák bemutatkozása itt látható.
2020. november 14: Szombaton vettünk végső búcsút Kecskeméten Balázs Gergely és Szabó István piarista atyáktól. Beszámoló itt!
2020. szeptember 19: Pedro Aguado piarista rendfőnök 2020. szeptember 17-én Szakál Ádám atya személyében új tartományfőnököt nevezett ki a Piarista Rend Magyar Tartományának élére. Beszámoló itt!
2020. augusztus 18: Kétnapos találkozót tartottak a Piarista Rend Magyar Tartományának szerzetesei Kecskeméten. Beszámoló itt!
2020. július 17: A temesvári Püspökség sajtóirodája a napokban kapta a hírt, hogy július 10-én, pénteken délelőtt Pál József Csaba megyéspüspök találkozik Ruppert József piarista szerzetestanárral, a kegyes tanítórend romániai megbízottjával, aki búcsúlátogatásra érkezik Temesvárra. Ez alkalomból készült vele egy interjú. Itt!
2020. május 8: Piaristák MA - tavasz! Idén tavasszal, a járványügyi helyzetre való tekintettel, a Piaristák MA rendi magazin digitális formában jelenik meg, amelyet elektronikus úton terjesztünk. E lapszám fókuszában a megújulási folyamatok, a digitális pedagógia, ezen belül pedig a március közepe óta érvényben lévő távoktatással kapcsolatos tapasztalatok állnak. Természetesen ismét jelentkeznek a kedvelt kulturális, művészettörténeti és rendtörténeti rovatok is, emellett a tavasszal 60. születésnapját ünneplő Nyeste Pál atyával készült interjú is olvasható a lapban. Itt lapozható!
2020. január 8: Megjelent a Piaristák MA téli száma, melynek fókuszában a magyar tartományban elindult pedagógiai megújulási folyamat áll. Itt lapozható!
2020. január 4: Egész napos piarista összejövetelt tartottunk Budapesten. A személyes találkozás mellett olyan fontos témákról tanácskoztunk, mint a biztonságos iskola megteremtése, a piarista szerzetesi hivatás megismertetése, részvétel a nemzetközi eucharisztikus kongresszuson. Beszámoló itt!
2019. december 19: Megjelent a Piaristák MA téli száma, melynek fókuszában a magyar tartományban elindult pedagógiai megújulási folyamat, a társadalom szolgálata és a karácsony ünnepe áll. Itt lapozható!
2019. október 22: Megjelent a Piaristák MA őszi száma. A tartalomból: Pedro Aguado piarista rendfőnök magyarországi vizitációja, Új szövetség Kalazanciussal - meghívás megújulási folyamatunkra, Piarista ifjúsági szinódus, HIVATÁS: Farkas István SP, Nyári táborok a rendtartományban. Itt lapozható!
2019. október 19: Október 19-20-án Csíkszeredába is ellátogatott Pedro Aguado, rendünk egyetemes főnöke, Pater Miguel asszisztens, Szilvásy László tartományfőnök és Molnár Lehel rendtársunk kíséretében. Szombat este találkozót szerveztünk civil munkatársainkkal, Lőrincz Éva-Katalin gimnáziumi hittanár, Ferencz Gabriella, a Csángó Bentlakás vezetője részvételével (meghívott vendég volt még Ferencz Kornélia, a Mária Rádió önkéntese is). Másnap szentmise a városszéli Szécsényben, majd a bennünket 2017-ben meghívó esperest, Darvas-Kozma Józsefet látogattuk meg a főplébánián. Néhány képet itt találsz!
2019. augusztus 25: Kalazanci Szent Józsefet ünnepeltük országszerte, így Kecskeméten a piarista templomban is. A téma: Az imádkozó Kalazancius és a mi imádságaink. Néhány képet itt találsz!
2019. augusztus 21: Rendtartományi találkozón vettünk részt, Kecskeméten. Gazdag, tartalmas programok, két napban. A záró szentmisében hárman a jelöltségbe léptek, egy rendtársunk elkezdte a noviciátust, ketten pedig a studentátust. Néhány képet itt találsz!
2019. június 24: A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében a Magyar Örökség-díjat vehette át keresztény értékmentő szolgálatáért a nyolc katolikus gimnázium, mely tevékenyen helytállt a kommunizmus évtizedeiben: 2 piarista, 2 ferences, 2 bencés, valamint az iskolanővérek 2 gimnáziuma. Beszámoló itt!
2019. április 28: Balla János rendtársunk újmiséje volt Cegléden, a plébániatemplomban. Sok-sok imádságos résztvevő, közelről és távolból... Képeket itt láthatsz!
2019. március 29: A Piarista Rend Magyar Tartományának káptalanja Szilvásy Lászlót választotta meg tartományfőnöknek. Asszisztensei pedig: Vereb Zsolt a küldetés és ifjúságpasztoráció, Molnár Lehel a hivatásgondozás és képzés, Labancz Zsolt a részvétel és karizmatikus integráció, Vízhányó Zsolt a működés és struktúra területéért lesz felelős a következő négy évben. Beszámoló itt!
2019. március 28: Megjelent a Piaristák MA tavaszi lapszáma, melynek fókuszában ezúttal a piarista pedagógia területén megvalósuló innovációs törekvések és a nagyböjt-húsvét témaköre állnak. Itt lapozható!
2018. november 10: Megjelent a Piaristák MA őszi száma, melynek fókuszában ezúttal az önkéntesség témaköre áll. Itt lapozható!
2018. október 20: Molnár Lehel piarista újmiséjét tartotta szülővárosában, Segesváron. Telt templom, telt szívek... Néhány képet itt találsz!
2018. október 18: Eltemettük Dr. Kállay Emil piarista rendtársunkat a pesti rákoskeresztúri temetőben. Emil atya kezdettől jelen volt a csíkszeredai Piarista Tanulmányi Házban. Sokan szerették... Imádkozz érettünk! Híradást itt találsz!
2018. október 6: Várszegi Asztrik püspök, korábbi főapát diakónussá szentelte Balla János örökfogadalmas piaristát és pappá szentelte Molnár Lehel piarista diakónust a budapesti Piarista Kápolnában. Híradást itt találsz!
2018. szeptember 28: Szeptember 28-án 18 óra 50 perckor, szerzetességének 71., áldozópapságának 65. esztendejében elhunyt Kállay Emil piarista szerzetes, egykori tartományfőnök, a csíkszeredai misszió egyik alapító tagja, a budapesti Kalazantinum rendházban. Nyolcvankilenc évet élt. Nekrológja.
2018. augusztus 16: Augusztus 16-18. között tartottuk idei tartományi nyári találkozónkat a budapesti piarista épületben. Kiemelkedő pontjai voltak a találkozónak Ruppert József atya aranymiséje, két beöltözés a noviciátusba (Lengvári Csaba és Nagy Csongor), valamint Balla János örökfogadalma Képeket itt találsz!
2017. december 23: Megjelent a Piaristák MA téli, karácsonyi lapszáma. A tartalomból: Piarista elöljárók látogatása a Vatikánban, Visszatekintés az ünnepi évre, HIVATÁS: Balogh Tamás, Piarista Pedagógiai Napok Siófokon, Kerényi Lajos Nagykanizsán... Itt lapozható!
2017. november 15: Nagyszabású művelődéstörténeti kiállítás nyílt a 400 éves piarista rendről a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában, amely 2018. február 25-ig tekinthető meg. A kiállításon megtekinthető piarista gyűjteményi kincsek Privigyéről, Tatáról, Gyulafehérvárról, Pákáról és számos más helyről érkeztek a múzeumba. Képeket itt láthatsz!
2017. november 1: Megjelent a Piaristák MA őszi, kibővített lapszáma! A tartalomból: Faustino Míguez, az új spanyol piarista szent, magyarországi piarista jubileumok, pedagógiai világkonferencia Chilében, HIVATÁS: Dósai Attila SP, piarista gasztro: jubileumi torta... Itt olvasható!
2017. szeptember 16: Szabó Gábor és Vass Bálint rendtársaink örökfogadalmat tettek a budapesti Piarista Kápolnában, rendtársaik, családtagjaik, barátaik körében. Híradást itt olvashatsz!
2017. augusztus 18: Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vigadóban. A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át többek közt Dr. Kállay Emil atya, volt tartományfőnök és nyugalmazott főiskolai tanár, több évtizedes példaadó papi szolgálatáért, a közösségépítés és az ifjúsági pasztoráció terén végzett áldozatos munkája elismeréseként! Itt olvashatsz róla!
2017. augusztus 17: Elkezdődött augusztus 16-án a piarista tartományi tanévkezdő találkozó Budapesten. A találkozó 2. napján a megosztott küldetés és karizma, illetve az ifjúságpasztoráció különböző területeit és törekvéseinket tekintették át. A szentmisében a jubiláló rendtársainkat köszöntötték: Kerényi Lajos és Szabó István, valamint Urbán József, Dósai Attila és Balogh Tamás atyákat. A nap végi imádságban közösen adtak hálát rendünk 400 évéért. Néhány képet itt láthatsz!
2017. július 22: A Kalazancius Jubileumi Évben a magyar rendtartomány csaknem fele elzarándokolt Rómába július 17-22. közt, hogy végiglátogassa a szent rendalapító iskolaalapításainak és rendalapításának helyeit. Imádkozva, izzadva, megerősödve... Köszönet a szervezőknek! Néhány képet itt találsz!
2017. április 15: Megjelent a Piaristák MA tavaszi, húsvéti lapszáma, amelynek fókuszában a rendi jubileumok,az aktuális iskolai és rendi hírek, és a piarista múlt kulturális kincsei állnak. Itt olvasható!
2017. január 15: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 24. – Sík Sándor (Budapest, 1889. január 20. – Budapest, 1963.) piarista tanár, költő, irodalomtörténész, cserkészvezető, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a 20. század jelentős magyar lírikusa. A budapesti Piarista Gimnáziumban öt osztályt végzett, majd 14 éves korában, 1903-ban a piarista rendbe lépett. Budapesten 1929-ig tanított, amikor a szegedi egyetemen a II. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék nyilvános rendes tanára lett. 1947. október 1-jétől a Piarista Rend magyarországi tartományfőnöke lett. Vele búcsúzunk ebben a sorozatban, melyben tanítványainktól tanultunk, tanulunk most is mi, hálás-szigorú piarista tanárok. Körbeértünk az évben... Kodály Zoltán: Sík Sándor Te Deuma
2017. január 4: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 23. – Szerb Antal (Budapest, 1901. – Balf, 1945.) író, irodalomtörténész. Édesapjával együtt 1907-ben a római katolikus vallásra tért át (keresztapja Prohászka Ottokár volt), és attól kezdve ebben a szellemben nevelték. Apja 1911 őszén a budapesti piarista gimnáziumba íratta be, ahol Sík Sándor tanította magyarra, vezette be az önképzőkörbe, majd a cserkészetbe. Magyar irodalomtörténete 1934-ben jelent meg, nagy összefoglaló (fő)műve, A világirodalom története pedig 1941-ben. 1941-től alkotói tere egyre szűkült: rádióelőadásai elmaradtak, magyar irodalomtörténetét betiltották, a Nyugat folyóirat is megszűnt. 1945. január 27-én a balfi munkaszolgálatos tábor őrei agyonverték. Idézetek tőle.
2016. december 23: Megjelent a Piaristák MA téli lapszáma, amelynek fókuszában a rend 400 éves jubileuma, az aktuális iskolai és rendi hírek, az országos jubileumok és a piarista múlt kulturális kincsei állnak. No meg Erdély... Itt lapozható!
2016. december 15: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 22. – Bíró Vencel (Vértessomló, 1885. – Kolozsvár, 1962. dec. 2.) Tanulmányait Tatán, a piarista gimnáziumban kezdte, majd Vácott folytatta. 1900-ban belépett a piarista rendbe. Teológiai és egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte, majd az itteni r.k. gimnáziumban lett tanár. 1925-ben az önállósult romániai provincia rendfőnöke, és a kolozsvári főgimnázium igazgatója lett. 1940-től a Ferenc József Tudományegyetem Erdély és Kelet-Európa története tanszékén lett rendes tanár; az MTA is tagjává választotta. 1945–1948 között az újonnan alakult Bolyai Tudományegyetemnek volt a prodékánja. 1949-ben a piarista rendet megszüntették, ekkor a Szent Mihály-templom plébániáján kapott szállást. Sírja a Házsongárdi temetőben található. Gaal György tanulmánya itt!
2016. december 1: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 21. – Makk Károly (Berettyóújfalu, 1925. december 23.) Debreceni gimnáziumunkban volt diákunk. Európa-hírű filmrendező és egyike a legismertebb magyar filmrendezőknek. 1951 óta tanít a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, 1975 óta egyetemi tanár. Első játékfilmje a Liliomfi (1954), mely a kor egyik legnézettebb filmjévé vált. Ettől kezdve Makk Károly évente forgatott filmet. 1971-ben készült a Szerelem (Déry Tibor novellái alapján, Darvas Lili, Darvas Iván és Törőcsik Mari felejthetetlen alakításával), mely máig legnagyobb filmje. Ezt a filmjét 2001-ben Minden idők legjobb 100 filmje közé választották. Interjú a Szerelemről!
2016. november 27: Jubileumi évet kezdenek a piaristák. A KALAZANCIUSI JUBILEUMI ÉV TOVÁBBI PROGRAMJA: Itt!
2016. november 25: Szegedi iskolánk Patrociniuma különleges volt, hiszen idén ünnepeltük az újraindítás 25. évfordulóját, egy kétnapos rendezvénysorozatban. Néhány képet itt találsz.
2016. november 16: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 20. – Pilinszky János (Budapest, 1921. nov. 27. – Budapest, 1981.) A huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője. Budapesti gimnáziumunkban tanult 1931–1939 közt. Egyszer iskolásbarátai elvitték a solymári barlangba, ahol eltévedtek. Pilinszky azzal az ötlettel állt elő, hogy szavaljanak verseket a nagy sötétben. Ott szembesült először azzal, hogy a szerzők, akiket korábban nagyra tartott, érvénytelennek hatnak az ilyen jellegű pillanatokban; később katonaévei alatt élt át hasonló szűrőerejű hatást, amikor is csupán a Bibliát tartotta meg magánál. Az evangéliumi esztétikát vallotta és művelte. „Csönd akartam lenni / és dobogás. Lépcső közé szorult világ, / senki és semmi. Hétvégi remény.” Pilinszky interjú - Fotel
2016. november 1: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 19. – ifj. Xantus János (Kolozsvár, 1917. – Kolozsvár, 1982.) Földrajztanár, szakíró, Erdély és Európa utazója. A természet iránti érdeklődését és szeretetét a neves szülői ház szelleme oltatta belé. Abban a történelmi korszakban élt, amikor Erdélyben a hivatalos politika a magyarság szerepét igyekezett egyre jobban visszaszorítani; ezekben az évtizedekben ő volt a magyar nyelvű tudományos ismeretterjesztés legjelentősebb képviselője, sajtóban, rádióban, filmekben, "országjáró bakancsaival" és "világjáró bakancsokkal". Középiskolai tanulmányait a kolozsvári piarista gimnáziumban végezte. Műveiből érdekes részleteket itt olvashatsz!
2016. október 24: Megjelent a Piaristák MA őszi lapszáma, amelynek fókuszában az aktuális iskolai és rendi hírek, az országos jubileumok és a piarista múlt kulturális kincsei állnak. Itt olvasható!
2016. október 21: Az utca másik oldalán - piaristák az 1956-os forradalomról. Benkő Andor, Borián Tibor, Jelenits István, Kállay Emil, Kemenes László, Pázmándy György, Urbanek Rudolf mesélnek a Rádió körül történtekről, a Mikszáth tér eseményeiről. A film itt tekinthető meg.
2016. október 15: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 18. – Fábri Zoltán (Budapest, 1917. október 15. – Budapest, 1994). Noha a háromszoros Kossuth-díjas Fábri főhelyet kapott a szocialista kultúrpolitika kirakatában, filmrendezői életművét (1952-1983) meghatározták a letiltott forgatókönyvek, ezért milliós nézőszámokat elérő irodalmi adaptációkban mondta el a világról, diktatúrákról és emberi kapcsolatokról alkotott üzenetét: a „Körhinta” (1955) drámai hintajelenetétől - „A Pál utcai fiúk” grundjáig (1968), a „Hannibál tanár úr” (1956) expresszív stadionjától - Latinovits Zoltán őrnagyának abszurd dobozolásáig („Isten hozta, őrnagy úr”, 1969). „A tanú”-ban színészként is csodáltuk. Budapesti gimnáziumunkban érettségizett. Diákunkból – tanítónk lett… 6 percben róla.
2016. október 9: A gödi Piarista Szakiskolában működő Serényi Tamás SchP a papszentelése utáni első szentmiséjét a kecskeméti piarista templomban mutatta be. Rendtársunk kecskeméti születésű, a Bányai Júlia Gimnáziumban érettségizett, majd elméleti fizikus lett a szegedi egyetemen. Ezt követően lépett be a Piarista Rendbe... Beszámoló és képek itt!
2016. október 2: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 17. – Ottlik Géza (Budapest, 1912. – Budapest, 1990. október 9.) A budapesti Piarista Gimnáziumból került a kőszegi katonai alreáliskolába 1923–1926-ig, 1926-tól pedig a budapesti katonai főreáliskolában folytatta tanulmányait. A katonaiskola mikrotársadalma, az itt szerzett élmények szolgáltatták „Iskola a határon” c. regényének élményanyagát. Csak 1959-ben látott napvilágot főműve, amely a modern magyar regény egyik legfőbb darabja. 1969-ben jelent meg a „Minden megvan” című elbeszéléskötet. „Próza” c. tanulmánykötetéből (1980) hallgassunk egy részletet! Ottlik Géza - Körkérdés Jézusról
2016. szeptember 15: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 16. – Belon Gellért (Füzesabony, 1911. szeptember 24. – Pécs, 1987), hitvalló jánoshalmi plébános, püspök. Írásait közel egy évtizeden át még a katolikus sajtó sem közölhette. A szorongattatások enyhültével, a 80-as évektől végre szélesebb tömegek felé is fordulhatott. Legismertebb könyvei: Imádkozzál, Jézus lelkülete, Ellesett pillanatok, Bibliai elmélődések. 1975 óta beteg, fél tüdővel élt, ugyanakkor ő mindezt úgy fogta fel, mint „Jézus názáreti rejtett életéhez való hasonlóságot”. Az akkori szellemi élet több ismert személyével is közeli kapcsolatban állt. Az idős Kodolányi János az ő közbenjárásával tért vissza a katolikus hitre. Szintén ő temette el Dienes Valériát és Illyés Gyulát is. Kecskeméten volt diákunk. Imája a Szentlélek 7 ajándékáért.
2016. szeptember 1: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 15. – Homoki-Nagy István (Mezőtúr, 1914. szeptember 2. – Budapest, 1979), filmrendező, operatőr. Kecskeméten, a piarista gimnáziumban érettségizett. Elsősorban természetfilmesként lett híres, filmjei a magyar tájat és élővilágát mutatták be az 1950-60-as években: Vadvízország, Cimborák… Filmjeit maga rendezte, írta és fényképezte; állandó munkatársai feleségéből, Zsoldos Zsuzsából és néhány, szakmailag nélkülözhetetlen emberből álltak. Sírján Nimród, a sólyom képe található, és alatta ez a felirat: „Gyöngyvirágtól lombhullásig”. Pletyka délutánja – rövidfilm.
2016. augusztus 24: Augusztus 22-24. között tartottuk Kecskeméten az éves rendtartományi találkozót. Témáink: A szerzetesi életút örömei és buktatói... Tervezések... Jubileumok... A rendtartomány facebook-ja itt!
2016. augusztus 15: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 14. - Bibó István (Budapest, 1911. augusztus 7. – Budapest, 1979.) jogi doktor, egyetemi tanár. 1956-ban a harmadik Nagy Imre-kormány államminisztere. 1957-ben életfogytiglani börtönre ítélték, 1963-ban szabadult, amnesztiával. Nemzetközileg kimagasló, hazai viszonylatban pedig a 20. század legnagyobb demokrata politikai gondolkodója. A szegedi piaristáknál tanult, 1921-től. Életéről, munkásságáról röviden itt!
2016. augusztus 1: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 13. - Bálint Sándor (Szeged, 1904. augusztus 1. – Budapest, 1980.) néprajzkutató és művészettörténész, a 20. századi magyar néprajz egyik legnagyobb alakja. Fő kutatási területei az Alföld néprajza, vallási néphagyományok és Szeged néprajza voltak. A szegedi piaristáknál érettségizett, majd a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett magyar–történelem szakos tanári diplomát. Tanítási engedélyét 1950-56 között megvonták, 1965-ben pedig „rendszerellenes izgatás” vádjával felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Mindkét időszakban mély vallásos meggyőződése miatt szenvedett üldöztetést. Boldoggá avatása folyamatban van! Bálint Sándor: KARÁCSONY, HÚSVÉT, PÜNKÖSD - A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából
2016. július 15: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 12. - Hevesy György (Budapest, 1885. – Freiburg im Breisgau, 1966. július 5.) Budapesten nőtt fel, nyolcgyermekes családban, a Piarista Gimnáziumban érettségizett 1903-ban. 1911-ben az angliai Manchesterbe utazott, ahol Rutherford laboratóriumában dolgozott. Itt kötött barátságot Niels Bohrral. 1943-ban a "radioaktív izotópok indikátorként való alkalmazásáért a kémiai kutatásban" indoklással neki ítélték oda a kémiai Nobel-díjat. 1959-ben az Atoms for Peace Awards kitüntetést vehette át a radioaktív izotópok békés felhasználásért. 1966-ban a pápa külön audiencián fogadta. Hevesy György kémiaverseny.
2016. július 1: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 11. - Passuth László (Budapest, 1900. júl. 15. – Balatonfüred, 1979. jún. 19.) Az írói, irodalomtörténeti és főleg a kritikai körökben amolyan mértéktartó sértegetési forma, ha egy regényt lektűrnek, vagyis olvasmányosnak mondanak. Miközben az olvasók legnagyobb hányada azért olvas, hogy figyelmét lekösse, tehát érdekes legyen a könyv. Ezt a titkot a 20. század magyar regényírói közt alighanem Passuth László tudta a legjobban. Évtizedeken át ő volt a legtöbb kiadásban, legnagyobb példányszámban megjelenő magyar író. Ezt tulajdonképpen életében sem, halála óta sem bocsátották meg neki az irodalom bennfentesei. Kolozsvári diákunk volt. Esőisten siratja Mexikót 1. rész 3. fejezet / hangoskönyv
2016. június 15: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 10. - Sánta Ferenc (Brassó, 1927. – Budapest, 2008. június 6.) Kolozsvárt a Piarista Iskolában kezdte meg tanulmányait. 1945-től Magyarországra telepedtek, 1968 óta írói munkásságából élt. Feledhetetlen az Isten a szekéren c. válogatott novelláskötete (1970). Több művéből készült film és tévéfilm. A Húsz óra (1965) és Az ötödik pecsét (1975) Fábry Zoltán rendezésében nemzetközi sikert is aratott. Isten a szekéren, meg a metrón
2016. június 2: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 9. - Örkény István (Budapest, 1912. – Budapest, 1979. június 24.) a világirodalmi rangú magyar groteszk próza megteremtője. „Nekünk, emlősöknek nem mellékes kérdés, hogy mi daráljuk-e a húst, vagy bennünket darálnak-e meg.” 1930-ban érettségizett a Piarista Gimnáziumban. 1958-63 közt az 1956-os forradalomban való részvétele miatt publikációs tilalmat róttak ki rá – ez idő alatt az Egyesült Gyógyszergyárban dolgozott vegyészmérnökként. A stílusteremtő Egyperces novellák 1967-ben látott napvilágot. Nem csak Magyarországon, de a világirodalomban elismerést keltett ezekkel és a Tóték c. tragikomédiájával. Örkény István – Anyu. Mesélő: Őze Lajos
2016. május 13: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 8. - Oláh György (szül. Bp, 1927. 05. 22.). Középiskolai tanulmányait a budapesti Piarista Gimnáziumban végezte. Ezután a Műszaki Egyetemen tanult kémiát, ahol 1949-ben doktorált. A következő években az egyetemen tanított. Az 1956-os forradalom után családjával együtt elhagyta Magyarországot. 1971-től amerikai állampolgár és vegyészprofesszor lett. Az MTA 1990-ben tiszteletbeli tagjává választotta. Kutatásainak legjelentősebb eredményét a karbokationok kutatásával érte el, e munkájáért a Svéd Tudományos Akadémia 1994-ben kémiai Nobel-díjjal jutalmazta. Egy interjú Oláh Györggyel.
2016. május 12: Megjelent a Piaristák MA tavaszi lapszáma, amelynek fókuszában az aktuális iskolai és rendi hírek, az országos jubileumok és a piarista múlt kulturális kincsei állnak. És egy kis Erdély is... Lapozható, internetes verzió!
2016. május 11: Április 29-én Csehimindszenten adták át a Mindszenty bíborosról elnevezett emlékérmeket. Ezúttal ketten vehették át az elismerést Lezsák Sándortól, a társaság elnökétől: Ruppert József piarista szerzetes, tanár, a Romániai Piarista Provincia delegátusa - és Gasztonyi László, győri vállalkozó. A kitüntetést a szervezet azoknak ítéli oda azoknak, akik a névadó példáját követve munkásságukkal mások és az ország javát szolgálják. Hírösszefoglaló itt!
2016. május 1: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 7. - Lénárd Ödön (Budapest, 1911 – Kismaros, 2003. május 23.) Kecskeméti gimnáziumunkban végezte középiskolai tanulmányait, majd 1926-ban belépett a piarista rendbe. A kommunista hatalommal való szembenállása miatt három koncepciós perben is elítélték, 18 és fél évet töltött börtönökben. 1977-ben VI. Pál pápa személyes közbenjárására engedték szabadon. 1979-től előbb Budapesten, majd 1985-től Kismaroson vezette az illegálisan alakult ciszterci nővérek közösségét. 1991-ben minden ellene hozott bírósági ítéletet semmisnek nyilvánított a Legfelsőbb Bíróság. Ezt követően haláláig a katolikus papok politikai pereinek kutatásával foglalkozott. Egy riportfilmet láthatsz vele.
2016. április 14: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 6. - Esterházy Péter Budapesten született 1950. április 14-én. A budapesti piarista gimnáziumban érettségizett 1968-ban. 1974-ben az ELTE-n matematikusi diplomát szerzett. 1978-tól szabadfoglalkozású író. A hetvenes években indult írónemzedék jelentős tagja. Szellemi elődeit a Nyugat–Újhold (Kosztolányi–Ottlik) vonalon jelöli ki. Műveiben a posztmodern próza számos sajátsága fellelhető. 1993-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Könyvei szinte a világ minden nagyobb nyelvén olvashatók. Négy gyermek – Dóra, Marcell, Zsófia és Miklós – édesapja. Egy interjú vele!
2016. április 1: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 5. - Antall József (Pestújhely, 1932. április 8. – Budapest, 1993.) magyar politikus, könyvtáros, orvostörténész, muzeológus, Magyarország első, szabadon választott miniszterelnöke a rendszerváltás után. 1942-től a budapesti Piarista Gimnáziumban tanult, ahol 1950-ben érettségizett. „Mint ennek a 10 milliós országnak a miniszterelnöke, lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke szeretnék lenni.”(1990. jún.3.) Egy dokumentumfilm róla 2001-ből.
2016. március 16: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 4. - Hajós György (Budapest, 1912 – Budapest, 1972. március 17.) matematikus, egyetemi tanár. Középiskolai tanulmányait a Budapesti Kegyesrendi Gimnáziumban 1921-1929 közt végezte. Éveken át a természettudományokat nagyra becsülő Kalazancius szerzetes-tanára akart lenni. 1935-től a budapesti műegyetem, majd 1949-től haláláig az ELTE geometriai tanszékének tanszékvezető tanára. Értékes eredményeket ért el a diszkrét geometria, a rácspont-geometria, a gráfelmélet és a numerikus analízis területén is. Nemzetközi hírnévre tett szert. Nevét viseli a Hajós György Matematikaverseny. A 2013-as versenyről beszámoló itt!
2016. március 1: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 3. - Fényes Adolf (1867, Kecskemét - 1945. március 14. Budapest). 1902-ben alakult meg a szolnoki művésztelep, a realista hagyományokat ápoló és modern törekvéseket felölelő életképfestészet egyik központja. Meghatározó egyénisége Fényes Adolf volt, akinek a munkássága csaknem négy évtizedig kötődött a városhoz. A kecskeméti rabbi fia, aki a kecskeméti piaristákhoz járt, 1897-1908 között, első nagy korszakában festette a Szegény emberek élete c. sorozatát, melynek darabjaiból néhányat megtekinthetsz. Itt!
2016. február 29: Irgalmasság a magyar irodalomban – Jelenits István beszél Arany, Babits és Kosztolányi egy-egy művéről. A cikk itt olvasható!
2016. február 14: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 2. - Kurtág György. Az utóbbi évtizedek nemzetközileg legsikeresebb magyar zeneszerzője. Lugoson született 1926. febr. 19-én. Gimnáziumi tanulmányait Temesváron a piaristáknál végezte. 1946-ban – Budapestre átköltözve - a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola növendéke lett. 1967-től a Zeneakadémia zongora-, majd kamarazene-tanára, olyan előadóművészek is a tanítványai, mint Kocsis Zoltán vagy Schiff András. Berlinben, Bécsben, Hágában, Amszterdamban, Párizsban zenélt, tartott mesterkurzusokat. 2001-ben feleségével Franciaországban, Bordeaux közelében telepedtek le. Most 90 éves. Bach-ot interpretál.
2016. február 1: Irányfény (diákunkból – tanítónk) 1. - Bogdánffy Szilárd. Százöt éve, 1911. február 21-én született a Torontál vármegyei Feketetón. A temesvári Piarista Főgimnáziumban érettségizett 1929-ben… 1949. febr. 14-én titkos püspökké szentelték. A román állambiztonsági szervek alig két hónappal később letartóztatták. Négy éven keresztül minden jogalap nélkül tartották fogva és kínozták a korszak rettegett börtöneiben (Jilava, Capul Midia, Máramarossziget). 1953. október 2-án a nagyenyedi börtönben belehalt az elszenvedett kínzásokba. 2010. október 30-án boldoggá avatták a nagyváradi székesegyházban... Szilárd püspök, könyörögj érettünk! Bővebben itt!
2016. január 31: Irányfény (diákunkból – tanítónk)... Új sorozatunkban kéthetenként idézünk emlékezetünkbe egy-egy 20. századi diákunkat, aki tanítójává lett tudományban és emberségben nemzetének, olykor fél Európának. Pilinszky János költőtől Antall József politikusig, Bogdánffy Szilárd püspöktől Oláh György kémikusig, Kurtág György zeneszerzőtől Bibó István történészig. Kultúrájukkal, horizontjukkal, emberi minőségükkel belénk épültek... Nemcsak nosztalgiázni akarunk, hanem irányfényeket kapni - adni életünkhöz.
2015. december 23: Megjelent a Piaristák MA téli lapszáma, amelynek fókuszában az advent és a karácsony, az országos jubileumok és a piarista múlt kulturális kincsei állnak. No meg Erdély... Itt lapozhatod!
2015. november 1: Megjelent a Piaristák MA őszi lapszáma, amelynek fókuszában a rend 47. Egyetemes Káptalana, az országos jubileumok és a piarista múlt kulturális kincsei állnak. Itt olvashatod!
2015. október 11: A Magyar Kurír beszámolója a konferenciáról. Itt olvasható!
2015. október 10: A Bákó megyei Luncani-ban találkoztak a romániai női és férfi szerzeteselöljárók, ill. delegáltjaik. A kármelita kolostor volt vendéglátónk, Tiberio Scorrano atya szervezésében. Az első nap Mons. Carballo is vendég volt. Viața consacrată de mâine va fi profetică, cu un stil de viață alternativ și contracultural; cu sete de Dumnezeu, cu sete de viață comunitară fraternă, fără nevoie de multe explicații pentru voturi; care să insiste mai mult asupra calității decât a numărului! (Mons. Carballo) Facebook-elérhetőség itt.
2015. szeptember 19: Szerzetesek Tere! A megszentelt életet középpontba állító kétnapos rendezvényt szeptember 18-án nyitották meg Budapesten, a Március 15. téren felállított nagyszínpadon. A „Veled együtt vagyunk rendben!” mottó jegyében hívtak a szerzetesrendek találkozni, életüket, szolgálatukat megismertetni sok-sok érdeklődőt... Beszámolót és képeket itt találsz!
2015. augusztus 22: Egyszerű fogadalomtétel záródott a magyar rendtartomány kecskeméti éves gyűlése. - Márkus Roland és Szabó Dániel tettek fogadalmat, szegénységet, tisztaságot és engedelmességet fogadva, valamint "különleges törődést a gyermekek-fiatalok nevelésére", a piarista rend keretein belül. Ünnep volt! Képeket itt láthatsz!
2015. július 21: Nagykanizsán a napokban tartották a Pirrotti Szent Pompiliusz tiszteletére rendezett templombúcsút a 250 éves piarista iskola és rendház szervezésében. Az ünnepi szentmisét Ruppert József atya celebrálta, akivel a helyi, Kanizsa címet viselő lap riportere interjút készített. Itt olvasható!
2015. július 10: Magyar nap a káptalanon. A világ több pontjáról kb. 60 káptalani atya tárgyalja az elmúlt és az újabb 6 esztendő piarista szolgálatát Esztergomban. Július 10-én meghívásukra mintegy 30 magyarországi rendtárs érkezett a káptalanra, egynapos látogatásra. Közös szentmise, majd diákbemutatók és műsor a magyar népi kultúra gyöngyszemeiből. A "többnyelvű" ebéd után még volt lehetőség egymással beszélgetnünk Costa Ricáról és Szenegálról, a Fülöp-szigetekről és Devonról, Gödről és Csíkszeredáról, Szegedről és Nagykanizsáról, Kecskemétről és Mosonmagyaróvárról... A romániai magyar kisebbségi életet nagyon jól érti a Spanyolországban maga is kisebbségből, Baszkföldről származó generális atya, Pedro Aguado. Értékeli és becsüli is a székelységi-erdélyi piarista munkát. Kölcsönös megbecsülésben és felszabadult jókedvben telt el a nap... Képeket és beszámolókat a káptalanról rendi hanlapunkon és facebookunkon találsz!
2015. július 7: Az egyetemes káptalan megválasztotta a generálisi asszisztenseket. Urbán József lett az ázsiai cirkumskripcióért felelős generálisi asszisztens. Asszisztensi szolgálata a Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Japán és Vietnám alkotta ázsiai cirkumskripcióra terjed ki. Urbán József 1964. július 12-én született Budapesten. 2003-tól 2011-ig a rend magyar tartományának provinciálisa volt. Érdekli a teológia, a filozófia, a szociológia, a pszichológia, és a történelem is. Emellett szeret sportolni, mozogni; különösen a csapatjátékok és a csoportos kirándulások vonzzák. Beszámolót itt találsz!
2015. július 5: A Piarista Rend 47. egyetemes káptalana Esztergomban Pedro Aguadót, a korábbi generálist választotta meg a rend legfőbb elöljárójának az elkövetkező hat évre. Pedro Aguado Bilbaóban született 1957-ben. Először tanári szakot végzett, majd Pamplonában teológiát tanult. Első papi éveit a pamplonai „Kalazancius” iskolában töltötte, tanárként és a lelkipásztori teendők felelőseként dolgozott. Piaristaként sok éven át ifjúságpasztorációval, lelkipásztori munkatársak képzésével foglalkozott. Sokat tett a Piarista Testvériségek felkarolásáért, a világiakkal közösen végzett küldetés előmozdításáért és a hivatásgondozásért. Beszámolót itt találsz!
2015. április 16: Takó István atya szervezésében a Kolozsvári Egyetemi Lelkészségen volt témánk a Piarista Szerzetesrend, egy rendhagyó irodalomóra keretében, József Attila verseiben bujkálva... Simon István atya egykori szobája van átalakítva csoportteremmé. A számos résztvevő egy élő és egy mennyből alátekintő piarista tanúságát hallgatta-látta. Nagy beszélgetés alakult ki a végén költészetről, tanításról, Kalazanciusról, papságról. S külön öröm volt találkozni-kezetfogni-beszélgetni a résztvevők közt a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium Kolozsváron tanuló egyetemistáival, de a szovátai Kodály Zoltán Gyermekkar "felnőttjeivel" is! Az Egyetemi Lelkészség honlapja itt!
2015. április 8: Egész héten zajlik Mátraverebély-Szentkúton a négyévente tartott rendtartományi káptalanunk. Április 8-án a káptalan a választásokkal folytatta munkáját. A délelőtti szentmisében a Szentlélek kegyelmét kértük a választásokhoz. A káptalan Labancz Zsoltot választotta meg újabb négy évre a tisztség betöltésére. Délután döntés született a négy leendő asszisztens feladatköreiről (A küldetésért, a közösségekért, a világiakért, az ifjúságpasztorációért és hivatásgondozásért felelős asszisztens) is; Urbán Józsefet, Wettstein Józsefet, Guba Andrást és Szakál Ádámot bízták meg a feladatok ellátásával. Híradást itt találsz!
2015. április 7: Megjelent a Piaristák MA tavaszi lapszáma, amelynek fókuszában a húsvéti ünnepkör és a piarista múlt kulturális kincsei állnak. Ízelítő a tartalomból: Török Jenő, a könyvkiadó piarista, Piarista jubileumok: Tata és Nagykanizsa 250 éves, Fogadalmak Nagykárolyban: Rab Melinda és Tóth Borbála nővér... Itt olvashatod!
2015. március 27: Ruppert József atyával felkerestük a környékbeli piarista atyák sírjait. Csütörtökön Sepsiszentgyörgyön Czika László atya sírját és Kézdiszászfaluban Kádár József sírját, pénteken pedig Marosvásárhelyt Erdély István piarista atya sírját. Emlékek, fényképek, imák...
2015. január 5: "Ha iskola nincs, tanító rend sem lesz." Molnár Judit interjúja Jelenits István atyával a felekezeti oktatásról, a hittantanításról - és életéről (Krónika online). Az interjú itt olvasható.
2014. november 28: Díszközgyűlés keretében ünnepelt együtt Kecskemét városa és a piaristák az alapítás 300. jubileumi éve kapcsán. A színültig megtelt teremben jó volt együtt lenni, és közben eltűnődni évtizedeken-évszázadokon. Egykori és mai diákjainkon, szüleiken, templomi híveinken... A piarista (igényes) szolgálaton... Beszámolót és képeket itt találsz!
2014. november 17: Dr. Kállay Emil atya részére Budapest lelki közösségi életének ápolásáért, az ifjúság vallásos neveléséért és a keresztény szellemiség példamutató terjesztésért PRO URBE díjat adományoztak. A díjat Dr. Tarlós István főpolgármester adta át november 17-én emelkedett hangulatú ceremónia keretében. Híradást itt olvashatsz!
2014. november 15: A százgyökerű szív – összművészeti előadás lesz Sík Sándor műveiből, születésének 125. évfordulója alkalmából. Időpont: 2014. november 26. 19.00. Helyszín: Dugonics András Piarista Gimnázium – Szeged Bálint S. u. 14. A darabot összeállította és rendezte: Dóczy Péter. Zene: Krulik Zoltán, Szathmáry Melinda, Szemerédi Bernadett. Szereplők: Dóczy Péter, Jónás Gabriella, Krulik Zoltán, Szathmáry Melinda, Szemerédi Bernadett. Itt beletekinthetsz!
2014. október 17: Fodor György beszámolója pedig itt! Itt elolvasható!
2014. október 16: Homa Ildikó SSS beszámolója a Konferenciáról. Itt elolvasható!
2014. október 15: A Romániai Férfi Szerzeteselöljárók (CSMR)évi konferenciája zajlott (együtt a Női Szerzetek elöljáróival) Kolozsváron, a jezsuita lelki központban (Manréza) okt. 14-16. közt. A téma: Hogyan látnak bennünket, szerzeteseket családok, plébániák, fiatalok? Emellett tartalmas együttlét... A CSMR facebookja elérhető itt!
2014. október 9: Megjelent a Piaristák MA őszi lapszáma, amelynek fókuszában az élet ünneplése áll. Ebben a tanévben két iskolánk is ünnepli 300 éves alapításának születésnapját: Kecskemét és Vác. A színes iskolai élményeken és hagyományos rovatainkon túl olvashatunk a Piarista Múzeumról, Laczkó Dezső geológus piarista szerzetesről, emellett olvashatunk a piarista pedagógia alapképzésről is. A lap online verziója megtekinthető itt!
2014. július 1: A Fővárosi Közgyűlés júniusi ünnepi ülésén átadták Budapest díszpolgári címeit. A tizenhárom kitüntetett között van Jelenits István is. (A kitüntetettek: Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszó, Psota Irén színművész, Rost Andrea operaénekes, Csoóri Sándor költő, esszéíró, politikus, Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó, Jelenits István piarista szerzetes, teológus, Kocsis Zoltán karmester, Ránki Dezső zongoraművész, Rubik Ernő építész, játéktervező, a Rubik-kocka feltalálója, Taróczy Balázs teniszező, Tóth József válogatott labdarúgó, az Aranycsapat tagja. Posztumusz kitüntetésben részesült Czibor Zoltán, az Aranycsapat csatára és Rónay György író, költő.) A HÍR TV ez alkalomból interjút készített Jelenits atyával a MAGYARORSZÁG ÉLŐBEN c. műsorában. Itt megtekintheted!
2014. április 26: Pedro Aguado piarista generális április 2-tól 16-ig a piarista rend magyar és romániai tartományába látogatott, hogy megismerje a piarista szerzetes közösségek, iskolák és a világi munkatársaik jelenlegi életét. Útján Labancz Zsolt tartományfőnök és Mateusz Pindelski generálisi asszisztens kísérte végig, ill. Erdélybe Ruppert József exasszisztens. Az MTVA közel félórás filmet forgatott az eseményről, amelyet április 26-án a Duna TV: Isten kezében c. műsorában láthattunk. A teljes film az alábbi linken megtekinthető (679.rész): http://www.mediaklikk.hu/musor/isten-kezeben/! Videóösszefoglalót tehát itt láthatsz!
2014. március 14: Újbuda Önkormányzata március 14-én a Gárdonyi Géza Általános Iskolában rendezett ünnepségen emlékezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire. Ezen az eseményen osztották ki a kerület legrangosabb társadalmi elismeréseit is. A városrész fejlődéséért, az ott élők életkörülményeinek javításáért és maradandó értékek teremtéséért adható Pro Urbe díjat a polgármester Kállay Emil piarista atyának adta át, aki a szentimrevárosi közösségért végzett több évtizedes munkája elismeréseként vehette azt át. Beszámolót és képeket itt láthatsz!
2014. január 5: Húsz éve hunyt el Antall József - Jelenits István visszaemlékezése. Itt olvashatod!
2013. december 16: Megjelent ez év utolsó és egyben ünnepi Piaristák MA lapszáma, amelynek fókuszában az advent és a karácsonyra való készülés áll. A színes iskolai élményeken és hagyományos rovatainkon túl olvashatunk az idén 80 éves Borián Tibor atya életéről és hitvallásáról, a Piarista Múzeumról, a baszk piarista evangelizációs folyamatokról, emellett bepillantást nyerhetünk Tomek Vince szellemi örökségébe is. A lap elérhető a piarista iskolákban és templomokban, városi plébániákon. A lap online verziója olvasható itt!
2013. október 30: Megjelent a Piaristák MA rendi folyóirat őszi lapszáma, amelynek fókuszában a Kecskeméten megrendezett nyári Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozó (PYM), valamint az 50 éve elhunyt Sík Sándor volt tartományfőnök, tanár, cserkészvezető, költő és irodalmár áll. A színes iskolai élményeken és hagyományos rovatainkon túl olvashatunk Kállay Emil és Nyeste Pál piarista atyák hivatásáról, az Anyegin című operáról, emellett bepillantást nyerhetünk Tomek Vince exgenerális szellemi örökségébe is. A lap online verziója elérhető itt!
2013. október 10: A Romániai Férfi Szerzeteselöljárók (CSMR)évi konferenciája zajlott (együtt a Női Szerzeteselöljárókkal) Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban okt. 8-12. közt. Előadások és megbeszélések a szerzeteséletről, választások. Újabb 3 évre a Konferencia elnöke a bákói Emilian Catalin minorita provinciális. Helyettese a jezsuita tartományfőnök, Marius Talos atya lett, titkár Tiberio Scorrano kármelita atya maradt. A CSMR honlapja és képek itt!
2013. szeptember 15: Molnár Lehel és Radnics Zoltán 14-én tették le örökidőre szóló szerzetesi fogadalmukat a piarista rendben, az ifjúság tanítására-nevelésére. Mindketten tanítanak már. Lehel segesvári születésű! Képeket itt láthatsz!
2013. augusztus 23: Rendtartományunk tagjai idén is a Kalazanci Szent József ünnepét megelőző két napon, augusztus 23-án és 24-én tartották éves találkozójukat Kecskeméten. Beszámolót és képeket itt találsz!
2013. augusztus 18: Augusztus 17-20. közt Tiszaugi Hétvége, az ártérben lévő piarista csónakháznál! Naponta egyszeri főzés. Zsíros és lekváros kenyér korlátlanul fogyasztható. Hozz magaddal sátrat (ha nincs, előzetes megbeszélés alapján adunk)! A programból: hétfő 17 órakor előadás - Sárközi Sándor - „Életképek Erdélyből - piarista szemszögből". Valamint beszélgetések, napi szentmisék, strandolás, kenuzás, tábortűz, stb.
2013. július 21: Közép-európai nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozó zajlott július 15- 21. közt Kecskeméten, a Piarista Gimnáziumban, ahová erdélyi, lengyel, szlovák, cseh, olasz, osztrák és magyar piarista iskolákból láttak vendégül 10-11-12. évfolyamos diákokat. A találkozón kb. 200 diák vett részt. Jól esett találkozni velük! Képeket itt találsz!
2013. június 14: Emléktáblát avattak 2013. június 14-én délelőtt a Pozsony megyei Tallóson, az egykori Esterházy-kastély előkertjében. 250 évvel ezelőtt ebben az épületben nyílt meg Magyarország első állami árvaháza, amelyet tizenhat éven át, 1766-tól 1782-ig piarista szerzetesek vezettek. A tábla készíttetője és az ünnepség szervezője Puss Sándor szlovákiai magyar jezsuita volt. A családias hangulatú ünnepségen a polgármester köszöntője után Ruppert József mondott beszédet. A kastélyban jelenleg szlovák állami kisegítő iskola működik. A megemlékezés délután Galánta mellett, a Kaskady konferenciaközpontban folytatódott, ahol pedagógiai tudományos konferenciát tartottak „Gondoskodás az elhagyott gyerekekről – múlt és jelen” címmel. Jelenits István a piarista iskolák pedagógiájáról beszélt, Koltai András levéltáros a piaristák által működtetett 18. századi árvaházakról. Képeket itt láthatsz!
2013. április 2: Megjelent a Piaristák MA tavaszi száma. Itt beletekinthetsz!
2013. február 13: A piarista rend generálisi kongregációjának köszönete XVI. Benedek pápa munkájáért. Itt olvasható.
2012. december 14: Hónapról hónapra - December. A Mária Rádióban elhangzott műsorban Sárközi Sándor és Ferencz Kornélia beszélget és olvas fel Fekete István decemberi témájú elbeszéléseiből (A boldog tél, Karácsony éjjel). Közben Bach: Karácsonyi oratóriumából hallhatunk részleteket. Itt meghallgathatod!
2012. november 21: Az Isteni Ige Missziós Társaság traiani lelkigyakorlatos központjában (Moldva, Roman mellett) tartotta összejövetelét november 21–23. között a Romániai Szerzetesrendek és Kongregációk Legfőbb Elöljáróinak Konferenciája. A közgyűlésen Emilian Cătălin elnök beszámolt a szerzetesi élet helyzetéről Romániában és Európában. Tiberio Scorrano kármelita főtitkár vezetésével a résztvevők elemezték a konferencia bizottságainak munkáját, tennivalóit, javaslatokat tett Gianfranco Maronese verbita, Sárközi Sándor piarista, Leon Budău kapucinus, Valeriano Giacomelli, a Don Orione kolostor elöljárója, Ermil Jurja bazilita, Dan Suciu, a Szent János evangélista kongregáció bukaresti közösségének megbízottja, Fodor György tiszteletbeli titkár, piarista konfráter. A közgyűlésen a konferencia tagjai közé felvették Marius Taloş jezsuitát, a romániai tartomány új elöljáróját és Stefano Conotter sarutlan kármelita priort. A közgyűlésen beszéltek az állam és a szerzetesi intézmények kapcsolatáról, a kommunisták által elorzott javak visszaszolgáltatásának helyzetéről. Fodor György cikke itt olvasható.
2012. november 7: Hónapról hónapra - November. A Mária Rádióban elhangzott műsorban Sárközi Sándor és Ferencz Kornélia beszélget és olvas fel Fekete István novemberi témájú elbeszéléseiből (A költőnő, Egy nap, A pumi). Közben Mozart Requieméből hallhatunk részleteket. Itt meghallgathatod!
2012. október 16: Megjelent a Piaristák MA című rendtartományi újság soron következő, őszi száma. Híradások az összes magyarországi iskola életéből, valamint beszámoló a nagykárolyi piarista nővérekről és a csíkszeredai stáció munkájáról. Öregdiák oldalak, az "Én Kalazanciusom" vallomásai... Tanulmány Kalazancius és Galilei kapcsolatáról... Itt lapozgathatod!
2012. október 3: Hónapról hónapra - Október. A Mária Rádióban elhangzott műsorban Sárközi Sándor és Ferencz Kornélia beszélget és olvas fel Fekete István októberi témájú elbeszéléseiből (Őszi távíró, A nagy bika, Polányban). Közben Haydn: Az évszakok c. oratóriumából hallgathatsz részleteket az Őszből. Itt meghallgathatod!
2012. szeptember 5: Hónapról hónapra - Szeptember. A Mária Rádióban elhangzott műsorban Sárközi Sándor és Ferencz Kornélia beszélget és olvas fel Fekete István szeptemberi témájú elbeszéléseiből (Elment a nyár, Búcsúzás, Szeptember). Közben Vivaldi: A 4 évszak, c. zeneművéből hallhatunk részleteket, az Őszből. Itt meghallgathatod!
2012. augusztus 26: Szentszéki levél érkezett a piaristáknak a Hivatás éve kapcsán. A levél itt olvasható!
2012. augusztus 8: Hónapról hónapra - Augusztus (Fekete István elbeszéléseivel, valamint sok muzsikával). A Mária Rádióban elhangzott műsorban Sárközi Sándor és Ferencz Kornélia beszélget Fekete István augusztusi témájú elbeszéléseiről (Nyárutó, Kuka Juli, Puska Péter). Közben Haydn: Az évszakok c. oratóriumának az Ősz részéből hallhatunk részleteket. Itt meghallgathatod!
2012. július 4: Hónapról hónapra - Július. A Mária Rádióban elhangzott műsorban Sárközi Sándor és Ferencz Kornélia beszélget és olvas fel Fekete István júliusi témájú elbeszéléseiből (Nyár, A bagoly, Berekben). Közben Kodály: Galántai táncok c. zeneművéből hallhatunk részleteket. Itt meghallgathatod!
2012. június 7: Megjelent a Piaristák MA központi újságunk nyári száma, csaknem az összes kárpát-medencei intézményünk rövid híradásával! Itt elolvashatod!
2012. június 6: Hónapról hónapra - Június. A Mária Rádióban elhangzott műsorban Sárközi Sándor és Ferencz Kornélia beszélget és olvassa fel Fekete István: Egy szem kukorica c. elbeszélését. Közben Vivaldi: A 4 évszak c. zeneművéből hallhatjuk a Nyár tételeit. Itt meghallgathatod!
2012. május 2: Hónapról hónapra - Május. A Mária Rádióban elhangzott műsorban Sárközi Sándor és Ferencz Kornélia beszélget és olvas fel Fekete István májusi témájú elbeszéléseiből (Tavasz, Fészekrablás, Csutak). Közben Haydn: Az évszakok c. oratóriumából hallhatjuk a Tavasz részleteit. Itt meghallgathatod!
2012. április 18: Az Erdélyi Mária Rádióban megemlékeztünk a 26 évvel ezelőtt elhunyt Tomek Vince piarista rendfőnökről, aki 20 éven át vezette a második világégés után rendünket. Itt olvashatod Koltai András rendi levéltáros méltatását.!
2012. április 4: Hónapról hónapra - Április. A Mária Rádióban elhangzott műsorban Sárközi Sándor és Ferencz Kornélia beszélget és olvas fel Fekete István áprilisi témájú elbeszéléseiből (Április, Tavaszi hír, Rigó Mari, Feltámadás). Közben Vivaldi: A 4 évszak c. zeneművéből hallhatjuk a Tavasz tételeit. Itt meghallgathatod!
2012. április 2: Megjelent a Piaristák MA című tartományi újság soron következő (2012/1) száma! Itt megtekintheted!
2012. március 7: Hónapról hónapra - Március. A Mária Rádióban elhangzott műsorban Sárközi Sándor és Ferencz Kornélia beszélget és olvas fel Fekete István márciusi témájú elbeszéléseiből (Az erdő ébredése, Ibolya, Társbérlők). Közben Haydn: Az évszakok c. oratóriumából hallhatjuk a Tavasz részleteit. Itt meghallgathatod!
2012. február 8: Hónapról hónapra - Február. A Mária Rádióban elhangzott műsorban Sárközi Sándor és Ferencz Kornélia beszélget és olvas fel Fekete István februári témájú elbeszéléseiből (Tél, Február, A vendég). Közben Vivaldi, Haydn és Csajkovszkij muzsikáját hallhatjuk. Itt meghallgathatod!
2012. január 4: Hónapról hónapra - Január. A Mária Rádióban elhangzott műsorban Sárközi Sándor és Ferencz Kornélia beszélget és olvas fel Fekete István januári témájú elbeszéléseiből (Tél, Tódor, A bizonyítvány). Közben Vivaldi: A négy évszak c. concertójából hallhatjuk a Tél tételeit. Itt meghallgathatod!
2012. január 2: A budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola három szerzetesrend (bencés, ferences és piarista rend) nagymúltú teológiai főiskoláinak egyesítésével jött létre, a teológia iránt érdeklődő szerzetesek és világiak számára. Itt tájékozódhatsz képzéseikről!
2012. január 1: A piarista hivatás éve, Pedro Aguado generális atya üzenete "a piarista rend minden tagjának, mindnyájatoknak, akik osztoztok Kalazancius karizmájában és küldetésében, mindnyájatoknak, akik részesei vagytok intézményeinknek és jelenléteinknek, és mindenekelőtt nektek, akik közöttünk növekedtek, s a kiteljesült életet keresitek." Itt olvashatod!
2011. december 27: Megjelent a Piaristák MA című újság 3. száma, amelyben a magyarországi és erdélyi piarista intézmények utóbbi három hónapjának legfontosabb eseményeit olvashatod! Itt megtekintheted!
2011. december 26: Iosif De Calasanz – sfantul scolii pentru toti címmel megjelent román nyelven is rendalapítónk képes életrajza. Szerzője Mario Spinelli atya, románra fordította Robert Trubiansky. A könyv ötletgazdája és elkészíttetésének mozgatója Ruppert József atya.
2011. szeptember 2: Átadták Budapesten a magyar piaristák Duna-parti központi épületét. Az ünnepségen részt vett Erdő Péter bíboros és Orbán Viktor miniszterelnök is. Az épület a 20. század elején készült a megnőtt budapesti Piarista Gimnázium számára. 1953-ban államosították, s az ELTE Bölcsészkara használta évtizedekig. 2000 óta a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (Lukács László rektor irányításával) működött egy részében, majd a rendi növendékház és a Tartományfőnökség is ideköltözött. 2011-től a budapesti Piarista Gimnázium is visszaköltözhetett az ősi, de megújult épületbe. Labancz Zsolt tartományfőnök, valamint Erdő Péter és Orbán Viktor ünnepi beszédéből összállítás található a rendi honlapon. Itt megtekintheted!
2011. augusztus 23-24: A Piarista Rend éves (kétnapos) találkozója zajlott Kecskeméten. Ennek keretében öltözött be rendünkbe Balla János, tette le első fogadalmát Kiss Bálint és Szabó Gábor, valamint pappá szentelték Bozók Ferenc rendtársunkat. Képeket itt láthatsz! Tízsorosát honlapunkon olvashatod!
2011. június 5: Megjelent a Piaristák MA újság első száma! Megtekintheted rendtartományi honlapunkon! Itt elolvashatod!
2011. május 11-12: Kolozsvárt a Manréza jezsuita lelkigyakorlatos házban tartották a tavaszi Romániai Szerzetes Elöljárók Konferenciáját (CSMR), melyen a piarista rendet Sándor atya képviselte. Téma: Szerzetesidentitásunk a mai Romániában.
2011. március 13-19. közt Esztergomban országos káptalant tartott a piarista rend. Nemcsak új tartományfőnököt választottunk, hanem a jövőtervezésben újból megerősítést nyert a csíkszeredai Piarista Tanulmányi Ház folytatása is.
Lásd: piarista.hu/hirek/_kaptalan2011, illetve életképek a káptalanról: kecskemet.piar.hu
2010. október 21-22: A Romániai Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája a Bákó melletti Luncani-ban volt, melyen a piarista rendet Sárközi Sándor képviselte (csekély román tudással).
Vissza