Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

Egykori piarista helyeken

Nemcsak a szolidaritás köt Erdélyhez, hanem történelmi múltunk is. Háromszáz év iskolai munkája, melyet felszámolt a 2. világháború utáni "népi demokratikus" államosítás. De a szellemiséget nem olyan könnyű felszámolni. Hol itt, hol ott bukkan elő, mint az eltaposni akart napsugár (hogy Arany János gondolatát idézzük)... Sok szerzetesrend átélte ezt.


T
úléltük...

MÚLTUNK


HÍRESEK


UTOLSÓK
KOLOZSVÁR


MÁRAMAROSSZIGET


NAGYKÁROLY


TEMESVÁRHírszemle
2021. április 11: A hétvégén Kolozsvárra utaztam az EMKE-díjátadásra. Előtte sikerült találkozni Fodor György konfráterünkkel, és Balázs Kornél piarista öregdiákkal is. Konfráterünkkel együtt mentünk a díjátadásra, ahol Vera nővért tapsolhattuk meg. Ünnep volt ez a 2 nap számomra! Az Öregdiákok Baráti Körének egy ténykedése, melynek Balázs Kornél volt az elnöke.
2018. május 17: A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye első boldogjának emléknapján, május 17-én a székesegyházban is szentmisét mutattak be a vértanú püspök tiszteletére. A hívek egyúttal aranymisén vehettek részt, hiszen a főcelebráns a boldoggá avatási eljárásban segítséget nyújtó Ruppert József piarista atya volt, a piarista rend romániai delegátusa, aki pappá szentelésének ötven éves jubileumát ünnepli. Beszámolót itt olvashatsz!
2018. január 3: A kolozsvári piarista/egyetemi templom betleheménél imádkoztunk régi diákjainkért és a mostani segítőkért. Fodor György konfráterünk szervezi évek óta a véndiákok összejöveteleit, valamint a házsongárdi temető piarista sírkertjének gondozását...
2017. november 30: Egy kedves képes beszámoló a medgyesi estről... Itt olvasható!
2017. augusztus 25: Az idén 400 éves Piarista Rend alapítójára, a Rómában e napon, 1648. augusztus 25-én elhunyt Kalazanci Szent Józsefre emlékeztünk a kolozsvári Piarista templomban is. Az ünnepélyes hálaadó szentmise után a templom kriptájában, ezt követően pedig a Házsongárdi temető piarista sírkertjében helyeztünk el koszorúkat a kegyes tanítórendi atyák sírjainál. Beszámolót és képeket itt találsz!
2015. augusztus 25: A nagyvilág, de legalábbis a Kárpát-medence lelki központja volt kedd délben Nagykároly. A Kossuth-rádió a Kalazanci Szent József római katolikus templom búcsújára való tekintettel az impozáns templom harangjainak hangját szórta szét az éterbe. Megemlítették ugyanakkor azt is, hogy a zárdaépület megszentelésére is akkor került sor. Ismét imádsággal teli gyerekzsivaj tölti meg a nagykárolyi zárdaépületet. Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök a felavatóünnepségen ezért mondott köszönetet mindenkinek, aki hozzájárult mindehhez. Beszámolót és képeket itt találsz!
2015. március 18: "Egy szerzetesnek, mint a sónak, ízesnek kell lennie, s mint a gyertyának, világítania kell a sötétben" - mondta Vereb Zsolt piarista atya, Tóth Borbála szerzetesi fogadalomtétele előtt, Nagykárolyban. - Új szerzetest köszöntött szerda este Nagykároly, hiszen Boldog Celestina Donati emléknapján a Kalazanciusi Nővérek Kongregációjának tagja lett Tóth Borbála. A különleges eseményre sokan elmentek imádkozni az új hivatás kiteljesedéséért, Isten kegyelméért. Képeket, beszámolót itt találsz!
2014. október 12: Az okt. 5-i, besztercei ünnepségről a Vasárnap katolikus hetilap is tudósított. Itt elolvasható!
2014. október 5: 160 évig vezették a piaristák a szász-evangélikus dominanciájú Besztercén a Római Katolikus Plébániát (1717-1879), ők építették a mai is fennálló templomot. A templom felújítását és a volt rendház-iskola mostani renoválását Geréd Péter főesperes-plébános atya vezette. Az épületegyüttes megáldását pedig Jakubinyi György érsek atya. Sokan voltunk hálásak. A piaristák nevében a 13 spanyol piarista vértanú ereklyéjét helyeztük el a templomban. Néhány mostani és korábbi képet itt láthatsz!
2014. június 24: Jubileumi szentmisét tartottak Keresztelő Szent János ünnepén, június 24-én este hét órától Nagykárolyban, a Kalazanci Szent József templomban, a piarista nővérek kongregációja alapításának 125. évfordulója alkalmából. Az eseményre különösen odafigyeltek a nagykárolyiak, hiszen idén tíz éve, hogy a nővérek a városban megtelepedtek. Schönberger Jenő püspök atya mellett több piarista is részt vett az ünnepségen (Ruppert József, Nagy Attila, Böszörményi Géza). Képeket és videót itt találsz!
2013. november 27: Egy Európai Uniós, Regio-s pályázat keretében a piarista nővérek felújítják a város szívében található zárdát, mely ezután nem áll üresen és elhagyatottan, hanem amellett, hogy visszanyeri régi pompáját, élet tölti majd meg: a jövőben család típusú gyermekotthonként működik majd. Híradást itt olvashatsz.
2013. november 26: Névadó ünnepségét tartotta csütörtökön és pénteken a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum közössége. Míg csütörtökön a különböző versenyeket tartották meg, pénteken a templomban gyűltek össze, hogy hálát adjanak. A főcelebráns Ft. Schönberger Jenő püspök atya volt, a díszvendég és szónok pedig Ruppert József atya. Híradást itt olvashatsz.
2013. november 10: Negyven éve halt meg Cservény Albin kolozsvári piarista tanár. Szirmai Béla atya visszaemlékezése volt tanáráról: "Hat éven át osztályfőnököm és egyben a konviktusban elöljáróm..." Híradást itt olvashatsz.
2013. november 1: Megemlékező imádságot tartottak a temesvári Gerhardinum diákjai, jelenlegi és volt spirituálisuk vezetésével, a piarista atyák sírkertjénél. Képeket itt láthatsz!
2013. szeptember 21: Ünnepség keretében áldotta meg a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum új épületszárnyát csütörtökön Schönberger Jenő püspök atya. Az ünnepségen Ruppert József atya képviselte a piarista rendet. Híradást és képeket itt találsz!
2013. szeptember 9: Előkészületre, lelki napra gyűltek össze temesvári utódiskolánk, a Gerhardinum tanárai. Román és magyar nyelvű csoportban délelőtt és délután is elmélkedést hallgattak meg Ruppert József atyától, melyeket aztán közös megbeszélés követett. Az első téma Kalazanci Szent József lelki tanítása, a második pedig pedagógiai üzenete volt. A lelki nap délután közös szentmisével zárult.
2013. augusztus 30: A nagykárolyi Piarista nővéreket és "lányaikat", a plébániát és a kibővült iskolát látogattuk meg Máramarossziget után Ruppert atyával. Szállásunkat Schönberger Jenő püspök atyának köszönjük Szatmáron. Az egyházmegye honlapja itt!
2013. augusztus 29: Máramarosszigeti volt diákjaink (65 evés) érettségi találkozóját ünnepeltük együtt a (piarista) plébániatemplomban, Reszler Mihály főesperes atyával. A szentmise után Ruppert József atya tartott előadást a piarista rend romániai helyzetéről. Majd az öregdiákok gazdagon vendégül láttak bennünket. Jutott idő egy temetőlátogatásra is: az elhunyt piarista tanárok sírjaira került koszorú. A találkozót László Irén-Etel szervezte. A Máramarosi visszhang beszámolója itt!
2013. június 5: Június 4-én a Nemzeti összetartozás napját a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Gimnázium diákjai és tanárai két helyszínen ünnepelték. "Idén először hívott meg testvériskolánk, a Dugonics András Piarista Gimnázium, hogy ebből az alkalomból a határ két oldalán élő szegedi és temesvári diákok együtt erősítsék az ugyanahhoz a nemzethez, kulturához és anyanyelvhez tartozás tudatát...Az itthon maradt harminchét IX-XI-es diák pedig bekapcsolódott a temesvári belvárosi református templomban megrendezett ökumenikus istentiszteletbe." Beszámolót és néhány képet itt találsz!
2013. április 9: Könyvbemutató - piarista vonatkozással a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében április 9-én. Bodó Márta a Vasárnap és a Keresztény Szó szerkesztője ismertette a Kolozsváron kiadott Jóbarát, katolikus szellemiségű ifjúsági (piarista) lap történetét. A könyv merítést nyújt a kor ismert szerzőitől, többek közt Sík Sándor, Áprily Lajos, Mécs László, Reményik Sándor és Dsida Jenő alkalmi és vallásos versei, színdarabok és novellák olvashatók benne. Cikket itt olvashatsz!
2013. március 30: A II. vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában. Lukács László piarista, a rangos magyarországi katolikus folyóirat, a Vigilia főszerkesztője, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Egyetem tanára volt a kolozsvári Katolikus Akadémia vendége március 21-én. Átfogó előadása bevezetett a zsinat fogalmának rejtelmeibe: az első zsinatok fontosabb jellegzetességei után jobban érzékelhetővé vált a II. vatikáni zsinat rendkívülisége. Cikket itt olvashatsz!
2013. március 13: Boldog Celestina Donati mennyei születésnapjának ünnepén, március 18-án, az ünnepi szentmise keretei között kerül sor a rendalapító képének megáldására és a kép elhelyezésére éppen abban a templomban, amely Kalazanci Szent Józsefről van elnevezve, aki hivatásában, a közösség karizmájának megválasztásában a legigazabb példaképpé vált Celestina anya számára. Ugyanebben a szentmisében ünnepeljük azt is, hogy közösségünk gazdagodik hivatásban. Tóth Borbála megkezdi a noviciátust, Kanti Ágnes pedig leteszi első fogadalmát és felölti a szerzetesi ruhát, s ezzel elindul szerzetesi életútján a Piarista Nővérek Közösségében. Jelmondatos képeket a piarista hivatásról itt találsz!
2013. január 3: Piarista öregdiákok kiállítása - December 12-én nyílt meg, és február 1-jéig látogatható a kolozsvári Báthory István Líceum Klub-galériájában egy képzőművészeti kiállítás, amelyen a néhai kegyesrendi elődiskola két piarista öregdiákja, Bokor Ernő és Grünwald Ernő festményeit, akvarelljeit és grafikáit állították ki. Beszámoló itt!
2012. december 11: Biró Vencel emléknapot tartottak a kolozs-dobokai főesperesi kerület és a piaristák romániai rendtartománya szervezésében. A rendezvény reggel 9 órakor kezdődött megemlékező szentmisével a kolozsvári Szentháromság (Piarista) templomban, melyet Ruppert József piarista mutatott be. Homíliájában rendtársa, Biró Vencel fő erényei közül kiemelte hűségét, amellyel a megpróbáltatások viharát kiállta. „Kiegyensúlyozott egyéniség volt, aki sosem parancsolt, hanem kért és meggyőzött” – így emlékezett rá. Itt olvashatsz bezsámolót!
2012. december 7: Advent minden napjára ajándékkal szolgálnak a piarista nővérek az egyházmegyei weboldal látogatóinak. (Naponta frissül!) Itt elérheted!
2012. november 2: Halottak napi szentmisét tartott a kolozsvári Piarista (Egyetemi) templomban a piarista és mariánumista öregdiákok, valamint a Báthori Líceum diákjai előtt Kállay Emil atya. Utána a Házsongárdi temető sírkertjében koszorúztak. Képeket itt találsz!
2012. október 15: Tóth Borbála nagykanizsai tanárnő elkezdte jelöltségét a nagykárolyi Piarista Nővéreknél. Beszámolója jelöltségbe lépéséről, a Piarista Nővérek nagykárolyi rendházának életéről, a hétköznapokról és ünnepekről. Itt olvashatod!
2012. szeptember 12: Mintegy hetvenfős szatmári zarándokcsoport előtt mutatott be szentmisét Schönberger Jenő püspök, Ioan Robu bukaresti érsekkel, Böcskei László nagyváradi püspökkel, valamint Ruppert József piarista atyával és több szatmári egyházmegyés pappal közösen szeptember 12-én reggel, a Jilava-i börtönben. Pontosan hatvan évvel ezelőtt szállították ugyanis Boldog Scheffler János szatmári megyéspüspököt oda, ahol aztán a kínzások következtében 1952. december 6-án életét vesztette. Cikket és képeket itt találsz!
2012. augusztus 25: A Patrocinium napján szentmisével és közös együttléttel ünnepeltek a kolozsvári Piarista Baráti Kör tagjai S. Sándor atyával, Fodor György konfráter szervezésében. A szentmise után a hűséges "véndiákokkal" hosszasan beszélgettünk, miközben lobogott a kánikula mellettünk...
2012. augusztus 25: Augusztus 25-én, szombaton volt nagykárolyi templomunk búcsúja. Schönberger Jenő püspök úr misézett, a szónok a kaplonyi ferences házfőnök, Asztrik atya volt. Az evangélium felolvasása után kérte felvételét Tóth Borbála nagykanizsai tanárnőnk a Piarista Nővérek kongregációjába.
2012. augusztus 10: A nagykárolyi egykori piarista iskolaépületben működő Kalazancius Iskolaközpont új épületszárnnyal gazdagodik. Tornaterem és osztálytermek épülnek hozzá a régi épülethez. Májusban még csak az alapok voltak készen, augusztusban már emelkednek a falak is, a szatmári püspökség támogatásával.
2012. május 18: 20 éves a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum, a Piarista Gimnázium utódiskolája. A Gerhardinum ünnepére az igazgatóság gazdag és tartalmas évkönyvet készített, a magyar piaristák Dr. Sas Péter, a templomról készült igen szép könyvét ajándékozták a diákságnak és az ünnep résztvevőinek. "Kellemes meglepetés és öröm: vagy harminc pap jött el a városból és az egyházmegye más plébániáiról ünnepelni, fontosnak tartják és szeretik ezt az iskolát, koncelebrálnak Martin Roos püspökkel. Itt vannak a régi igazgatók és spirituálisok is. A szentmise elején a püspök köszönti a vendégeket, tanárokat és diákokat, Szilvágyi Zsolt piarista konfráter, józsefvárosi plébános mond homiliát magyarul, utána román nyelvű szentbeszéd is elhangzik. Az iskola kórusa énekel, felhangzik himnuszunk is: O Pater parvulorum… Nem csak a kórus énekli, a diákság és a tanárok is. Olyan szívet melengető tudni, hogy ez a himnusz nem hallgatott el a 48-as államosítás után sem, amikor a piarista tanárokat elkergették innen, tovább hangzott a vissza- visszalátogató öregdiákok ajkán, megőrizték évtizedeken át és átadták az utódiskola diákjainak" - írja Ruppert József atya, az ünnepség egyik szervezője.
2012. május 17: A kolozsvári volt piarista főgimnázium, a jelenlegi Báthory István Elméleti Líceum Iskolabemutatója Itt megtekintheted!
2012. május 11: A nagykárolyi Kalazanci Szent József Iskolaközpont fennállásának húsz éves évfordulóját ünnepelték május 11-én pénteken! Beszámolót és képeket itt láthatsz!
2012. március 18: Mint minden évben, a piarista nővérekkel ez év március 18-án is a rendi közösség alapítójára, Boldog Celestina Donatira emlékeztünk. Ruppert József piarista atya Rómából hozta a kalazanciusi szellemiség és jóakarat szavait. Beszámolót itt olvashatsz!
2012. március 16: 2012. március 14-18. közt a nagykárolyi Kalazanci Szent József Iskolaközpont vendégül látta testvériskolájának, a kecskeméti Piarista Gimnáziumnak diákjait és kísérőtanárait. Ruppert József atya beszámolóját a www.piarista.hu honlapon a Nemzeti ünnep Nagykárolyban cím alatt olvashatod. Képeket itt láthatsz!
2012. február 13: Népszámlálás Romániában, 2012 - avagy mekkora egy ország kohéziója? Az elmúlt tíz évben mintegy 200 ezerrel lettünk kevesebben, az elmúlt húsz évet tekintve pedig további 220 ezerrel, azaz az egész időszakra számítva mintegy 420 ezerrel kevesebben vagyunk. Ám a fogyási trend a teljes román lakosságra érvényes, hiszen az összlakosság húsz év alatt 3,75 millióval csökkent (ez mintegy 16,5%)!! Ráadásul a népszámlálás szerint 910 ezer személy tartózkodik külföldön (akiknek az etnikai hovatartozásáról semmit nem tudunk). Elemzést olvashatsz itt!
2012. január 23: Kettős ünnepet ült a Kolozs-Dobokai Római Katolikus Főesperesi Kerület és a Piaristák Romániai Rendtartománya hétfő délután a Római Katolikus Nőszövetség Szentegyház utcai első emeleti székhelyén. Egyrészt Ruppert József piarista tanár, a Piaristák Romániai Rendtartományának római felelőse számolt be a piarista rend alapítójának, Kalazanci Szent József életének újabb kutatási eredményeiről, másrészt pedig annak kapcsán, hogy a piarista atyák 235 évvel ezelőtt kezdték el tevékenységüket Kolozsváron, bemutatták a Sas Péter budapesti művelődéstörténész által szerkesztett két kiadványt – A kolozsvári Róm. Kath. Főgimnázium (1579–1929) emlékalbumot, valamint Biró Vencel A kolozsvári római katolikus gimnázium története. A Báthory-Apor szeminárium története. Képeket itt láthatsz! Ruppert József beszámolóját itt olvashatod!
2011. november 28: Minden napra jut öröm! November 26-27-e között már hetedik alkalommal tartottak nyílt napokat a piarista nővérek, nagykárolyi rendházukban. A minden évben sikeres nyílt napok kapcsán Kürti-Bokor Judit nővérrel, a nagykárolyi rendház vezetőjével beszélgettünk. Itt olvashatod!
2011. november 1: Élőkért és halottakért – megemlékező szentmisét tartottunk a kolozsvári Piarista (Egyetemi) templomban az egykori Piarista Főgimnázium, a Mariánum Leányiskola és a jelenlegi Báthory Líceum tanáraiért-diákjaiért. A szentmise után koszorúztunk a Házsongárdi temető piarista sírkertjében. Képeket itt láthatsz!
2011. szeptember 12: Tanévnyitó és iskolamegáldó ünnepség volt Temesváron utódiskolánkban, a Gerhardinum Líceumban, Ruppert József atya részvételével. Beszámolóját itt olvashatod. Képeket itt láthatsz!
2011. augusztus 25: Kolozsvárt megemlékeztek a piarista öregdiákok (és az egykori Marianum végzettjei) Kalazanci Szent Józsefről, a piarista rend alapítójának ünnepén. A szentmisét Sárközi Sándor atya végezte. Ugyanekkor Máramarosszigeten Ruppert József atya tartotta a megemlékező szentmisét az öregdiákoknak. Beszámolója itt olvasható. Képeket találsz itt!
2011. június 1-3: Nemzedékek találkozója zajlott Temesváron, a volt Piarista Iskola épületében, Ruppert József rendtársunk és Jakab Ilona igazgatónő szervezésében, véndiákok és jelenlegi diákok részvételével. Beszámolót találsz itt!
2011. április 7-10 közt Szilvágyi Zsolt temesvári, józsefvárosi plébános meghívására Sándor atya nagyböjti triduumot tartott. Közben belefért egy látogatás a Notre Dame Iskolanővérekhez, egy találkozás a Gerhardinum Teológiai Líceum igazgatónőjével, Jakab Ilonával, egy előadás a diákoknak a piarista jelenről és hivatásról, és egy családi lelkinap is. Visszaérve Csíkba hóvihar fogadta. Meg a hűséges (és reszkető, de boldog) kutya.
2010. november 15: A Verbum Keresztény Kulturális Egyesület jóvoltából és szervezésében Kolozsváron a Szent Mihály plébánia nőszövetségi termében a Vigilia szerkesztői, Lukács László atya és Lázár Kovács Ákos találkoztak itteni olvasóikkal. Bővebben: www.vasarnap.katolikhos.ro! Képeket itt találsz!
2010. november 2: Kállay Emil Kolozsvárra utazott, hogy másnap Ruppert Józseffel és a piarista és mariánista öregdiákokkal halottak napi szentmisén és koszorúzáson vegyen részt. Délután könyvbemutatót tartott Sas Péter művelődéstörténész egy újabb, kolozsvári témájú könyvéről (Funebria Memoria).
Bővebben: Ruppert József beszámolója a www.piarista.hu/Helyi/Erdély hivatkozás alatt. Képeket találsz itt.
2010. szeptember 18: Tanári továbbképzést és lelkinapot tartott a Szatmár megyei Erdődhegyen Sárközi Sándor a nagykárolyi Kalazanci Iskolaközpont és a szatmárnémeti Hám János Gimnázium tantestületének. A téma: Jézus pedagógiája. Bővebben: Trepszker Erika beszámolója.
2010. szeptember 16: A piarista szellemiség vonzásában címmel Pompilius-napot szervezett Fodor György konfráterünk Kolozsvárt, melyen szentmisét, előadást és könyvbemutatót tartottak Ruppert József és Kállay Emil atya (Emil atya interjúkötetéről: Az úton becsületesen végig kell menni). Bővebben: Ruppert József beszámolója. Képeket találsz itt.
2010. augusztus 16: Együttműködési Szerződés született augusztusban a római rendi központ és a temesvári Gerhardinum Teológiai Líceum közt. Bővebben: Ruppert József beszámolója. Képeket találsz itt.
Vissza