Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

Lelkipásztorkodás >

CsíkszeredaA Csíkszeredai Segédpüspökség épülete

A püspöki kápolna

Szent Ágoston templom

A csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia

Makovecz Imre által tervezett új Milleniumi templom (Angyalos templom)

Vasárnapi szentmisén a Milleniumi templomban

A római piarista vezetőség koncelebrál

A generális, Pedro Aguado atya Darvas-Kozma atyánál

Közös ebéd a plébánián Tamás József püspök atyával

Szerkesztődik a Krisztus Világa havilap

A Búzamag Közösség nagyböjti lelkinapján, 2008

Elmélkedés a lelkinapon

A Búzamag Közösség nagyböjti lelkinapján, 2009

A Búzamag Közösség nagyböjti lelkinapján, 2009

Elmélkedés a lelkinapon

Koncelebrált szentmise László Rezsővel és Mihai Zoltánnal

A Búzamag Közösség nagyböjti lelkinapján, 2009

Dánél József, a Búzamag közösség vezetője

Búzamag farsang

Búzamag farsang

Búzamag farsang

Búzamag farsang

Búzamag farsang

Búzamag farsang

Ökumenikus imahét, 2011

Ökumenikus imahéten Boros Károly főesperes

Ökumenikus imahéten igét hirdet Solymosi Alpár unitárius lelkész

Ökumenikus imahéten Tóth Károly evangélikus, Szatmári Szilárd és felesége református lelkészek

Misére indulva


Vissza