Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

Dióhéjban > Jeles napjaink

A Piarista Rend jeles napjai
január 1

Szent Vincenzo Strambi (1745 -1824) püspök emléknapja, a Collegium Nazarenum diákja volt Rómában. Híveinek jó pásztora volt, új szemináriumot, idősek otthonát építtetett, kibővíttette az árvaházat. Nem tette le a hűségesküt Napoleonnak, ezért el kellett hagynia püspökségét. 1823 végén XII. Leó pápa tanácsosává nevezte ki.
január 1

A római, ligúr, nápolyi és toszkán itáliai rendtartományokból ezen a napon született meg 2007-ben az egységes olasz rendtartomány.
január 1

2008-ban ezen a napon vált önálló viceprovinciává Cameroun.
január 2

1885-ben Boldog Faustino Míguez piarista atya ezen a napon alapította meg a Kalazanciusi Családhoz tartozó, Hijas de la Divina Pastora nevű szerzetesrendet, az Isteni Pásztronő Leányait. Tanítással foglalkoznak, de mint rendalapítójuk is tette, gyógyszerészeti kutatásokat is végeznek.
január 2

A baszk rendtartomány és az andalúz viceprovincia összevonásával ezen a napon született meg 2007-ben az Emmausz nevet viselő rendtartomány.
január 5

Szent Ján Nepomuk Neumann püspök emléknapja (1811-1860), Csehországban volt piarista diák.
január 6

1921-ben ezen a napon kapta meg működéséhez az egyházmegyei jóváhagyást a Don Antonio Provolo és Fortunata Gresner által alapított szerzetes közösség (Suore della Compagnia di Maria per l'educazione dei Sordomuti), amelynek tagjai siketnéma leányok nevelésével foglalkoznak. Ők is a Kalazanciusi Családhoz tartoznak.
január 6

1960-ban ezen a napon alakult meg a chilei viceprovincia.
január 10

1994-ben ezen a napon érkeztek meg az első piarista misszionáriusok Indiába, Cochin városába.
január 12

1963-ban ezen a napon érkeztek meg az első piarista misszionáriusok az afrikai Szenegálba, Oussouye városába.
január 14

1857-ben ezen a napon érkeztek meg az első piarista misszionáriusok Amerikába: Cuba szigetére.
január 22

Pallotti Szent Vince (1795-1850), a pallottínusok (Katolikus Apostolkodás Társulata) alapítójának emléknapja, a római San Pantaleo iskolánknak volt diákja.
1818-ban szentelték pappá. Sok vallásos egyesületet alapított és munkatársakat toborozva fáradhatatlanul dolgozott a lelkek üdvösségéért. 1834-ben alapította meg a "Katolikus Apostolkodás Társulatát" (pallottínusok), amely 1835-ben kapott egyházi jóváhagyást. A társulat gyorsan elterjedt egész Európában, az alapító halála után pedig Amerikában és Afrikában is, megalakultak a pallottínus nővérek is. Pallotti Szent Vince Rómában halt meg,
január 22

1975-ben ezen a napon alapították meg az Amerikai Egyesült Államokbeli piarista rendtartományt. 2011. június 12-én egyesült a New York-puertoricoi viceprovinciával.
január 30

1626-ban ezen a napon alapították meg a Római Rendtartományt.
január 31

Ezen a napon adjunk hálát a piarista hivatásokért.
XV. Gergely pápa 1622-ben a "Sancti Apostolatus" kezdetű brevéjével ezen a napon hagyta jóvá rendünk Konstitúcióit.


A kialakításnál Ruppert József piarista rendtársunk összeállítását vettük alapul.
A lap elejére