Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

Hírek >

Gyulafehérvár

Szeminárium

Ilyés Zsolt, spirituális

A lelkinap vezetője

Szünetben

Negyedévesek

Pantomim

Ezt elszúrtam, Gyuri!

A kápolnában

Aki másnak vermet ás, maga esik bele!

Az elveszett bárány példabeszéde

Az elveszett drahma

A farizeus és a vámos 1

A farizeus és a vámos 2

Konkolyhintés a vetésbe

Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán...

mint a gazdagnak bejutni...

Lehozza érte a csillagokat is

Öntsünk tiszta vízet a pohárba

Verebet lehet fogatni vele

A szeminárium 2010-ben

Vissza