Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

Továbbélő múlt > Kolozsvár

Épületek, emlékek


Érkezés a Feleki-tető felől

 Kolozsvár

Főtér

Márton Áron püspök szobra a főtérnél

A piarista (egyetemi) templom

Egykori rendházunk

Régi iskolánk,
ma Báthory István Gimnázium

Volt növendékházunk (Kalazantinum)

Volt növendékházunk (Kalazantinum) Kalazancius festménye

Piarista zászlónknál Kállay Emil, Fodor György és a gimnázium igazgatónője, Timár Ágnes

Egykori Szentjózsi, ma általános iskola

Az Erdélyi iskola szoborcsoportja

Az Erdélyi iskola szoborcsoportjának feliratai


A Status irattárában az egykori piarista Historia domusok

A Status irattárában


Vissza