Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

Továbbélő múlt > Kolozsvár

Rendezvények


Kolozsvári piarista öregdiákok baráti köre:

A 20 éves jubileum

Erdély István piarista legkisebb húga, Rozália Ruppert Józseffel

Öregdiákok és Fodor György konfráter Emil atyával

A piarista szellemiség vonzásában, rendezvény a Katolikus Nőszövetség dísztermében:

Fodor György konfráter, Kállay Emil piarista, Kovács Sándor főesperes, Ruppert József delegátus

Ruppert József előadása

Az énekkar


Kállay Emil dedikálja könyvét: Az úton becsületesen végig kell menni

Funebria Memoria: a piarista templom halotti címerei és sírfeliratai:

A szentmise

Fábián Márta, a Nőszövetség elnöke

Sas Péter bemutatja könyvétFodor György konfráter, az egyik szervező

Sas Péter művelődéstörténész dedikálja könyvét: Funebria Memoria

Vigilia-est a Nőszövetség dísztermében:

Lukács László piarista, a Vigilia főszerkesztője

Vissza