Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

Továbbélő múlt >

Nagykároly

A Szatmár megyei Nagykárolyban 1727-ben nyitottunk iskolát (gr. Károlyi Sándor hívására), amihez a plébánia ellátása is hozzátartozott. Az osztályok száma állandóan gyarapodott, ezért gróf Károlyi Antal 1766-ban jóval tágasabb épületet építtetett számukra. 1769-ben új barokk plébániatemplom is épült, Kalazanci Szent József titulussal. A kis- majd később nagygimnázium tanítási nyelve - mint minden magyarországi gimnáziumé - 1844-től a magyar volt. Itt tanult Ady Endre költő, Markó Károly festő és Vasvári Pál 1848-as szabadsághős is. Trianon után 1922-től román nyelvű állami gimnázium lett. 1940-től újból piarista gimnáziumként működött, az 1948-as államosításig. A rendszerváltás után 1992-ben Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum alakult, melyet 2005-től a szatmári egyházmegye fenntartásába vett. Ugyancsak ebben az évben nyitottak Gyermekotthont leányok nevelésére rendházunkban az olasz alapítású Piarista Nővérek.


Honlap: nagykaroly.szatmar.ro, www.calasantius.ro, Piarista Nővérek

Kalazanci Szent József Iskolaközpont


Piarista nővérek Gyermekotthona


Testvériskolai kapcsolat: Nagykároly-Kecskemét