Piarista Tanulmányi Ház, Csíkszereda

Diákok körében >

Segítő Mária Katolikus Gimnázium

A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium nagy barátsággal van irányunkban, közös nyelvet beszélünk. Alkalomszerűen kérik segítségünket: Emil atya sokszor gyóntat, néha pedig segítünk táborokban, irodalmi versenyeken.


Honlap: www.segitomaria.ro

A Segítő Mária Gimnázium bentlakása

A Segítő Mária Gimnázium bentlakása

Mesemondóversenyen

Szavalóversenyen, a zsűri

Szavalóversenyen, díjátadás

Két gimnázium egy épületben

Tamás Levente igazgató, a kicsengetésen

Tanárok

Szülői kosaras bál


Mesemondóverseny 2011


A tantestület


Hírszemle
2017. október 11. alkalommal rendezték meg a Segítő Mária Gimnázium magyar-tanárai (Farkas Ibolya testvér, Orbán Zsuzsa és Bogos Róbert) szervezésében az Isten kezében, regionális szavalóversenyt a csíkszeredai gimnázium bentlakásának aulájában. Számos középiskola 40 diákja szép szavalatait hallhattuk, 20. századi magyar költők istenes verseit tolmácsolva. A legjobbak a 9-10. évfolyamból: Halmágyi Hilda, Sándor Rita és Unguran Szidónia, a 11-12. évfolyamból pedig: Gál Renáta, Bara Tamás és Miklós Noémi. Néhány képet itt találsz!
2017. október 5: Szent László emlékezetére csapatverseny zajlott a Segítő Mária Gimnáziumban, Simó Gáspár spirituális szervezésében. 9 csapat mérte össze tudását, írásbeli fordulóban, majd Power Pointos bemutatóban (Kerékpárral Szent László nyomában, a Székelyföldön), Képfelismerésben és Drámajátékban. A leglátványosabb rész természetesen a drámajáték volt. A közönségben ott ült az egész gimnázium diáksága, a zsüriben mi, meghívottak... Néhány képet itt találsz!
2017. február 22: Tizedik alkalommal rendezi meg a Segítő Mária Gimnázium Magyar munkaközössége az Anyanyelvi napok c. többnapos rendezvényét. Idén 200 éve, hogy megszületett Arany János, így neki szenteltünk egy napot. Életének, a Toldinak, balladáinak (Szibinyáni Jank, A walesi bárok, Tengeri hántás), elbeszélő költeményeinek (Családi kör, A fülemile). Alázattal - lelkesedéssel. Arany iránti tisztelettel, megszeret(tet)ve őt... Néhány képet itt láthatsz!
2016. június 5: A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 90 végzőse ballagott szombaton. Három osztály népviseletbe öltözött diákjai sorakoztak fel a gimnázium mögötti sportpályán a szülők, rokonok és barátok jelenlétében. Tamás Levente, a gimnázium igazgatója, Darvas-Kozma József esperes és Antal Attila polgármester búcsúztatták őket. Kalamár Renáta verssel, Erős Tünde énekszóval búcsúzott iskolájától... Videó-összefoglalót itt láthatsz!
2015. november 20: November 20-21-én zajlott a marosfői plébánia hittantermében a szokásos évi anyanyelvi tábor, a Segítő Mária Gimnázium 9-12. osztályos diákjai részére. 35 érdeklődő vett részt a kétnapos rendezvényen, melynek fő szervezői Farkas Ibolya szociális testvér és Bogos Róbert irodalomtanárok voltak. Az első nap egy kis nyelvműveléssel kezdtünk, majd A tékozló fiú feldolgozásait néztük meg a 20. századi magyar irodalomban, ill. a festészet történetében... Képeket itt találsz!
2015. október 8: Jubileumi iskolanapi ünnepséget tartott a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium csütörtökön, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya napján. Galéria!
2015. június 8: Tanév-végi foci a Segítő Mária Gimnázium tantestületével és utána együttlét házunkban (szalonnával, ordával és sörrel). Jó műfaj ez!
2015. május 30: A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 89 végzőse ballagott szombaton. Az ünnepség szentmisével kezdődött a gimnázium kápolnatermében, majd megkoszorúzták Márton Áron és Majláth Gusztáv Károly püspök mellszobrát. Utána a sportpályán folytattuk az ünneplést... Néhány képet itt láthatsz!
2015. február 28: Regionális hittanverseny zajlott a szeredai gimnáziumban, sok diákkal a 7-12. osztályokból, valamint számos kísérő vallástanárral. A főszervező Lőrincz Éva-Katalin vallástanárnő volt, a házigazda Tamás Levente igazgató. Szentmisével kezdtünk...
2014. november 14: Anyanyelvi szaktábor Marosfőn. A Segítő Mária Gimnázium harminkettő 9-11. osztályos tanulója utazott Marosfőre, Bogos Róbert és Farkas Ibolya magyartanárok szervezésében, kétnapos irodalmi-nyelvi táborba. Az első nap délelőtt "A magyar nyelv életrajzával" ismerkedtünk, délután pedig Dürrenmatt és egy drámája, Az öreg hölgy látogatása volt terítéken. Belefért még egy szentmise is és este egy játékos vetélkedő... Képeket az 1. napról itt találsz!
2014. október 8: Isten kezében - istenes versek versmondó versenye. Magyarok Nagyasszonya ünnepén a Segítő Mária Gimnázium magyartanárainak (elsősorban Bogos Róbert) szervezésében regionális szavalóverseny zajlott IX-XII-es diákok számára - már nem először. 12 iskolából vettek részt rajta, szép számmal (38 szavaló). Dsida Jenő, Reményik Sándor, Babits Mihály, Ady Endre, József Attila, Nemes Nagy Ágnes voltak többek közt a választottak. Bevezető előadást Bara Katalin tanárnő tartott. Néhány képet itt láthatsz!
2014. május 31: A folyamatosan szemerkélő eső ellenére is szépen, meghitten zajlott le az ünnep, az iskola mögötti sportpályán tartotta meg a ballagást szombaton délelőtt a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium három végzős osztálya. Videóösszefoglalót itt láthatsz!
2014. április 13: "Isten teremtett világának szépsége és védelme" témakörben álmodták meg és vitelezték ki az április 11–13. között zajló cserkész lelkinapokat Csíkszeredában. Több mint 180 cserkész gyűlt össze a Segítő Mária Gimnázium Kollégiumában, változatos programokra... Beszámolót itt olvashatsz!
2014. február 24: 2014. február 21-23. között a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség közös szervezésében került megrendezésre a „Papi hivatások nyomában” elnevezésű országos hittanverseny. Témája a katolikus megújulást szolgáló szerzetesek (a jezsuiták és a piaristák) élete, működése. Az ország tíz római katolikus középiskolájából érkezett résztvevők mérték össze tudásukat. A versenyt a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum fiataljai nyerték, II. helyen végzett a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum csapata: Böjte Csongor, Tompos Renáta, Bartó Tímea (felkészítő pedagógus: Erdélyi Imre). Beszámolót és képeket itt láthatsz!
2013. december 7: A cserkészszövetség székházavatója kapcsán cserkészvezetők találkozója volt a Segítő Mária Gimnázium Bentlakásában. Megemlékeztünk Sík Sándorról és a piarista cserkésznevelésről... Híradást itt olvashatsz.
2013. október 8: Magyarok Nagyasszonya ünnepén a Segítő Mária Gimnázium magyartanárainak szervezésében a gimnázium dísztermében regionális szavalóverseny zajlott - már nem először. Nyolc iskolából vettek részt rajta, szép számmal. Dsida Jenő, Reményik Sándor, Sík Sándor, Babits Mihály, Ady Endre, József Attila, Nemes Nagy Ágnes voltak többek közt a választottak. A 28 kilenc-tizedikes diák közül Pál Csongor lett a legkiemelkedőbb, a 16 tizenegy-tizenkettedikes diák közül pedig Tompos Renáta. Néhány képet itt láthatsz!
2013. szeptember 12: A Segítő Mária Gimnázium magyartanári munkaközössége szervezésében szept. 10-12. közt irodalmi tábor zajlott Marosfőn. Az első nap kommunikációs gyakorlatokat vezetett, majd a haiku műfajával ismertette meg a diákokat Orbán Zsuzsa tanárnő. A második nap Sík Sándor életével és költészetével ismerkedtek. Jó volt újból együtt lenni abban a házban, ahol Sík Sándor is megpihent 1941-44. közt. A második napról képeket itt találsz.
2013. június 1: Tedeumos szentmise majd ballagási ünnepség. Útravalóul jó tanácsokkal látták el a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium végzős diákjait, akiknek utoljára szólalt meg az iskola csengője. Videó-összefoglalást itt láthatsz!
2013. május 14: Május 14-én Weöres Sándor verseiből rendeztek szavalóversenyt a magyartanárok a Segítő Mária Gimnázium dísztermében, a költő születésének 100. évfordulóján. Bevezető előadást tartott "A kis főhercegről" S. Sándor. Kiemelkedők voltak: V-VII. o.: Benő Szilveszter, Ambrus Ágota, Molnár Tímea; IX-X. o.: Tompos Renáta, Dánél Krisztina, Bartalis Johanna; XI-XII.o.: Szabó Rita, Székely Beáta, Szőcs Huba. Képeket itt láthatsz!
2013. április 19: Ápr.18-21. között a Segítő Mária Gimnázium adott otthont a Magyar Nyelv Napjai rendezvénysorozatnak, amelyet idén 21. alkalommal szervezett meg az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. A rendezvény keretében zajlott a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő országos szakasza, három korosztályban is (IV., V-VIII., IX-XII.). Emellett szakmai tanácskozásra, felcsíki kirándulásra, táncházra, kézműves foglalkozásokra, városnézésre és múzeumlátogatásra került sor. A rendezvény egyik ünnepi mozzanata volt a Sütő András Nyelvőrzés Díj átadása. Az idei díjazott Hegyeli Attila, aki a moldvai csángómagyar oktatási program megalapítója és vezetője volt 12 éven át. A díjat átadta dr. Péntek János, az AESZ elnöke. A nyitóünnepségen közreműködtek a Csíkszeredai Csángó Bentlakás diákjai is. Néhány képet itt láthatsz!
2013. március 3: Szombaton zajlott tartott a Csíki Főesperesi Kerület tanulói számára a vallásolimpiász, szentmisével, versennyel, Márton Áron szülőfalujának megtekintésével. Helyszín a Segítő Mária Gimnázium volt. Szervezési feladatok: Lőrincz Éva-Katalin hittanárnő. Néhány képet itt találsz!
2013. január 19: Egész hétvégén át, péntektől vasárnapig tartó rendezvénysorozat által tisztelegtek Márton Áron püspök emléke előtt azon erdélyi (egyházi jellegű) középiskolák képviselői, akik a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium meghívására érkeztek Csíkszeredába. Videót itt láthatsz!
2012. október 8: Ötödik alkalommal került megrendezésre az Isten kezében, istenes versek versmondó versenyének középiskolák közötti döntő szakaszára, a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium búcsúnapján, Magyarok Nagyasszonya ünnepén. A színvonalas versenyen 30 szavaló vett részt. A verseny szervezői a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium magyartanárai – Farkas Ibolya, Orbán Zsuzsa és Bogos Róbert –, a zsűri Kercsó Teréz magyartanárnő, Sárközi Sándor magyartanár és Dániel Mónika, az iskola egykori diákja voltak. Beszámolót itt olvashatsz! (Képeket a cikk melletti Galériában találsz.)
2012. szeptember 6: Anyanyelvi tábor zajlott 2012. szeptember 4-6. közt Marosfőn a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium 9-12.-es jelentkező diákjai számára. A témák: első nap Karinthy Frigyes, második nap Áprily Lajos, végül Örkény István és Sl. Mrozek művei voltak. Képek a harmadik napról.
2012. június 2: A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolkus Gimnáziumban június 2-án szólalt meg az utolsó csengőszó a ballagó tizenkettedikeseknek. Videót itt láthatsz!
2011. október 5: Isten kezében, regionális szavalóverseny zajlott a Segítő Mária Gimnáziumban, a magyartanárok szervezésében. A bevezető előadást Dr. Erdély Judit sepsiszentgyörgyi tanárnő tartotta. A színvonalas versenyen 23 szavaló vett részt, s versek hangzottak el Reményik Sándortól, Sík Sándortól, Nemes Nagy Ágnestől, Szabó Lőrinctől, Dsida Jenőtől, Babits Mihálytól... Képeket itt láthatsz!
A szavalóverseny az Iskolanapok keretében zajlott. Az iskolanapokról itt láthatsz képeket!
2011. szeptember 7-9: Anyanyelvi tábort szerveztek Marosfőn (az egykori Ceausescu-villából létesített panzióban) Bogos Róbert és Farkas Ibolya magyartanárok a Segítő Mária Gimnázium érdeklődő 9-12. osztályos diákjai számára . A záró napon Kosztolányi egy tárcájával (A fejetlen szeretet) és O.Nagy Gábor szólásgyűjteményével foglalkoztunk, majd szentmise zárta a jó kedélyű, játékos tábort. Képeket itt láthatsz!
2011. május 28: Segítő Mária Gimnázium kicsengetése. Képeket találsz itt!
Tablóképeket pedig itt!
2011. május 17: Pilinszky János tiszteletére szavalóverseny zajlott a Segítő Mária Gimnázium dísztermében, melyen bevezetőt tartott és zsürizett Sándor atya.
2011. április 14-én mesemondóverseny zajlott a Segítő Mária Iskola nagytermében, a felső tagozatos diákoknak, Benedek Elek emlékére. Képeket itt találsz!
2010. november 20: Jókedélyű Katalin napi bál zajlott a Segítő Mária Katolikus Gimnázium dísztermében, melyen Sándor atya képviselte a piaristákat. A bál kapcsán lásd: segitomaria.eduhr.ro/web/ - Alapítvány
2010. október 7: Istenes versekből szavalóversenyt hirdetett a környék iskoláinak a Segítő Mária Katolikus Gimnázium magyarszakos munkaközössége. Bevezetőt tartott és zsürizett Sárközi Sándor. A színvonalas verseny a Segítő Mária dísztermében zajlott.
2010. szeptember 27: Eperjes Károly tartott előadást a Segítő Mária Katolikus Gimnázium dísztermében, amelyhez csatlakozóan Sárközi Sándor mondott szentmisét a diákoknak. Eperjes Károly csíksomlyói elődása meghallgatható: www.csiksolmyo.ro
Vissza